Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Schooltennis

Interventie

Erkenning

Goed beschreven

De interventie schooltennis geeft de mogelijkheid om kinderen van basisscholen (groep 3 t/m 8) aan het sporten (tennissen) te krijgen en een opvolging van activiteiten aan te bieden die zorgen dat kinderen structureel gaan sporten (tennissen). Door een aanbod met een start in de gymles leren kinderen op een gave wijze de sport en de tennisvereniging kennen. Dit gebeurt met schooltennislessen, maar ook met filmpjes over tennis en de tennisvereniging, diploma’s, brieven en flyers voor ouders en het daadwerkelijk tennissen bij een (lokale) tennisvereniging. Alles met het doel om kinderen te enthousiasmeren om te tennissen en te blijven tennissen!

Globaal bestaat de interventie schooltennis uit de volgende stappen:

 1. Samenwerking tot stand brengen tussen tennisvereniging(en) en gemeente/scholen
 2. Voorbereiding binnen de tennisvereniging
 3. Per school afspraken maken over invulling
 4. 3 schooltennislessen in de gymles op school
 5. 1 schooltennisles op de tennisvereniging
 6. Vervolg tennisactiviteit aanbieden op de tennisvereniging om ook ouders uit te nodigen en deze te overtuigen
 7. 5 lessen proefaanbod op de tennisvereniging

Met alle extra tools en impulsen is het de bedoeling dat kinderen (en ouders) dankzij schooltennis zo enthousiast raken met de tennissport dat ze lid worden van de vereniging.

Probleembeschrijving

Het bevorderen van een actieve leefstijl in de strijd tegen overgewicht en een ongezonde leefstijl bij kinderen en jongeren is een actueel en urgent maatschappelijk thema. Het percentage Nederlandse kinderen (4 – 17 jaar) dat aan de combinorm voldoet is in 2010 slechts 50%. Binnen de groep 4-17 jarigen valt 12,5% binnen de groep ‘inactieven’

Sport is belangrijk! Het is goed voor de gezondheid, werkt tegen overgewicht en is onmisbaar voor de sociale, mentale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Daarnaast is sporten gunstig voor het verbeteren van schoolprestaties en vermindering van schooluitval.

Het is van belang dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met sport. Uit onderzoek blijkt o.a. dat sportende kinderen 3,5 keer zoveel kans hebben om ook op volwassen leeftijd actieve sporters te zijn.

Met laagdrempelig sportaanbod (tennis) op scholen ervaren alle kinderen (en niet alleen degenen die de tennisclub al kennen/zelf de weg wel weten te vinden) of de sport bij hen past en maken zij kennis met de vereniging. Door vervolgens lid te worden van een (tennis)vereniging vergroot je de kans bij kinderen op een leven lang sporten.

Doelgroepen

De einddoelgroep is de basisschooljeugd van groep 3 t/m 8.

Intermediaire doelgroep

Basisscholen/vakdocent LO: schooltennis opnemen in de LO lessen (bereidheid, inplannen en begeleiding)

Tennisvereniging/Tennisleraar: Invulling geven aan de schooltennislessen op zowel de basisschool als op de vereniging.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Basisschooljeugd van groep 3 t/m 8 op een laagdrempelige manier kennen laten maken met de tennissport, waardoor zijn enthousiast worden en doorstromen naar de tennisvereniging

Subdoel

Einddoelgroep:

* Basisschoolleerlingen maken door deelname aan schooltennis kennis met de tennissport en ervaren en leren hoe het is om te tennissen.

* Basisschoolleerlingen leren door deelname aan Schooltennis de lokale tennisverenigingen kennen.

Organisatie:

 • Door uitvoering van schooltennis slaat de tennisvereniging een brug tussen het bewegingsonderwijs op school en de tennisvereniging.
 • Docenten en begeleiders in het basisonderwijs hebben handvatten gekregen om tennis een plek te geven op school in het bewegingsonderwijs.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Binnen de interventie zijn, naast de fysieke elementen, ook extra impulsen ingebouwd. Het gaat dan om een tennis(vereniging) promotiefilmpje, een brief met de voordelen van tennis en de tennisvereniging voor ouders, een aantrekkelijk vervolgaanbod en op het eind een aantrekkelijk aanbod om lid te worden, etc. Hiermee wordt extra nadruk gelegd om structureel te gaan sporten bij een vereniging.

