Sluiten

Sport steeds meer 'open'; impact van corona op sportaanbieders blijft

Artikel

Publicatiedatum 8 mei 2020

Nederlanders mogen steeds meer gaan sporten en bewegen in de anderhalvemetersamenleving. Vanaf 11 mei mag iedereen boven de 18 jaar buiten sporten, mits je 1,5 m afstand houdt. Ook gaan binnenzwembaden open. Eerder waren al maatregelen voor kinderen en jongeren versoepeld. Naar verwachting vanaf 1 september zijn alle binnen- en buitensporten, inclusief competitie, weer mogelijk, als het virus in toom gehouden kan worden.

Minister-president Rutte heeft in de persconferentie van 6 mei aangegeven dat nog overleg plaatsvindt met de branche over voorwaarden waaronder een snellere opening van fitnesscentra mogelijk is.

Wat kan wanneer? Infographic van de Rijksoverheid, met o.a. aandacht voor versoepelde maatregelen voor sport en bewegen.

Sinds maart is de sport noodgedwongen tot stilstand gekomen in deze tijden van corona. Ook letterlijk: de vele miljoenen deelnemers aan sport- en beweegactiviteiten in Nederland moeten thuis blijven of solo hun sport bedrijven. Sinds 29 april is er wel wat verlichting qua sportmogelijkheden voor kinderen, jongeren en individuele topsporters. Op 1 mei heeft minister Martin van Rijn aangekondigd 110 miljoen euro beschikbaar te stellen voor noodmaatregelen voor sportverenigingen. En per 11 mei is buitensporten voor iedereen dus mogelijk, ook met een instructeur erbij. Maar: geen competities, douchen doe je thuis, geen contactsport en natuurlijk de anderhalve meter tussen elkaar.

Zwemmen wordt ook weer mogelijk. Eerst waren al de buitenzwembaden geopend voor jeugd. Nu mogen ook de binnenzwembaden open. De samenwerkende partijen in de zwembranche publiceren 8 mei een protocol om te gebruiken bij de heropening van de zwembaden. “Dit protocol zorgt er voor dat iedereen weer op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van de zwemsport, rekening houdend met de belangen van alle zwemmers, zwembadpersoneel en zwemverenigingen”, aldus de KNZB.

Sportaccommodaties waren tot nu toe (deels) afgesloten, sportevenementen en competities afgeblazen. De sport heeft gezamenlijk al eerder de noodklok geluid. Welke impact heeft de coronacrisis op de sportaanbieder? Welke tegemoetkomingen zijn beschikbaar? Hoe innovatief gaan clubs om met de ingewikkelde ontstane situatie? En hoe wordt gewerkt aan de herstart van de sport?

1. Maatregelen

Welke maatregelen om het coronavirus te bestrijden, treffen ook de sport?

De persconferentie van 6 mei samengevat voor de sport (ingaande 11 mei):

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden, kleedkamers blijven dicht en douchen doe je thuis).
 • Ook binnenzwembaden mogen open, op basis van protocol.

Als het virus onder controle blijft, gaat vanaf 1 september ook de deur van het slot voor de fitnessclubs en verenigingskantines.

Alle contactsporten en binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

De persconferentie van 21 april leverde deze afspraken op:

Alle sport- en fitnessclubs zijn gesloten, in elk geval tot en met 19 mei.

infographic beschreven in de text
(bron: VWS)

Tijdens de persconferentie van 21 april zijn wel een aantal verlichtende maatregelen bekend gemaakt. Dit zijn:

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
 • Meer informatie over de terugkeer naar breedtesport is te vinden op de speciale Allesoversport-website Veilige Start met Sport, die Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenspraak met VWS en betrokken partijen vult.

Tegelijkertijd is ook besloten dat het verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht – zoals sportevenementen – verlengd wordt naar 1 september. Dit betekent onder meer dat de Nijmeegse Vierdaagse niet doorgaat en dat de betaald-voetbalcompetitie 2019/2020 niet wordt uitgespeeld, ook niet zonder publiek.

