Sluiten

Sport voor kinderen die onder armoedegrens leven

Artikel

Publicatiedatum 11 december 2015

Ruim 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Doordat hun ouders weinig geld hebben, kunnen zij niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenoten heel gewoon zijn, zoals sporten bij vereniging.

Diverse organisaties bieden financiële ondersteuning. Denk hier bij aan goede doelen als Cordaid, Raad van Kerken en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Ook het Skanfonds ondersteunt de komende jaren circa 50 projecten die kinderen en gezinnen in armoede versterken in hun mogelijkheden. Leergeld biedt via 80 lokale Leergeld stichtingen kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Ook gemeenten vergoeden kosten voor sportdeelname in de vorm van bijzondere bijstand. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Informeer naar de mogelijkheden bij de sociale dienst van uw gemeente.

Het Rijk heeft beleid om het bewegen van jeugd in lage inkomensbuurten te stimuleren. Gemeenten kunnen organisaties wijzen op De Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Deze maakt onderdeel uit van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Sportimpuls 2015: Jeugd in lage inkomensbuurten

Landelijke programma’s

Stimuleringsprogramma Gezond in…

Adviezen aan gemeenten

Gemeenten verschillen sterk in voorzieningen voor kinderen in armoede. Veel voorkomend zijn de kortingspassen en de collectieve zorgverzekeringen voor minima. Op basis van onderzoek ‘Kinderen in armoede in Nederland’ uit 2013 geven we 4 tips aan gemeenten:

  1. Creëer een samenhangende aanpak voor verbetering van de leefsituatie
  2. Formuleer een visie en doelstellingen bij voorzieningen voor kinderen in armoede
  3. Geef kinderen een stem in ontwerp en uitvoering van beleid
  4. Monitor het gebruik van voorzieningen.

Veel gemeenten organiseren in samenwerking met scholen aanbod voor na schooltijd. Goede voorbeelden hiervan zijn Topscore Amsterdam of Challenge010 in Rotterdam.

Video: Challenge010 – de samenwerking tussen verschillende partijen:

Op de fiets!

Fietsen of lopen van en naar school. Steeds minder kinderen doen het. Een gemeente kan routes veiliger maken, zodat kinderen veilig naar de sportclub of naar school kunnen fietsen of lopen. Of een gratis fiets beschikbaar stellen zoals in het kinderfietsenplan van de ANWB.

Als gemeente kunt u gezinnen die leven onder de armoedegrens ook doorverwijzen naar organisaties of fondsen die financiële ondersteuning bieden:

Sporten als je leeft onder armoedegrens: goede voorbeelden

Voor het in beweging krijgen en houden van jeugd in lage inkomensbuurten bestaan veel goede voorbeelden.

Meer informatie over wat de gevolgen van armoede voor een kind zijn en welke gevolgen armoede voor de opvoeding heeft staan op de website Gezinnen in Armoede van het Nederlands Jeugd Instituut.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.

Thorvold Jansen

Beste Dhr/Mevr,

Ik zou graag info of eventueel samenwerking voor kansarme kinderen en jongeren in Koningsrijk Caribische gebied Curacao Bonaire Aruba St maarten Saba en ST Eustatius .