Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Sportakkoord: thema Meer geven voor de sport

Factsheet

Geplaatst op 6 april 2018

Wat komt er in het sportakkoord en waarin ga je investeren? In dit artikel: thema Meer geven om en voor de sport. Het streefbeeld is een betaalbare sport, die aantrekkelijk blijft voor investeringen en die volop nieuwe financieringsmogelijkheden benut. Waar liggen de kansen?

Kansen

In het themablad Meer geven voor de sport zet Kenniscentrum Sport op een rij hoe de sport nu gefinancierd wordt. Denk aan de sportbegroting van VWS, de gemeentelijke sportuitgaven en de omvang van sponsoring. Daarnaast zoomen we in op ook wat kansrijke alternatieve financieringsbronnen zijn, zoals Sport Impact Bonds, maatschappelijke financieren en het Investeringsfonds Sport.

Conclusie uit de eerste oriëntatiefase van VWS is dat kansen vooral liggen op gebied van:

  • nieuwe financieringsmodellen voor de sport (zoals Sport Impact Bonds
    of een Nationaal Fonds voor de Sport)
  • het tot stand brengen van een maatschappelijke alliantie om sport- en
    beweeg-gerelateerde activiteiten te financieren.
  • een vervolg van een publiekscampagne om aandacht te vragen voor de mogelijkheden
    om te geven voor sportgerelateerde organisaties en/of activiteiten.

Hoe is daarover gesproken tijden de Voorzet in maart?

Download hier het volledige sportakkoord themablad Meer geven voor de sport

Wat leverde de discussie op?

staand vergaderen in de beachsporthal
Een lange zit, zo’n Voorzet-meeting? Niet als je staat…

Het gaat hier om de financiering van de sport, met als centrale vragen: hoe maak je de sport aantrekkelijker voor investeerders en filantropen? En hoe richt je de bekostiging zo in dat ondernemend gedrag van sportaanbieders wordt gestimuleerd in plaats van tegengewerkt?

De sportwereld is onvoldoende in staat of te weinig ondernemend om een goede propositie te maken voor het bedrijfsleven. De rijksoverheid moet veel meer het voortouw nemen als het de sport niet lukt. De kansen die uit de inventarisatiefase naar voren zijn gekomen, vinden weinig weerklank. Liever maakt men het wat concreter. Investeren of bekostigen van sportprojecten kan financieel aantrekkelijker worden door btw-optimalisaties en ANBI-status. VWS kan de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en sport stimuleren door regelmatige contactmomenten te organiseren; door een Sportwet voor de belangen van de sport te maken; door binnen andere directies dan de directie sport en andere ministeries de sport te positioneren voor maatschappelijke doeleinden. Daarbij kan het meetbaar maken van de maatschappelijke waarde van sport helpen om bijvoorbeeld Sport Impact Bonds kansrijker te maken.

Maar ook voor een ander deel van de financieringsdiscussie wordt naar VWS gekeken. Aan de huidige bekostiging van sport kleven veel verkeerde prikkels, vinden deelnemers aan de discussie. De rijksoverheid moet pro-actief zijn en het niet geheel aan de sector overlaten om ondernemerschap in de sport te stimuleren. Er zijn wel ondernemende sportbonden, die zich profileren met bijzondere sportevenementen die een belevenis worden.

Aan deze tafel zijn de nodige kritische geluiden te horen over de rol van NOC*NSF daarin: ondernemen in de sport zou worden bemoeilijkt door het huidige model van de verdeling van gelden. Belangenspel versus ondernemerschap, zo wordt het door sommigen gekenschetst. En sportbonden die geld overhouden door slimme gezamenlijke inkoop, worden gekort in hun bijdrage van de sportkoepel. Het wordt tijd dat VWS in het sportakkoord dit hete hangijzer oppakt, is de oproep aan deze thematafel.

Meer lezen

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.