Sluiten

Sport op school verdient meer aandacht

Blog

Publicatiedatum 15 mei 2015

De overheid is druk bezig met het verder verhogen van het onderwijsniveau in het primair onderwijs. Digitale leermiddelen en passende programma’s voor zowel talenten als achterblijvers in de klas. Allemaal heel belangrijke zaken als het gaat om de leercurve van kinderen en het stimuleren van onze kenniseconomie.

Maar wat als onze kinderen straks maximaal zijn uitgedaagd in kennisontwikkeling, doch qua fysieke ontwikkeling onvoldoende mogelijkheden hebben kunnen benutten? Het is wetenschappelijk onderzocht: voor een leven lang actief is een goede basis aan ontwikkelde fysieke vaardigheden essentieel.

De fysieke ontwikkeling van kinderen in de basisschooljeugd is uiterst belangrijk. Dit is de fase waarin kinderen zich de vaardigheden snel eigen kunnen maken. Het is van daaruit eenvoudig om kinderen te stimuleren naar een actieve leefstijl met voldoende succesbeleving.

De fases naar een actieve leefstijl

Naar mijn mening begint het stimuleren van een actieve leefstijl in groep vier. Kinderen die motorisch achter lopen, moeten gescout worden en een passend aanbod krijgen. Daarnaast zou ieder kind een bewuste sportkeuze moeten maken. Met een bewuste sportkeuze bedoel ik een sport kiezen waar je genoeg succesbeleving uit haalt om deze sport te blijven doen tot aan de middelbare school.

Op de middelbare school zou het kind moeten kiezen voor een sportvereniging (van de bewust gekozen sport) waar de sociale omgeving passend is bij die van het kind. Alleen dan wint de sport het van de substituten. Het kind voelt zich thuis in die omgeving en heeft plezier in de gekozen sport.

Maar goed, de basis voor deze positieve sportbeleving ligt in de brede ontwikkeling van motorische vaardigheden van kinderen op jonge leeftijd. Deze basis zou standaard in het primair onderwijs ingesloten moeten zijn. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gaande naar de relatie tussen kennisontwikkeling en motorische vaardigheden. Zo las ik onlangs een artikel over het verband tussen wiskundig inzicht en de vaardigheid om achteruit te lopen.

De overheid zou dit soort inzichten mee moeten laten wegen bij het faciliteren van het basisonderwijs door meer beweegmomenten te realiseren, in plaats van nog meer nadruk te leggen op kennisontwikkeling. Het één hangt namelijk samen met het ander.

Uiteraard is één en ander ook afhankelijk van de inzet van enthousiaste en kundige vakleerkrachten, een juiste invulling van motorische uitdagingen en structurele opbouw van het beweegaanbod door de leerjaren heen.

Ik hoop dat ik door middel van mijn publicaties en door mijn intensieve samenwerking met scholen en sportverenigingen kan bijdragen aan de bewustwording bij overheid, scholen en ouders van de essentie van een dergelijk beweegprogramma in het primair onderwijs. Het belang van sport op school zou niet mogen worden onderschat.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.