Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Run to the start

Interventie

Erkenning

Goed beschreven

Run to The Start is een 12-weekse cursus van de Atletiekunie en bouwt voort op de succesformule van Start to Run (bewezen effectieve interventie NASB 2). Het is van belang dat lopen op een veilige en verantwoorde manier plaats vindt. Sociale binding kan een belangrijke factor zijn om de-activering te voorkomen. Uit onderzoek is gebleken dat het lopen in groepsverband als belangrijke context en stimulator voor het continueren en intensiveren van de loopsportbeoefening kan worden beschouwd (van Bottenburg, 2009).

Deelname aan een hardloopevenement is voor veel deelnemers een grote stap. Door lokaal in groepsverband richting een loopevenement te trainen en er gezamenlijk aan deel te nemen wordt de drempel tot deelname aan een loopevenement verlaagd. Het deelnemen zelf zorgt voor een plezier- en succesbeleving. Dat laatste is een motivatieprikkel is om door te blijven gaan met hardlopen. Run to The Start richt zich op zowel de beginnende als de gevorderde (on)gebonden evenementlopers. Deze doelgroep werkt toe naar een afstand tijdens een evenement (5, 10 of 15 km) en werkt gedurende 12 weken voornamelijk aan duurvermogen, techniek en snelheid.

Het doel van de Run to the start interventie is om de doelgroep op een veilig en verantwoorde manier voor te bereiden op een evenement. Een goede voorbereiding met als resultaat een grotere succes- en plezierbeleving van het loopevenement. Run to The Start draagt op deze manier bij aan het reduceren van het aantal uitvallers, geblesseerde of deelnemers tijdens het loopevenement.

Run to The Start trainingen worden in samenwerking met lokale verenigingen en loopgroepen aangeboden aan de deelnemers van het evenement. Een samenwerking tussen de verschillende partijen biedt een netwerk om de evenementloper te bereiken en op een verantwoorde en veilige manier voor te bereiden en te laten deelnemen aan het loopevenement. Het loopevenement is de spil in de interventie, zij fungeren als uithangbord en als einddoel voor het traject. Zij hebben een grote rol in de overkoepelende communicatie met betrekking tot de interventie. De Atletiekunie verzorgt de randvoorwaarden, zoals het ontwikkelen van draaiboeken, ontwerp van promotiemateriaal, verbinden van verenigingen/loopgroepen en het standaardiseren van het aanbod. De lokale verenigingen/loopgroepen verzorgen de uitvoerende taken, zoals het organiseren van de trainingen, de lokale promotie en het beschikbaar stellen van de accommodatie. In principe worden alle ‘Run to The Start’ trajecten volgens hetzelfde format uitgevoerd (12 weken, gericht op een 5, 10 of 15 kilometer). In het concept trainen alle deelnemers toe naar hetzelfde loopevenement. Na afloop van het loopevenement zullen de lokale verenigingen/loopgroepen een terugkomdag organiseren en de deelnemers een aantal proeftrainingen aanbieden bij de vereniging/loopgroep of zo de doorstroom van de deelnemers richting het georganiseerd lopen te bevorderen.

Probleembeschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat 29% van de deelnemers, die voorheen geen sport beoefenen of hardlopen niet als hoofdsport omschrijven, zich niet of nauwelijks voorbereid aan een hardloopevenement. Een groot deel hiervan (43%) trekt minder dan één keer per week de hardloopschoenen aan (van Bottenburg & Hover, 2009).

Daarnaast beschikken veel beginnende hardlopers over (te) weinig kennis om veilig en verantwoord te kunnen hardlopen. Mede hierdoor ontstaan er veel hardloopblessures.