Eerder was al bekend:

 • De KNVB heeft op 31 maart besloten de competitie van het amateurvoetbal niet te hervatten tot de start van het volgend seizoen.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Hanteer social distancing: minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Bijeenkomsten zijn verboden; hierdoor zijn ook vele sportevenementen gecancelled. Op 23 maart zijn aanvullende maatregelen ingesteld voor o.a. groepsvorming in de publieke ruimte, waarop ook handhaving plaatsvindt. Hierdoor is samen met een ander sporten of bewegen maar zeer beperkt mogelijk en al helemaal niet in elkaars directe nabijheid.
 • Kwetsbare personen (zoals ouderen of mensen met een chronische aandoening) moeten zo min mogelijk in contact komen met anderen.
 • Het primair onderwijs en de kinderopvang openen weer op 11 mei 2020, maar zoals blijkt uit reacties in de media nog niet volledig bij alle scholen. Tot die tijd blijven kinderopvang en scholen dicht; ouders zorgen thuis voor hun kinderen; opvang/school is er alleen voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken.
 • Reizen naar en vanuit het buitenland alleen in noodzakelijke gevallen; lockdown-beleid in veel landen wereldwijd.
 • En daarnaast uiteraard alle extra hygiënemaatregelen zoals RIVM die verspreidt.

Met de campagne ‘Alleen Samen’ (sinds 25 maart) wordt benadrukt dat de bestrijding van het coronavirus een zaak is van iedereen. De meeste maatregelen zijn in principe tot en met 19 mei 2020 van kracht. Het verbod op evenementen blijft gehandhaafd tot 1 september 2020. In de komende periode gaan verschillende sectoren plannen maken die kunnen bijdragen aan een (gedeeltelijke) opening in de anderhalvemetersamenleving.

2. Tegemoetkoming

Op welke manier komt de overheid op dit moment de sport tegemoet?

Op 1 mei heeft de ministerraad besloten tot extra ondersteuning van sportverenigingen, met in eerste instantie een budget van 110 miljoen euro. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro. “Zo kunnen verenigingen trainingen voor de jeugd hervatten en activiteiten opzetten voor niet-leden”, aldus de bekendmaking vanuit het ministerie van VWS. Aan de hand van uitkomsten van onderzoek van Mulier Instituut wordt bezien of aanvullende hulp nodig is.

Wat was er al eerder besloten?

Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Ondernemende sportaanbieders – denk bijvoorbeeld aan fitnesscentra, squashbanen, zwemscholen en maneges – kunnen hier aanspraak op maken.

Het pakket uitzonderlijke economische maatregelen biedt, volgens de Rijksoverheid zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, dat zelfstandigen een overbrugging krijgen en dat bedrijven en zelfstandigen via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden overeind kunnen blijven.

Op 26 maart is er nog een extra tegemoetkoming gekomen, in de vorm van eenmalige giften van 4.000 euro voor noodlijdende sportaanbieders met een eigen fysieke accommodatie, via het noodloket van Economische Zaken: Vereniging Sport en Gemeenten deelt hier de details over de regeling. Voor ondernemende sportaanbieders is ook een regeling getroffen, in het kader van de getroffen sectoren.

Ook bijvoorbeeld bij de afgelasting van grote sportevenementen zijn veel bedrijven gedupeerd, van marketing voor kaartverkoop tot inrichting en schoonmaak. Het lijstje geschrapte sportevenementen is al lang en het einde lijkt nog niet in zicht: in Nederland bijvoorbeeld de Formule 1 in Zandvoort en de Amstel Gold Race. Het AD houdt een steeds geupdate lijst bij van sportevenementen die geraakt zijn door de coronacrisis. De NOS biedt overzicht wat er (voorlopig) nog wel doorgaat. Sportorganisatoren kijken nu veelal naar alternatieve data in de herfst, met daardoor al een overvolle marathonkalender in oktober.

3. Roep om noodfonds

Op 18 maart hebben samenwerkende partijen in de sport onder aanvoering van NOC*NSF een noodbrief naar het kabinet en de VNG gestuurd: “Sporters, clubs, bonden, organisatoren van sportevenementen, exploitanten en ondernemende sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten gestaakt. De sportwereld schat op dit moment de negatieve financiële impact van de genomen maatregelen voor de Nederlandse sportsector op 950 miljoen euro in de periode tot en met de zomer. De sport roept de gemeenten en het kabinet op om een noodfonds in te richten.”

Op 1 mei – de dag waarop minister Van Rijn aankondigde 110 miljoen beschikbaar te stellen voor sportverenigingen – diende NOC*NSF een verzoek in om 150 miljoen euro te steken in noodmaatregelen. In deze brief aan de minister is de focus alleen gelegd op de impact op sportverenigingen.

Voorzitter NOC*NSF Anneke van Zanen-Nieberg in een eerder interview: “Als alles lang stilligt, kan dat desastreus zijn voor verenigingen, bonden en ondernemende aanbieders. Daarom is alles eraan gelegen om deze periode zo kort mogelijk te laten zijn. Daar kunnen we als Nederlanders zelf aan bijdragen door ons aan de adviezen van de regering te houden.”

