Sluiten

Sport Toekomstverkenning: reacties uit het veld - 1

Interview

Publicatiedatum 27 september 2017

In september verscheen de Sport Toekomstverkenning, waarin de toekomst van sport en bewegen in Nederland verkend wordt. Het is bedoeld voor ministeries, landelijke sportorganisaties, verenigingen, gemeenten en andere belanghebbenden om hun gedachten over de toekomst van sport en bewegen te scherpen. Het Kenniscentrum Sport maakte een rondgang langs verschillende personen die hun input gaven aan deze verkenning, van praktijkmensen tot wetenschappers en van ex-topsporters tot beleidsmakers om te horen wat zij van de rapportage vinden. In twee delen lees je hun reacties, hierbij deel 1: André de Jeu (directeur VSG), Esther Vergeer (oud-topatleet), Ronald Wouters (NLActief) en Dirk-Jan Soelen (buurtsportcoach).

Lees hier het 2e deel met reacties van Maurits Hendriks (technisch directeur NOC*NSF), Jim Lo-A-Njoe (lecturer Sportkunde), Hugo van der Poel (directeur Mulier Instituut), Corniel Groenen (gemeente ´s-Hertogenbosch) en Dick Zeegers (directeur Stichting Waarborgfonds Sport).

André de Jeu,  directeur van Vereniging Sport en Gemeenten

“Ik ben er enthousiast over dat we deze oefening met zijn allen gedaan hebben. Er zit van voor elk wat wils in. Iedereen weet inmiddels wel dat er enorm op de zorgkosten bezuinigd kan worden als we meer mensen aan het sporten en bewegen krijgen. Om daarmee aan de slag te gaan, moet je weten: waar gaan we naartoe? De toekomst wordt bepaald door de keuzes die wij nu maken. Op politiek niveau zie je dat de onderwerpen uit deze STV wel vijf ministeries betreffen. Op gemeenteniveau is dat niet anders. Gemeentes zijn al langer bezig met het leggen van verbindingen en dat is al moeilijk genoeg, integraal beleid ontwikkelen. Gemeenten zullen ook in de toekomst keuzes moet maken, omdat niet alles (financieel) kan.

En dat is mijn positieve zorg. Want we hebben nu een prachtig document, maar je moet er ook mee aan de slag. Het zou fantastisch zijn als we rondom sport en sociale vraagstukken een serious game zouden kunnen ontwikkelen. Dat is een spel dat je moet zien als een groot mengpaneel van beslissingen die je kunt nemen. Waarbij betrokkenen partijen aan de hand van kernindicatoren keuzes maken, waarbij zichtbaar wordt: wat gebeurt er als ik aan die knop ga draaien? Dus stel, je concentreert je op vitale clubs, wat betekent dat dan voor de andere perspectieven? Je brengt focus aan, maakt keuzes en ziet de consequenties van je keuzes. Zo’n spel moet op lokaal niveau vormgegeven worden, want overal zijn de uitdagingen anders. Serious gaming is geen rocket science, het is een bekende tool uit de ruimtelijke ordening. Het is in mijn ogen echt nodig om zo´n instrument ook voor sport en sociale vraagstukken te ontwikkelen. Anders heb je een mooi document, maar gebeurt er verder niets mee.”
> Naar Vereniging Sport en Gemeenten

Esther Vergeer, voormalig paralympisch topatleet

“Ik vond het inspirerend om mee te praten over de vraag hoe sport in de toekomst wordt beleefd en waar mensen waarde aan hechten. Vroeger was het enorm belangrijk om ergens bij te horen, aangesloten te zijn bij een vereniging. Door de individualisering in de samenleving zie je dat minder worden. Dat geldt ook voor de manier waarop fans grote sportevenementen beleven. Nu wil je je buurman aantikken als het Nederlands elftal een mooi doelpunt maakt, maar misschien zitten we straks in ons eentje met een 3D bril op in de huiskamer te kijken? Ik hoop het niet, omdat ik het zonde zou vinden als deze de verbindende kracht, letterlijk, van onze oranje kleur, zou verdwijnen. Fanbeleving ontstaat als mensen het gevoel krijgen ergens bij te horen of aan bij kunnen dragen. Dus we moeten een manier vinden waarop we grote groepen kunnen aanspreken. Het EK-vrouwenvoetbal vind ik een heel mooi voorbeeld waarbij deels door het sportieve succes, maar ook door de juiste communicatie – mensen zijn echt enthousiast gemaakt voor het toernooi, een saamhorigheidsgevoel is gecreëerd.

