Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Samenwerking tussen zorg, sport en buurtsportcoaches, wat werkt?

Artikel

overgewicht11Mensen met een gezondheidsrisico komt meestal niet uit zichzelf in beweging. Ze hebben een duwtje nodig van bijvoorbeeld een zorgverlener. Zorgverleners zijn druk met hun zorgtaken en kennen soms niet het lokale sport- en beweegaanbod.

Een goede lokale samenwerking tussen zorgverleners, sport- en beweegaanbieders en buurtsportcoaches zorgt ervoor dat mensen van zorg naar sport- en beweegaanbod doorstromen. Dat gaat niet vanzelf. Wat zijn de praktische tips voor beleidsmakers en uitvoerders in de sport- en beweegsector?

4 Tips voor samenwerking tussen zorg en sport voor de buurtsportcoach

  1. Ga aan de slag vanuit de vragen en behoeften die er leven in de wijk, bij zowel bewoners als professionals. Doe bijvoorbeeld de Wijkscan Gezondheid, Sport en Zorg en maak inzichtelijk welke problemen er zijn op dit gebied. Zet de buurtsportcoach vraaggericht in en start (effectieve) interventies en projecten die aansluiten bij de problemen in de wijk en de vraag van de doelgroep.
  2. Houd het perspectief van de deelnemer of patiënt voortdurend voor ogen. Wat zijn de wensen van de doelgroep? Waarom komen en blijven mensen met een gezondheidsrisico wel of juist niet in beweging?
  3. Ga je aan de slag met een project of interventie? besteed dan aandacht aan monitoring en evaluatie. Maak je resultaten inzichtelijk door registratie van gegevens zoals instroom, doorstroom en behoud van deelnemers. En eventueel resultaten zoals conditie, BMI (body mass index) en welbevinden. Probeer te achterhalen waarom mensen stoppen of juist enthousiast mee blijven doen. Hiermee kun je de eigen plannen bijstellen, deelnemers motiveren en toekomstige financiers interesseren.
  4. Er zijn organisaties die kunnen adviseren of ondersteunen bij het starten of verbeteren van lokale samenwerking tussen zorgverleners en sport- en beweegaanbieders. Denk aan lokale of provinciale sportorganisaties, Regionale Ondersteuningsstructuren voor de eerstelijnszorg (ROS’en) en GGD’en.

Een buurtsportcoach, of een vergelijkende functionaris, kan ingezet worden als schakel en makelaar in de wijk tussen sport- en beweegaanbod en eerstelijns zorg. Dit is een belangrijke succesfactor in de doorstroom van mensen met een gezondheidsrisico van zorg naar bestaand sport- en beweegaanbod.

Kijk voor een goede samenwerking ook eens naar de artikelen:

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.