Als eerste stap naar een Coronanoodfonds heeft NOC*NSF uit de huidige budgetten 4 à 5 miljoen euro gereserveerd om de sportinfrastructuur te steunen, in de hoop dat meer partijen zoals rijksoverheid en gemeenten volgen. NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen benadrukt in het bericht over de eerste storting in dit fonds dat daarmee de sportbonden worden ondersteund. Later is daar door verhoging van de financiële bijdrage van de Nederlandse Loterij aan NOC*NSF nog 1 miljoen euro aan toegevoegd.

De oproep voor specifieke steunmaatregelen werd ondersteund door de volgende partijen: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, Platform Ondernemende Sportaanbieders (waarin oa fitness-, squash- en golfsport-aanbieders verenigd zijn), Sportkracht12, FNV Sport, Werkgevers in de sport, Netwerk in de sport, Stichting Waarborgfonds Sport en de bonden KNGU, KNHB en KNVB. De voetbalbond heeft nog een eigen oproep gedaan richting kabinet om het betaald voetbal te ondersteunen; de KNVB schat in dat hier een schade van 300 tot 400 miljoen euro aan de orde is.

Op 27 maart heeft minister Van Engelshoven van OCW een specifiek maatregelenpakket voor de cultuur bekend gemaakt, dat mogelijk ook inspirerend heeft gewerkt voor een soortgelijk aanvullend pakket voor de sport. Bijvoorbeeld het tijdelijk niet innen van huur is nu ook voor de sportverenigingen doorgevoerd (tot 1 juni).

man poseert voor de camera
Minister Hugo de Jonge van VWS is hoofdverantwoordelijke voor de crisisbestrijding. (foto: Shutterstock)

4. De vrees van ondernemende sportaanbieders

Maneges, fitnesscentra, zwembaden, zeilscholen, golfbanen: allemaal ook onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Zij en ook andere brancheorganisaties zijn verenigd in het Platform Ondernemende Sportaanbieders, dat de oproep voor een noodfonds voor de sport ondertekende. NL Actief is daarin vertegenwoordigd als koepel voor de fitnessbranche: “We zijn een inschatting aan te maken van de schade die ondernemers lopen door de verplichte sluiting van de fitnessbedrijven. We horen van ondernemers dat mensen hun abonnementen opzeggen of bevriezen en betaalde contributies storneren. Daarnaast kunnen er geen nieuwe leden geworven worden en lopen de kosten wel door”, aldus de NL Actief-website. In een eerste inschatting vermoedde NL Actief dat de schade voor de branche oploopt tot 150 miljoen bij sluiting tot 6 april, en nu nog meer nu die sluiting langer zal duren. Lees hier de reactie van NL Actief na de bekendmaking van de verlenging van de maatregelen: zij zullen blijven lobbyen voor een ‘intelligente’ open-up volgens strak protocol en pleiten voor een financieel steunpakket, ook als fitnesscentra weer onder voorwaarden open mogen. Op 7 mei heeft NL Actief via tal van landelijke media onder de aandacht gebracht waarom de fitnesscentra wel eerder dan 1 september – de nu beoogde datum – open zouden moeten kunnen. In een apart artikel licht directeur Patrick Rijnbeek de situatie in de fitnessbranche nader toe.
Op 1 mei hebben tal van partijen in de zwembranche bekend gemaakt samen te werken aan een gefaseerde opening van zwembaden. “We spannen ons in om er gezamenlijk voor te zorgen dat zwembaden volledig klaar zijn om weer activiteiten te kunnen gaan aanbieden, zodra de aangepaste maatregelen van de overheid dit toelaten”, aldus een persbericht. Dit heeft resultaat gehad: de zwembaden mogen gecontroleerd – aan de hand van deze protocollen – weer open vanaf 11 mei.

5. Vragen bij gemeenten

De Vereniging Sport en Gemeenten heeft een uitgebreid dossier samengesteld met vragen en antwoorden voor gemeenten over de coronacrisis in relatie tot lokaal sportbeleid. Dit is verdeeld naar algemene vragen, sporten en bewegen in de openbare ruimte, financiële vragen over bijvoorbeeld verhuur van accommodaties, beheer/onderhoud/exploitatie van sportaccommodaties; wat er wel en niet mag in het kader van sportstimulering; hoe om te gaan met vragen over verenigingsondersteuning en tot slot de regeling rond lokale sportakkoorden.

