Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Slowpitch

Interventie

Erkenning

Goed beschreven

Het Slowpitch Softbal is een spelaanbod van de KNBSB voor volwassenen (in het bijzonder in de leeftijd van 35+), voor geoefende en ongeoefende sporters. Het is een vorm van softbal die makkelijker speelbaar is op verschillende niveaus.

Binnen deze groep is de sportparticipatie beperkt door gebrek aan tijd, door drukke banen en gezin waardoor voldoende bewegen en sportparticipatie vaak moeilijk is.

In de ons omringende landen wordt Slowpitch softbal al actief gespeeld. Zo spelen bijvoorbeeld in Groot-Brittannië al meer dan 10.000 mannen en vrouwen het softbalspel, waarvan 95% (!) de Slowpitch variant beoefent. In de Verenigde Staten vind je bij wijze van spreken op elke hoek van de straat een sportveld waar het spel wordt gespeeld. Daar wordt het spel door vele miljoenen mannen en vrouwen gespeeld in alle leeftijdsklassen. Op Europees niveau worden sinds vele jaren al kampioenschappen gespeeld tussen landenteams.

Specifiek voor Slowpitch is dat de werper de bal op een eenvoudige manier aangooit zodat iedere slagman/ slagvrouw de bal het veld in kan slaan en het spel snel in gang is. Bovendien wordt het in gemengde teams, mannen en vrouwen gespeeld wat het sociale aspect van gezamenlijk gemengd sporten bevordert.

De interventie Slowpitch bestaat uit het promoten van Slowpitch in de wijk door middel van flyers en bijeenkomsten te organiseren en mensen informeren over de interventie.

Vervolgens een cyclus van 3 kennismakingstrainingen in de wijk of bij de vereniging organiseren, gegeven door ervaren en geschoolde trainers. Er is een trainingsprogramma ontwikkeld met oefenvormen voor deze doelgroep die te gebruiken zijn voor de (kennismakings) trainingen Slowpitch.

Daarna worden belangstellende uitgenodigd voor vervolgtrainingen die op een vaste da georganiseerd worden. Er is wekelijks een mogelijkheid om in de wijk en of bij de vereniging te trainen of een Slowpitch wedstrijdje te spelen.

Men kan daarna ook door middel van een aangepaste deelnamecontributie bij de KNBSB, deelnemen aan de regionale en landelijk door de KNBSB georganiseerde activiteiten, wedstrijden en toernooien. Hiervoor kan men als team maar ook individueel inschrijven. Deze activiteiten worden structureel georganiseerd zodat er minimaal 1x per maand een toernooi of wedstrijd is.

Er is promotie- en informatief materiaal ontwikkeld en er zijn materiaal pakketten samengesteld zodat Slowpitch Softbal eenvoudig bij de verenging of in de wijk geïntroduceerd en gespeeld kan worden.

Probleembeschrijving

In de sportnota ‘tijd voor sport’: bewegen, meedoen en presteren (2007) staat beschreven dat met een sport antwoord gegeven kan worden op nieuwe uitdagingen. Uitdagingen om bijvoorbeeld een gezondere samenleving te bewerkstelligen. Sport bevordert immers een gezonde leefstijl, voorkomt ziektes, verhoogt de arbeidsproductiviteit en leerprestaties. Maar sport is meer dan dat. Het draagt ook bij aan integratie van specifieke groepen of individuen en draagt bij aan sociale cohesie. Sport is niet alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding om te beoefenen, ook veel vrijwilligers zijn in of voor de sport actief.

Voor een goede fysieke en mentale gezondheid zijn een actieve levensstijl en betrokkenheid bij de samenleving van belang. Uit cijfers blijkt dat in 2007 in de leeftijdsgroep van 18-34 jaar 27% aan de fitnorm voldoet. Voor 35-54 jarige is dit nog slechts 16% (Wendel-Vos & Frenken, 2010) Sportdeelname wordt dus minder naarmate men ouder wordt.(Wijlhuizen & Chorus, 2010)

Omdat weinig beweging tijdens jeugd vaak leidt tot weinig beweging op volwassenleeftijd (Makinen et a. 2010- Tammellin, 2005: Telema at a. 2006), is het van belang dat een actieve leefstijl al op jonge leeftijd een gewoonte wordt en dat men ook op latere leeftijd duurzaam blijft sporten. Dit kan indirect ook gevolgen hebben op de mate van overgewicht onder de Nederlandse bevolking wat ontstaat door een verkeerde balans in voedsel inname en energie verbruik. (Hill et a.2009). Duurzaam sporten bevordert het energie verbruik en helpt bij het herstellen van die balans.