Bijna de helft van de lopers nam voor de eerste keer aan het evenement deel. Een derde liep minstens minimaal twee maal eerder mee. Ongeveer de helft van de deelnemers wist dan ook van het bestaan van het evenement door eerdere deelname. De helft van de lopers trainde twaalf weken of meer voor deelname aan het evenement; een vijfde trainde er zes tot elf weken voor. Ruim een kwart van de deelnemers nam in het jaar voorafgaand aan het betreffende hardloopevenement deel aan nog één of twee

Een kleine groep lopers (8%) deed meer dan tien keer mee aan hardloopevenementen (Hover & Romijn, 2011). Verder blijkt uit onderzoek van GFK (2014) dat 78% van de lopers niet onder begeleiding gaan hardlopen.

Door het volgen van een verantwoord trainingsopbouwschema, neemt de belastbaarheid van het lichaam toe. Voornamelijk voor deelnemers die voorheen niet eerder hebben hardgelopen, is de belasting op het lichaam hoog. Tijdens een wedstrijd kan dit tot hogere percentages blessureleed leiden.

Van de mensen met een acute blessure zegt 3% daar blijvende beperkingen aan over te houden. Van de mensen met een blessure die geleidelijk is ontstaan, zegt 7% daar een blijvende beperking aan over te houden (VeiligheidNL, 2011).

Doelgroepen

Run to The Start’ is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar die willen gaan deelnemen aan een loopevenement. Daarnaast is er de mogelijkheid voor 12-tot 15-jarigen om onder begeleiding van een volwassene deel te nemen. De meerderheid van de deelnemers is vrouw (+/- 70%) en de leeftijd heeft tussen de 32 en 40 jaar oud. Deze doelgroep bevindt zich in meerderheid in de levensfase van een werkzaam leven gekoppeld aan gezinsvorming en uitbreiding. Flexibiliteit in sportbeoefening is voor hen een belangrijke voorwaarde.

Intermediaire doelgroep

Trainers

Onder de intermediaire doelgroepen vallen de (hoofd)trainers die de trainingen in de praktijk verzorgen en aangesloten zijn bij de atletiekverenigingen, aangesloten loopgroepen of hardloopspeciaalzaken. De trainers hebben direct contact met de eindgebruikers van Run to The Start.

De verenigingen/ loopgroepen

De lokale verenigingen en loopgroepen verzorgen de uitvoerende taken, zoals het beschikbaar stellen van trainers en het organiseren van de trainingen, de lokale promotie en het beschikbaar stellen van de accommodatie.

Andere intermediaire professionals zijn (sport)fysiotherapeuten, podologen en (sport)diëtisten. Deze professionals nemen (een deel van) het theoriegedeelte tijdens de trainingen op zich. De trainers worden beschikbaar gesteld door een vereniging / loopgroep.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Meer mensen in de leeftijd van 12 jaar en ouder op een veilig en verantwoorde manier op zijn/haar eigen niveau voor te laten bereiden op een hardloopevenement en structureel blijven hardlopen.

Subdoel

-De hardlopers zien gedurende het 12-weekse traject de meerwaarde in van het hardlopen met een groep, binnen een vereniging/loopgroep, ten opzichte van individueel hardlopen en kan deze opnoemen.

-Gedurende en na afloop van het 12-weekse traject de deelnemers lichamelijk actiever worden en hiermee te voldoen aan de NNGB

Vereniging

-Bewustwording van het belang van het veilig en verantwoord voorbereiden op een hardloopevenement om duurzaam te kunnen blijven hardlopen

-Door middel van een persoonlijk advies van de trainer(s) en de sociale binding van de groep die opgebouwd is tijdens het 12-weekse trainingsprogramma, het doorgeleiden van deelnemers aan Run to The Start naar bestaande loopgroepen binnen verenigingen

-Een kennismaking voor (ongebonden) lopers met de georganiseerde loopsport in verenigingsverband, door 12 weken langs de trainingen vanuit de vereniging / loopgroep aan te bieden waar sociale netwerken kunnen ontstaan binnen de groep en daarbuiten

Loopevenement

-Het verlagen van de uitval van deelnemers tijdens de wedstrijd

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Wervings- en voorbereidingsfase

Drie maanden voorafgaand aan de interventie start de wervings-en voorbereidingsfase. In deze fase worden de uitvoerende locaties geïnventariseerd en wordt gestart met het werven van de deelnemers. Dit gebeurt zowel op landelijk als lokaal niveau. Daarnaast worden er (nieuwe) trainers geworven door de Run tot The Start locaties.

