Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Sportakkoord: thema Sportplezier

Factsheet

Geplaatst op 30 maart 2018

Wat komt er in het sportakkoord en waarin ga je investeren? In dit artikel: thema Sportplezier. Mensen sporten om er plezier aan te beleven. Daarvoor is belangrijk dat iedereen sportief met elkaar omgaat en dat de sportomgeving veilig is. De vraag is nu hoe sport en overheid kunnen bijdragen aan een sportieve houding en een veilige sportomgeving. Waar liggen de kansen?

Kansen

In het themablad over Sportplezier zet Kenniscentrum Sport op een rij wat de stand van zaken is op en rond onze velden, zalen en andere sportlocaties. Hoe veilig voelen sporters zich, hoeveel incidenten vinden er plaats en wat aan welke voorwaarden moet een goed en integer sportbestuur eigenlijk voldoen? Bijzondere aandacht in het themablad voor de uitkomsten en het vervolg van de Commissie De Vries, over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Conclusie uit de eerste oriëntatiefase van VWS is dat kansen vooral liggen op gebied van:

  • Een goede dialoog over de sportcultuur in Nederland.
  • Inzet op randvoorwaarden (zoals: implementeren van goed bestuur – Code goed sportbestuur – overal in Nederland, het verhogen van het aantal vrijwilligers met een VOG, stijgen van het percentage verenigingen met een vertrouwenscontactpersoon, rookvrije sportaccommodaties, enz.)
  • Volledig gemoderniseerd cursusaanbod Academie voor Sportkader

Hoe is daarover gesproken tijdens de Voorzet in maart?

Download hier het volledige sportakkoord themablad Sportplezier

Wat leverde de discussie op?

Sportplezier moet je vanaf je eerste sportervaring beleven, vinden de deelnemers aan deze thematafel van de Voorzet: daarom focus op de jeugd vanaf 4 jaar die zorgeloos, veilig en met plezier kan bewegen. Als je het kind centraal stelt, investeer dan in een keten van school, ouders en sportcoach: wie draagt wanneer positief bij aan sportplezier? Dat heeft ook een verbinding met andere domeinen: onderwijs, pedagogiek, zorg en veiligheid bijvoorbeeld.

Sfeerbeeld Voorzet
De Voorzet in de beachsporthal van de Haagse Zuiderpark Sportcampus.

We moeten met elkaar wel veel meer de dialoog voeren over de sportcultuur: wat is normaal? Is het wenselijk dat een ouder meecoacht langs de lijn? Hoe vroeg begin je met het werven van jonge talenten? Wat is respect en hoe vul je dat in de sport in? Praat daarover in bestaande verbanden, maar ook bijvoorbeeld met zelfgeorganiseerde wielerclubs.
Om sportplezier te vergroten, is het ook van belang te investeren in de basis: leid jonge bestuurders, coaches en leerkrachten op in dit thema. Bij beter sportbestuur hoort volgens de aanwezigen ook: maak het vrijwilligerswerk aantrekkelijker en stimuleer diversiteit en verjonging in besturen.

Meer lezen

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.