Sluiten

Scoren sporttalenten ook in het onderwijs hoog op zelfregulatie?

Artikel

Geplaatst op 21 december 2011

Geplaatst op 21 december 2011

Sporttalenten in Nederland hebben vaak betere cijfers op school en volgen vaker hogere opleidingen in vergelijking met reguliere scholieren. Gebleken is dat topatleten beschikken over een hoge mate van zelfregulatie in de sport; ze zijn actief in hun eigen leerproces en eigen ontwikkeling. Jonker et al. hebben onderzocht of sporttalenten ook op school hoger scoren op zelfregulatie in vergelijking met reguliere scholieren.

In totaal hebben 338 Nederlandse scholieren (160 jongens en 178 meisjes) van 12 tot 16 jaar een samengestelde vragenlijst ingevuld. Daarvan waren 170 sporttalent (77 jongens en 93 meisjes). Ongeveer de helft van de talenten beoefende een teamsport (83 talenten) en de andere helft (87 talenten) een individuele sport. Zes vaardigheden van zelfregulatie zijn onderzocht; plannen, zelfmonitoren, effort (mate van inzet), zelfeffectiviteit (geloof in eigen kunnen), evalueren en reflecteren. Jonker et al. leggen in hun artikel de betekenis van de zes vaardigheden uit.

Sporttalenten op havo/vwo scoren beter op plannen, reflectie en inzet dan reguliere scholieren op havo/vwo. Sporttalenten op het vmbo scoren beter op zelfmonitoren, reflectie en inzet dan reguliere scholieren op hetzelfde onderwijs. Sporttalenten op de havo en het vwo scoren beter op plannen en zelfeffectiviteit dan de sporttalenten op het vmbo. Tot slot scoren sporttalenten op het vmbo hoger op reflectie dan reguliere scholieren op de havo en het vwo.
Jonker et al. concluderen dat zelfregulatie bij sporttalenten een belangrijke rol speelt. Sporttalenten reflecteren hun leerproces en vooruitgang en maken vaker gebruik van opgedane ervaringen uit het verleden. Tevens beschikken ze over veel inzet om taken succesvol af te ronden. Het aantal sporttalenten op de havo en het vwo is relatief hoog. Jonker et al. veronderstellen dat een hoge mate van zelfregulatie bijdraagt aan een effectievere leerstrategie en mede daardoor de sporttalenten in staat stelt hun sportcarrière met school te combineren.

In dit onderzoek wordt niet duidelijk of een talent aanleg heeft voor een hoge mate van zelfregulatie of dat dit door de omgeving wordt beïnvloed. Wel wordt duidelijk dat zelfregulatie zowel in de sport als bij de studie positief kan bijdragen aan de prestaties.

S. (Susan) Vrijkotte

Jonker J, Elferink-Gemser MT, Visscher C (2011) The role of self-regulatory skills in sport and academic performances of elite youth athletes. Talent Development & Excellence, 3: 263-275
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.