Sluiten

Sporten en bewegen in het onderwijs

Artikel

Publicatiedatum 26 februari 2016

Sporten, bewegen, maar ook andere aspecten van een gezonde leefstijl zijn belangrijke ingrediënten voor het welzijn van kinderen en jongeren. Het kan zelfs leiden tot betere schoolprestaties en minder uitval. De inzichten leidden tot het ontstaan van ‘Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl in en rondom de school’ (SGBL).

Voor, door en met scholen

Jongere met beperking probeert onder begeleiding een bal in een basketbalnetje te krijgen
(Foto: Kenniscentrum Sport)

De Onderwijsagenda SBGL stimuleert scholen om meer werk te maken van een ‘gezonde leeromgeving’ en goed samen te werken met landelijke en regionale partners. De Onderwijsagenda SBGL is vooral bedoeld voor, door en met de scholen en richt zich nadrukkelijk op het project Gezonde School.

Ondersteuning

Scholen kunnen voor ondersteuning een beroep doen op een landelijk servicepunt. Landelijk zijn experts en zogenaamde Gezonde School-adviseurs actief om onderwijsinstellingen uit het primair, voortgezet, speciaal (vso) en middelbaar beroepsonderwijs bij te staan in het aanbieden van een integraal sport- en beweegaanbod.

Sinds 2012 Onderwijsagenda SBGL

De Onderwijsagenda SBGL ontstond in 2012 na een gezamenlijk initiatief van de diverse raden (PO-Raad, VO-raad en MBO Raad). De financiering komt voor rekening van de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De SGBL is een vervolg op het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs (2009-2012) en beslaat steeds een periode van vier jaar.

Primair onderwijs

Gymjuf zit op de grond voor een groep leerlingen in een gymzaal en geeft uitleg
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Het fundament voor sport, bewegen en gezonde leefstijl wordt gelegd in het primair onderwijs. Alle aandacht is gericht op het verbreden van de inhoud en kwaliteit van de lessen, de professionalisering van de onderwijzers en de verbetering van alles wat maar van invloed kan zijn op het gedrag en de leefstijl van de leerlingen.

Voortgezet onderwijs

Tijdens de middelbare schoolperiode bestaat het gevaar dat jongeren minder gaan bewegen en experimenteren met ongezondere onderdelen van de leefstijlthema’s. De inzet voor het voortgezet onderwijs is: jongeren verleiden om meer te gaan sporten en bewegen. En zo te zorgen dat meer jongeren aan de beweegrichtlijn voldoen. De aandacht gaat vooral uit naar beroepsgerichte leerwegen in het vmbo en het praktijkonderwijs. 

Middelbaar beroepsonderwijs

Kinderen sporten op een aangelegd sportveldje
(Foto: Kenniscentrum Sport)

De sportdeelname onder jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs
is zelfs laag en neemt gestaag af. Sinds enkele jaren is er vanuit het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs gerichte aandacht voor onderwijs in de thema’s bewegen en gezonde leefstijl. Dit moet leiden tot meer en beter onderwijs. Ook is in het beroepsonderwijs het perspectief van de werkgever van belang met aspecten als inzetbaarheid, veiligheid en Arbo. 

Lees meer over sport & bewegen in het onderwijs

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.