Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Sportakkoord: thema Energie bij sportaccommodaties

Factsheet

Geplaatst op 5 april 2018

Wat komt er in het sportakkoord en waarin ga je investeren? In dit artikel: thema Energie bij sportaccommodaties. In het ideale scenario worden sportaccommodaties in Nederland in de toekomst minimaal break-even geëxploiteerd, door lage kosten en een maximale bezetting. Hoe pakken we dat aan?

Kansen

In het themablad Energie bij sportaccommodaties zet Kenniscentrum Sport onder andere de belangrijkste uitkomsten op een rij van onderzoek naar Nederlandse sportaccommodaties, door het Mulier Instituut. Het leeuwendeel van het gemeentelijke sportbeleid betreft immers deze accommodaties. Lees in het themablad hoeveel accommodaties ons land telt, hoeveel per inwoner en hoe intensief en door wie ze gebruikt worden. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk thema. De overheid stimuleert dit onder meer door btw-vrijstellingen en subsidieregelingen. Tot slot zetten we steeds meer in op Multi Functionele Accommodaties, die sportief, educatief en cultureel aanbod bundelen.

Om al deze ontwikkelingen en ambities nog beter samen te brengen, zou het kansrijk zijn om tot een gezamenlijk plan te komen om sportaccommodaties in Nederland nog beter te benutten, aldus de conclusie uit de eerste oriëntatiefase van VWS. Hoe is daarover gesproken tijdens de Voorzet in maart?

Download hier het volledige sportakkoord themablad Energie bij sportaccommodaties

Wat leverde de discussie op?

‘Nul op de meter en beter’: als sportaanbieders met innovatieve installaties handig inspelen op de energietransitie, kunnen veel besparen op hun energierekening. En dat geld kan weer worden ingezet in de sport. En verduurzaming kan ook door een sportaccommodatie breder in te zetten, variërend van buurthuis en onderwijs tot e-sports bij clubs.

De experts verwachten dat er nog veel winst te behalen is door slim in te spelen op de behoefte van huidige en toekomstige gebruikers van de accommodaties. Zo zijn tegenwoordig enkele zwembaden in Rotterdam van 4 uur ‘s ochtends tot 23 uur ‘s avonds geopend, na een grondige inventarisatie wie wanneer waar en met welk doel zwemwater wil gebruiken. Dan kun je van ‘break even’ zelfs in de toekomst naar een verdienmodel voor sportclubs, verwachten deelnemers aan de Voorzet.
Kanttekening: exploitanten krijgen vaak maar een termijn van 5 jaar en gaan in die tijd geen grote investeringen in duurzaamheid doen. En ook hinderlijke wet- en regelgeving en het aanbestedingsbeleid van gemeenten kunnen verduurzaming van sportaccommodaties in de weg staan.

Aan tafel in de beachsporthal
Experts delen hun kennis bij de Voorzet in de beachsporthal in Den Haag.

De conclusie van het gesprek is dat er hele goede voorbeelden zijn van innovatieve Nederlandse sportaccommodaties: die kunnen beter worden gedeeld als inspiratie voor andere gemeenten en clubs. Met de noodzakelijke vervanging van sportaccommodaties uit de jaren zeventig en tachtig, biedt dat kansen voor energieneutrale beweegruimten die uitnodigen tot bewegen en sporten. Het Topteam Sport/Sportinnovator kan stimuleren dat er meer materialen worden ontwikkeld die sportaccommodaties duurzamer maken en daardoor ook kostenbesparend werken.

Meer lezen

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.