Er zijn vaak verschillende redenen voor gebrek aan of verminderen van sportdeelname. Ten eerste zegt 27% van de bevolking door ‘geen tijd’ niet of minder te sporten (Elling, 2011). Voor hen passen verplichtingen die veel sporten en sportverenigingen met zich mee brengen niet altijd in het schema.

Naast tijdgebrek in het algemeen is ook het gebrek aan invloed op de speeltijden een belangrijke reden om niet te sporten.

Door het aanbieden van een aantrekkelijke sport met een op de doelgroep aangepast aanbod beoogd de Slowpitch interventie om mensen te stimuleren tot duurzaam sportgedrag. Ook het sociale aspect bij Slowpitch is van belang. Het gezellig gezamenlijk en gemengd sporten op een passend moment is voor deze doelgroep zeer aantrekkelijk.

Doelgroepen

De einddoelgroep van Slowpitch zijn volwassenen vanaf 35 jaar.

Deze groep is tweeledig:

1. Volwassenen in de leeftijd van 35+ . Dat kunnen zijn ouders van kinderen die al betrokken zijn bij de honkbal en softbal sport, doordat bijvoorbeeld hun kinderen BeeBallen, honkballen of softballen. Zij zijn al via hun kinderen betrokken bij de vereniging, gaan met hun kind naar trainingen en wedstrijden en hebben belangstelling voor deze sporten. Zij zoeken zelf naar passend sportaanbod.

Maar ook senioren in de wijk die op zoek zijn naar sociaal passend sportaanbod voor de oudere sporter in de buurt om hen op deze manier vitaal te houden.

2 Ervaren honkballers en softbalsters in de leeftijd van 35+ die jaren actief spelen of gespeeld hebben en moeten gaan stoppen met wekelijks trainen en spelen in de weekenden vanwege drukke werkzaamheden met werk en gezin. Zij willen wel graag blijven sporten maar op een passende aangepaste manier.

Intermediaire doelgroep

De intermediair doelgroep zijn trainers/ begeleiders van de vereniging en buurtsportcoaches in de wijk.

De betrokken organisaties zijn buurtverenigingen en verenigingen.

De verenigingen faciliteren het materiaal en de trainingen voor de deelnemers.

De trainers/ begeleiders worden geworven door de vereniging en geschoold door de KNBSB.

Trainers die al een diploma hebben stimuleren we door het aanbieden van een bijscholing voor Slowpitch . Hier leren de trainers de spelvorm Slowpitch en de bijbehorende oefenvormen voor Slowpitch. De vereniging zorgt voor structureel aanbod van Slowpitch bij de vereniging.

Indien de interventie in de wijk wordt aangeboden geven de trainers van sportverenigingen de trainingen in de wijk. Zij faciliteren het spelaanbod en materialen.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

De deelnemers maken op een laagdrempelige manier kennis met de sport, ervaren hoe de sport bij hen past en gaan daardoor duurzaam meer sporten

Subdoel

Algemene subdoelen:

 • Deelnemers maken kennis met Slowpitch door middel van 3 kennismakingstrainingen in de wijk of bij de vereniging
 • Deelnemers ervaren hoe Slowpitch bij hen past door het gemengd en in teamverband spelen.
 • Deelnemers bouwen door deelname aan Slowpitch een sociaal netwerk op of breiden dit uit.
 • Deelnemers gaan door deelname aan Slowpitch duurzaam meer sporten, bijvoorbeeld bij de vereniging

Voorwaardelijk doel:
Om bovenstaande sub-doelen te bereiken is het van belang dat de interventie goed wordt aangepast aan de doelgroep waarvoor de interventie wordt ingezet. Dat betekend dat het niveau en de aard van de activiteiten naargelang de doelgroep wordt aangepast.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