Dit dossier wordt steeds geüpdatet, waarbij VSG nadrukkelijk vermeldt dat er veel juridische en financiële vragen, waarop de antwoorden indicatief zijn en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. “Huurovereenkomsten en subsidieregelingen voorzien niet in dit scenario.”

6. Overige betrokken partijen

Het Mulier Instituut doet momenteel onderzoek naar de impact van de coronacrisis, op een aantal onderwerpen. Zo is nu al een vragenlijst geopend specifiek over buiten spelen tijdens de corona-uitbraak, gericht op ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Daarnaast worden peilingen voorbereid voor gemeenten, voor sportclubs en mogelijk voor buurtsportcoaches, in overleg met het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG.

De effecten van de coronacrisis op sport en bewegen worden ook benoemd door andere partijen. Zoals Stichting Waarborgfonds Sport, dat de financiële schade voor de amateursport berekent op al meer dan 300 miljoen euro, uitgaande van sluiting tot en met 6 april. SWS komt de verenigingen nu tegemoet, in navolging van een aantal banken dat de aflossingsverplichtingen voor het MKB – onder voorwaarden – tot een half jaar heeft opgeschort. Sportverenigingen kunnen nu ook hiervan gebruik maken. Stefan de Wit van SWS in een persbericht: “Voor veel sportclubs is de financieringslast één van de grotere uitgavenposten. Uitstel geeft de clubs ruimte om te komen tot aanvullende maatregelen om de organisatie draaiende te houden. Dan is het vanzelfsprekend dat ook wij als SWS hieraan bijdragen om de clubs te helpen.”

Koepelorganisatie Werkgevers in de Sport (WOS) krijgt veel vragen over de regelingen rond thuiswerk, het beperken van risico’s van besmetting en bijvoorbeeld de inzet voor ander werk. Dat is samengevat in een dossier dat enigszins omineus Corona op de werkvloer is genoemd. Maar het gaat ook direct al verder: banen staan op het spel en in hoeverre kan gebruik gemaakt worden van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)? De vragen daarover zijn in een aparte FAQ bijeen gebracht.

Uit een andere hoek komt een oproep van ondernemers, verenigd in de Branchevereniging Spelen & Bewegen: bedrijven die in de openbare ruimte sport- en spelmogelijkheden inrichten, zien al dat hun opdrachten worden stilgelegd of helemaal niet worden verstrekt. “Hoewel het nu rustig is op straat, zullen we de openbare ruimte straks weer als vanouds gebruiken. Door nu te blijven investeren in een beweegvriendelijke omgeving, helpt u ook de leden van onze branchevereniging Spelen & Bewegen en voorkomt u dat onze bedrijven het nog moeilijker krijgen”, aldus de noodkreet van de branchevereniging richting met name gemeenten. Dat buiten spelen en bewegen heel belangrijk voor het welzijn van jong en oud, wordt in deze coronacrisis extra duidelijk.

Een groot aantal EU partners uit de sportsector, verenigd in het SHARE initiatief, waaronder UEFA, TAFISA, het EOC EU office maar ook het Nederlandse Cluster Sports & Technology, heeft op 23 april een ‘Position paper on the impact of the COVID-19 crisis on the sport sector’ gepubliceerd. Daarin benadrukken ze juist nu het belang van sport en vitaliteit en doen ze een dringend beroep op overheden om te blijven investeren in de mensen, de sportsector en de samenleving, met innovatie als een belangrijke factor, ‘zodat we sterker en fitter uit de crisis kunnen komen’.

7. Politiek, adviesraden en opiniemakers

Met het plotselinge vertrek van Bruno Bruins als minister voor Medische Zorg en Sport, is de sport ook zijn betrokken minister kwijtgeraakt. Zijn opvolger Martin van Rijn werd in de eerste berichtgeving alleen aangeduid als minister voor Medische Zorg; pas later werd ook ‘sport’ daaraan toegevoegd. Van Rijn richt zich -in een tijdelijke benoeming voor 3 maanden- met name op de aanpak van de coronacrisis. Maar ook de maatregelen voor de sport – en de mogelijke versoepeling daarvan – liggen op zijn bord.