Uitvoeringsfase

De uitvoerende fase van het programma duurt twaalf weken, en start op de dag van de eerste groepstraining. Deze groepstrainingen vinden plaats op de Run to The Run locaties en worden door de trainers verzorgd. De trainingen vinden plaats op een door de locatie zelf te bepalen moment en duren gemiddeld 90 minuten. Iedere training bevat een theorie- en praktijkgedeelte. Daarnaast is er 1 huiswerktraining en een 2e optionele training die door de deelnemer zelf wordt uitgevoerd. Er wordt een verhouding aangehouden van 1 trainer op 20 deelnemers.

Tijdens de uitvoeringsfase wordt tevens gestart met de voorbereidingen voor de evaluatiefase. De deelnemers- en trainersenquête wordt samengesteld en op de laatste trainingsdag verstuurd naar de deelnemers.

Evaluatiefase

In de laatste fase worden de enquêtes verspreid onder zowel de deelnemers als de trainers van Run to The Start. De data worden verwerkt en enquêtes teruggekoppeld. Tevens is er nazorg ten behoeve van locaties en deelnemers vanuit de Atletiekunie. De evaluatiefase duurt zes weken. Na de evaluatiefase wordt er tevens geïnvesteerd in het doen van onderzoek naar de opbrengsten van Run to The Start van haar deelnemers.

Locaties en Uitvoering

De vereniging / loopgroep is de uitvoerder van Run to The Start, waar de keuze van de locatie aan de uitvoerder overgelaten wordt (mits het niet kan leiden tot mogelijke problemen bij andere locaties). De trainers verzorgen de trainingen van Run to The Start vanaf de locaties. Het overgrote deel van de Run to The Start locaties beginnen en eindigen vanuit het clubhuis/sportcomplex waar de vereniging/loopgroep gelegen is. Dit om gebruik te kunnen maken van de aanwezige faciliteiten en om de sociale binding binnen de trainingsgroep en de verenigingsleden te bevorderen.

Ondersteuning

Run to The Start werkt volgens een vast format dat makkelijk overdraagbaar is. Er is een document beschikbaar met een aantal richtlijnen voor de locaties die Run to The Start (willen) uitvoeren. Hierin wordt beschreven welk deel van de organisatie de Atletiekunie voor haar rekening en wat de locaties moeten verzorgen. Voor de uitvoerende locaties is er tevens een promotie-map beschikbaar, waarin promotiemiddelen aangereikt worden. Dit bestaat uit persberichten, logo’s, foto’s, banners, flyers en beachflags. Daarnaast worden er tips gegeven voor lokale werving. Daarnaast bestaat er een trainershandleiding voor de locaties die het project uitvoeren. Hierin wordt per week beschreven welke theorie en praktijk er aan bod komen. De handleiding bevat tevens het door de Atletiekunie verzorgde trainingsschema waarin de inhoud van de wekelijkse trainingen behandeld wordt. Ook heeft de Atletiekunie een helpdeskfunctie ten behoeve van vragen van deelnemers en/of locaties die de trainingen verzorgen.

Materialen

Werving

Voor de locaties zijn de volgende wervingsmaterialen beschikbaar: Persberichten, logo Run to The Start, digitale banners, posters, foto’s evenement, digitale voorbeeld persberichten

Uitvoering

Deelnemersnieuwsbrief, digitale trainershandboek, nieuwsbrieven en trainerskleding.

Evaluatie

Deelnemers- en trainersenquête

Organisatie

Organisatie: Atletiekunie
Telefoon nummer organisatie: 0264834800

Organisatie: Atletiekunie
Telefoon nummer organisatie: 0264834800

Contactpersoon

Naam: Willem van de Worp
Telefoon nummer: 0264834800
Email: willem.vandeworp@atletiekunie.nl

Naam: Bob Winter
Email: bob.winter@atletiekunie.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.