 • Aankondigen dat de interventie georganiseerd wordt door middel van PR in wijk en gemeente.(Media, flyeren, activiteitenmarkt )
 • Het organiseren van 3 open kennismakingtrainingen (1x per week) van 1,5 uur in de wijk en of bij de vereniging.
 • Uitnodiging om aan te sluiten bij een team en deel te nemen aan de wekelijkse Slowpitchtraining van 1,5 uur bij de vereniging of in de wijk.
 • Na het kennismaking traject gekeken of de deelnemers zich wil binden aan het wijkteam en of de vereniging. Dan wordt de sporter een aangepast deelname lidmaatschap aangeboden bij de vereniging of de KNBSB zodat hij zich verbindt aan de vereniging wat de kans op structurele deelname aan activiteiten( trainingen, wedstrijden en toernooien) de sportparticipatie vergroot.
 • Het regelmatig, minimaal 1x per maand, het naast de structurele trainingen organiseren van wedstrijden en toernooien in de wijk, bij de vereniging,in de regio of landelijk.
 • (bij)Scholing van slowpitch trainers wordt aangeboden door de KNBSB
 • Starters materiaalpakketten met handschoenen, knuppels, honken en ballen zijn verkrijgbaar bij de KNBSB. Hierdoor kan eenvoudig gestart worden met Sloppitch en kan men zorg dragen voor structureel aanbod.

Locaties en Uitvoering

 • Aankondigen en plannen van de interventie door vrijwilligers van de vereniging in de buurt, buursportcoaches. Coördinatie van de interventie door project coördinator (van de vereniging).
 • De kennismakingstrainingen in de wijk worden gegeven door trainers, opgeleid door de KNBSB.
 • De trainingen bij de vereniging worden verzorgd door de KNBSB opgeleide trainers aangevuld met vrijwilligers van de vereniging

Ondersteuning

Belangrijk is dat er bij de vereniging en of in de wijk gelegenheid geboden wordt een vervolg op de kennismakingstrainingen van Slowpitch. Dat de sporter die kennis maakt met Slowpitch en na een aantal kennismakingstrainingen een aangepast deelname lidmaatschap aangeboden krijgt en zo de mogelijkheid om structureel Slowpitch te spelen.

De vereniging faciliteert in samenwerking met de KNBSB de trainingen, materialen en organiseert activiteiten en wedstrijden zodat de deelnemers betrokken blijven bij de sport en de vereniging en terug komen om te sporten.

De vereniging zorgt voor een veilig en prettig sportklimaat voor haar leden.

De KNBSB biedt opleidingen en clinics aan zodat trainers zich kunnen scholen en goede slowpitchtrainingen kunnen geven en de wedstrijden en het team te kunnen begeleiden.

Er wordt een vast speel/ train moment in de wijk en bij de vereniging ingepland zodat er een structureel aanbod van Slowpitch is.

Er is een vaste contact persoon bij de vereniging die Slowpitch coördineert. Hij onderhoud de contacten met de deelnemers en trainers van het team en of de trainingsgroep.

Materialen

De uitvoerder en of vereniging kan gebruik maken van promotie materiaal, ontwikkeld door de KNBSB voor de promotie van de interventie.

 • Spelregelflyer waarin de spelregels in het kort uitgelegd worden.
 • Informatie boekje met het hoe en waarom van Slowpitch
 • Slowpitch poster
 • Slowpitch wervingsflyers

Er is een oefenreeks/ spelreeks ontwikkeld door de KNBSB voor de (verenigings)trainer ter ondersteuning bij het geven van de kennismakingstrainingen en wellicht vervolgtrainingen.

Er zijn materiaal pakketten samengesteld door de KNBSB welke de (buurt)vereniging via de KNBSB kan aanschaffen zodat men de benodigde materialen in huis heeft om de interventie te kunnen uitvoeren zodat er Slowpitch gespeeld kan worden. Deze startpakketten bevatten softbalhandschoenen, knuppels, ballen, honken en helmen.

Organisatie

Organisatie: Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball bond
Telefoon nummer organisatie: 030-7513650

Contactpersoon

Naam: corinne van de griendt
Mobiel nummer: 0645292948
Email: corinne.van.de.griendt@knbsb.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.