KNLTB Schooltennis in stappen:

VOORBEREIDING (2-4 weken)

 1. De tennisvereniging legt contact met scholen om de samenwerking (verder) tot stand te brengen en de interventie door te nemen : tijdsduur: 4 uur
 2. Voorbereiding: tijdsduur: 4 uur
 3. Per school afspraken maken over invulling en details: Tijdsduur: 2 uur
 4. Bestellen van speciale (les)materialen voor Schooltennis: Tijdsduur: 1 uur

UITVOERING OP SCHOOL (4-5 weken)

 1. Voorbereidingles in de klas Locatie: in de klas, door tennisvereniging, tijdsduur: ½ uur
 2. 1e Schooltennisles in de gymles: Locatie: in de gymles, door tennisleraar, tijdsduur (inclusief voorbereiding) 2 uur
 3. 2e Schooltennisles in de gymles: Locatie: in de gymles, door tennisleraar, tijdsduur (inclusief voorbereiding) 2 uur
 4. 3e Schooltennisles in de gymles: Locatie: in de gymles, door tennisleraar, tijdsduur (inclusief voorbereiding) 2 uur
 5. Brief voor ouders meegeven aan de kinderen: Locatie: in de gymles, door tennisleraar, tijdsduur ½ uur
 6. Afsluitende schooltennisles op de tennisvereniging: Locatie: op de tennisvereniging, door tennisvereniging en tennisleraar, tijdsduur (inclusief voorbereiding) 3 uur
 7. Kinderen ontvangen een schooltennisdiploma en krijgen een flyer mee voor de vervolgactiviteit: Locatie: op de tennisvereniging, door tennisleraar, tijdsduur ½ uur

VERVOLGAANBOD OP DE TENNISVERENIGING (6-7 weken)

 1. Vervolgactiviteit op de vereniging: Locatie: op de tennisvereniging, door tennisleraar, tijdsduur 2 uur
 2. Proefaanbod: Om ze langer op een prettige wijze binnen de vereniging te houden zonder verplichting: Locatie: op de tennisvereniging, door tennisleraar, tijdsduur 5 * 1 uur.
 3. Aanbod (proef)Lidmaatschap

Locaties en Uitvoering

De interventie wordt uitgevoerd in de gymles op de basisschool en op de tennisbaan bij de tennisvereniging.

KNLTB: De Tennisbond heeft veel kennis over deze interventie en de invulling van dit gebied. Interventieaanvragers kunnen terecht bij de KNLTB voor vragen. De rol van de KNLTB is die van coach en vraagbaak

Tennisvereniging + tennisleraar: De lokale tennisvereniging(en) en tennisleraar zijn uitvoerder

Basisschool: meewerkend, stimulerend en assisterend

Gemeente: (eventueel)uitvoerder en aanjager richting basisscholen

Ondersteuning

Als een tennisvereniging Schooltennis wil aanbieden, kunnen zij informatie vinden op de website. Daarnaast is een uitgebreide instructiemap beschikbaar. De ervaring leert dat verenigingen op deze manier zelfstandig met de interventie aan de slag kunnen. Willen zij ondersteuning hebben, dan kan de KNLTB verenigingsconsulent hen helpen met het implementeren van de interventie. De interventie kan eventueel ook door scholen worden aangevraagd, maar dan dient de tennisvereniging wel betrokken te worden voor de goede invulling aan het geheel te geven zoals beschreven.

Materialen

Op www.knltbschooltennis kunnen de volgende materialen en documenten gevonden, besteld en gedownload worden:

 1. Schooltennispakket, bestaande uit mini tennisrackets, zachtere/grotere ballen, pylonen, tennisnetjes etc
 2. Schooltennismap (instructiemap met uitgewerkte lessen voor in de gymles en ook op de vereniging)
 3. Schooltennisdiploma’s
 4. Handleiding hoe Schooltennis op te zetten
 5. Promofilm tennis/vereniging
 6. Brief ouders
 7. Promo flyer voor vervolg

Organisatie

Organisatie: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
Telefoon nummer organisatie: 088 - 130 26 00

Contactpersoon

Naam: Rogier Hoff
Telefoon nummer: 088 1302600
Email: r.hoff@knltb.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.