Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Sportakkoord: thema Sportvereniging

Factsheet

Geplaatst op 6 april 2018

Wat komt er in het sportakkoord en waarin ga je investeren? In dit artikel: thema de Sportvereniging. De financiering van veel verenigingen staat onder druk. Tegelijkertijd vraagt de samenleving de club steeds vaker om ook een maatschappelijke rol te spelen. Waar liggen de kansen?

Kansen

In het themablad Sportvereniging geeft Kenniscentrum Sport een beeld van de staat van veel sportverenigingen. Het aantal verenigingen daalt, maar het aantal leden neemt nog wel toe. Veel clubs kampen met een tekort aan trainers en slechts een kwart van de Nederlandse verenigingen is te classificeren als ‘vitaal’. In het themablad delen we de Vitaliteitsindex van clubs en de kenmerken van een gezonde vereniging. Een ‘gezonde’ vereniging heeft overigens niet alleen de financiën op orde, maar is ook een Open Club. Dat is een vereniging die onder andere volop in verbinding staat met allerlei organisaties in de wijk.

Conclusie uit de eerste oriëntatiefase van VWS is dat kansen vooral liggen op gebied van:

  • afspraken over meer efficiëntie in de investeringen vanuit gemeenten, sport en Rijk in de verenigingsondersteuning.
  • nieuwe bindingsvormen, zoals het combineren van meerdere
    sporten in één lidmaatschap.
  • verder uitwerken en verspreiden van de Open Club.
  • modernisering van het verenigingsrecht.

Hoe is daarover gesproken tijdens de Voorzet in maart? Net als aan de thematafel Human Capital, die focust op de rol van de vrijwilliger, is ook hier de drijvende kracht en noodzakelijke professionalisering van de vrijwilliger als stip op de horizon gekozen.

Download hier het volledige sportakkoord themablad Sportvereniging

Wat leverde de discussie op?

overzicht beachsporthal met ronde tafels
Even geen beachvolleybal, maar strategische gesprekken over sport in de hal van de Haagse Sportcampus Zuiderpark.

Verenigingen het cement van de lokale samenleving? Ja, mits Nederland de sportinfrastructuur innoveert en mits de organisatie en financiën van sportverenigingen op orde zijn. Dat vinden de deelnemers aan de discussie belangrijke aanvullingen om te benadrukken dat de verbinding tussen de maatschappij en de vereniging cruciaal is.

Het sportakkoord kan een rol vervullen door het stimuleren van (lokale) samenwerkingen tussen verschillende partijen, zoals sportbonden, sportserviceorganisaties, gemeente en provincie. Daarvoor is niet eens zoveel meer geld nodig, maar wel een betere bundeling van de al beschikbare middelen. Organiseer zo’n coalitie dan niet top-down, maar op aanvraag van verenigingen zelf. Niet elke vereniging wil een open club zijn: dwing ze daar dan ook niet toe, maar steek je energie in die verenigingen die wel de verbinding met ‘buiten’ willen maken.

Clubs kunnen met veel complexe zaken te maken hebben, zoals fusies, regelgeving en investeringen, maar ook gewenste financiering vanuit bijvoorbeeld de zorg voor de inzet van de club voor beweegactiviteiten voor ouderen. Welke club kan al die uitdagingen aan en welke niet? Een kwaliteitskader zou kunnen helpen: dan beoordeelt een lokale sportcoalitie of de ambitie past bij het ontwikkelingsniveau van de vereniging. Maar dat zou je volgens sommige deelnemers niet landelijk moeten opleggen, maar lokaal moeten organiseren.

De meningen verschillen over de inzet van betaalde verenigingsondersteuners: de een vindt dat daar veel meer gebruik van moet worden gemaakt, anderen denken dat besturen en vrijwilligers het nog prima samen kunnen rooien, als ze maar wat meer worden ondersteund bij complexe zaken.

Meer lezen

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.