Als het gaat om talentontwikkeling, dan denk ik dat we sport op een nog structurelere wijze moeten inbedden in het leven en de opvoeding van jonge kinderen. In de wijken, op scholen, naschoolse opvang, noem maar op. Want we weten inmiddels allemaal dat sport en bewegen bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en de schoolprestaties van kinderen. Ik denk dat daardoor ook meer talenten gespot kunnen worden, omdat er simpelweg meer plekken zijn waar kinderen kunnen uitblinken. Hiervoor is nodig dat niet alleen het ministerie van VWS zich hardmaakt voor sport, maar dat ook andere departementen, zoals onderwijs, economische zaken of cultuur dat doen. De mensen die ik vaak spreek zijn het allemaal met me eens, maar of dit in Den Haag ook het geval is, durf ik niet te zeggen.”
> Naar website Esther Vergeer.

Ronald Wouters, algemeen directeur fitnessbrancheorganisatie NL Actief

“Ik denk dat dit rapport voor de verschillende stakeholders veel kan betekenen. Je ziet dat ondernemerschap binnen verenigingen, de noodzaak om meer marktgeoriënteerd dan dienstgeoriënteerd te zijn, belangrijke items zijn. In dat opzicht zou men best meer naar onze branche mogen kijken. Mensen willen films kijken en muziek luisteren wanneer het hen uitkomt en het moet laagdrempelig zijn, kijk maar naar Netflix en Spotify. In die zin zijn wij als fitnessbranche de Netflix van de sport. Het is technisch niet moeilijk, en je kunt gaan fitnessen wanneer en met wie je zelf wilt. Bij ons weten jong en oud, verschillende doelgroepen elkaar ook te vinden. Terwijl het soms lijkt ook alsof sociale cohesie alleen in traditioneel verenigingsverband te bereiken is.

Ik denk dat de sport in algemene zin en de beleidsmakers daarin, beter naar andere sectoren zouden kunnen kijken. Het gaat niet alleen om onze branche, neem ook een fenomeen als Strava, de tool waarmee je als fietser de concurrentie met anderen kunt aangaan. Strava is eigenlijk de grootste mondiale fietsbond. De makers hebben handig gebruikgemaakt van techniek, en van (latente) behoeftes bij de consument.

Het is belangrijk om over je eigen schaduw te stappen en je eigen belangen los te laten. Je kunt wel zeggen: we hebben zo’n mooie verenigingscultuur in Nederland, dat vind ik persoonlijk ook. Maar als de markt en de consument ook iets anders vragen, dan kun je daaraan vast blijven houden, maar dat is zinloos.

Wij willen ons als fitnessbranche graag samen met andere partijen verder ontwikkelen; met de overheid, met verenigingen, de zorg. Het is belangrijk om samen te kijken hoe je elkaar kunt versterken. Onze sterke elementen zijn innovatie en ondernemerschap. Dat zit in ons DNA. En ook de zorg en het verenigingsleven hebben elementen in hun DNA zitten die heel waardevol zijn. Het is goed om die elementen bij elkaar te brengen.”
> Naar website NL Actief.

Dirk-Jan Soelen, buurtsportcoach bij Lumens, regio Eindhoven

“Een hoop punten uit de verkenning hebben een tamelijk hoog abstractieniveau, maar er zitten ook concrete en herkenbare punten in, die ik graag bij onze beleidsmakers onder de aandacht breng. Zoals de tweedeling tussen top- en breedtesport. Je ziet dat de top kan rekenen op steun van de commerciële sector. De breedtesport speelt zich echter in het sociale domein af en is minder in trek bij de commerciële sector. Hier in Eindhoven wordt wel geprobeerd om de verbinding tussen top- en breedtesport te leggen, maar dat gebeurt dan vooral rond grote topsportevenementen. Wij organiseren in aanvulling daarop ‘sociale topsportevenementen’, zoals Cruijff Court-kampioenschappen, of streetball masters. Dat zijn voor de jongens uit de wijk topsportevenementen. Wij moeten enorm lobbyen om dit soort evenementen vanuit een gezamenlijk maatschappelijk belang te financieren. 

Ik zie de voorbeeldfunctie van de topsport voor de jongens waar ik mee werk heel duidelijk. Als het over PSV gaat, zijn de jongens gelijk helemaal lyrisch. De club ziet het belang van samenwerken met onze evenementen gelukkig ook. Als PSV zich eraan verbindt, maakt dat een enorm enthousiasme los, meer dan wanneer wij het onder onze eigen naam doen. Met het Nederlandse topvoetbal en sommige andere takken van topsport gaat het misschien niet goed, maar wij veel meer mee bezig zijn, zijn urban sports, daarin doet Nederland het juist wel heel goed. We hebben een wereldkampioen free running uit de regio Eindhoven, Bart Van der Linden. Hij doet mee aan internationale wedstrijden georganiseerd door Red Bull. Je hebt hier groepjes free runners, die kijken op YouTube naar Van der Linden en doen hem na. Skateboarden is nu ook een Olympische sport. Kortom: de ontwikkelingen rondom urban sports hard gaan. Wij hebben dit ook aangegeven tijdens de bijeenkomst van de STV waarbij wij aanschoven, maar ik mis dit stukje in de verkenning.”
> Naar website Lumens.

Lees hier meer over wat de Sport Toekomstverkenning inhoudt.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.