Tweede Kamerleden hebben momenteel wel wat anders aan hun hoofd dan de sport. Toch lieten begin maart diverse sportwoordvoerders via hun social media wel hun betrokkenheid bij de sector blijken, zoals bijvoorbeeld VVD-Kamerlid Rudmer Heerema en D66-Kamerlid Antje Diertens. De impact van het coronavirus op de sport kwam half april ook terug op de Kameragenda, via schriftelijke vragen van Kamerleden van VVD, CDA, D66, SP, GroenLinks en 50PLUS over de inzet van Nederland bij de informele ingelaste EU-Sportraad van Europese sportministers, die 21 april digitaal is gehouden over de impact van COVID-19 op de sport in Europa. Wat betreft het reguliere parlementaire overleg: normaal gesproken is er eind mei, begin juni een Algemeen Overleg over sport in de Tweede Kamer; het is de vraag wanneer dit nu zal worden gehouden.

Intussen begint in het publieke debat ook het onderwerp preventie te spelen. Er is een indicatie dat veel van de op de IC opgenomen coronapatienten overgewicht hebben, aldus hoofd intensive care Peter van der Voort van het UMCG en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, duidt dit vooralsnog zo dat mensen met overgewicht vaker dan gemiddeld suikerziekte hebben en daarmee kwetsbaar zijn voor het virus. Ook zou een zware borstkas ervoor kunnen zorgen dat ademen moeilijker wordt.

Overgewicht lijkt een factor van belang bij corona‘, kopt de Volkskrant op 3 april. In diezelfde krant maakt columnist Asha ten Broeke duidelijk welke impact speculaties over de toegang tot de IC kunnen hebben. Hoogleraar Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC en gespecialiseerd in obesitas, zegt in de Volkskrant dat er wel sterke aanwijzingen zijn dat vet ziek kan maken. ‘Maar er is geen reden om mensen met obesitas de maat te nemen’, voegt Van Rossum daaraan toe in de krant.

handdoek, gympen, flesje water in een rijtje op de foto
(bron: shutterstock)

In het Parool stellen wetenschappers Jaap Seidell en Jutka Halberstadt: ‘Overleven begint bij gezonder leven en eten’. “Een goed werkend immuunsysteem krijg je niet door midden in een epidemie je leef- en eetgewoonten tijdelijk drastisch te gaan veranderen. Quick fixes bestaan niet hiervoor. Goede weerstand bouw je het beste op door, liefst al vanaf de vroege jeugd, structureel gezond te leven en te eten. De overheid neemt landelijk haar verantwoordelijkheid voor het indammen en verzachten van de gevolgen van de huidige uitbraak van corona. Hopelijk voelen de lokale, landelijke en internationale overheden nu ook de verantwoordelijkheid om preventief de gevolgen van de onvermijdelijke toekomstige uitbraken van virusziekten enigszins te beperken.”

Een concreet voorbeeld van nieuw onderzoek naar risicofactoren voor corona is dat onder 167.000 deelnemers van het onderzoeksprogramma Lifelines en 1.500 zwangere vrouwen en hun baby’s in Noord-Nederland via Lifelines Next, in samenwerking met UMCG, Aletta Jacobs School of Public Health en de Universiteit van het Noorden.

Hoe de coronacrisis het discours over samenleving, zorg en preventie gaat beïnvloeden in de toekomst, is nog afwachten. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is bijvoorbeeld een raadpleging ‘In het oog van de storm’ begonnen, om ervaringen te verzamelen die we nu tijdens de coronacrisis opdoen, zodat de Raad straks regering en parlement nog beter kan adviseren over de thema’s van de werkagenda, zoals bijvoorbeeld een ‘Gezonde en veilige leefomgeving’ en ‘Grenzen aan genezen en verbeteren’. Ook is in een blogreeks van leden van de Raad, onder aanvoering van Jet Bussemaker, een aantal reflecties te lezen over de maatschappelijke impact van de coronacrisis.

En ook welke invloed het coronavirus krijgt op de al lopende discussie naar de organisatie en financiering van de sport, de uitrol van het Nationale Sportakkoord: veel is onzeker geworden. Michael van Praag, voorzitter van de NL Sportraad, schrijft 31 maart in een column over veerkracht: “De sportbranche zal beter uit de crisis komen als we samen naar oplossingen zoeken en ieder z’n verantwoordelijkheid neemt.” Kenniscentrum Sport & Bewegen zal de (politieke) discussie hierover actief volgen en delen.

8. Inspiratie van innovatieve sportaanbieders

Dit overzichtsartikel kan niet compleet zijn zonder aandacht voor de vele initiatieven die zijn genomen om in beweging te komen en te blijven in coronatijd.

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een aantal webpagina’s op een rij voor overzicht en inspiratie.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.