Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Regeling buurtsportcoaches

Artikel

Het kabinet wil dat mensen meer mogelijkheden krijgen om te sporten en te bewegen in hun eigen buurt. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt dit mogelijk met een programma genaamd Sport en Bewegen in de Buurt. De buurtsportcoach is onderdeel van de regeling ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Wat die regeling inhoudt, lees je hier.

logosportbewegenindebuurtDe buurtsportcoach is onderdeel van de regeling ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’ van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Dit programma ondersteunt gemeenten in het aanbieden van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud.

Deelname aan regeling

Om gemeenten te ondersteunen in het aanbieden van voldoende sport- en beweegaanbod investeert het ministerie van VWS in uitbreiding en bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Doel is om totaal 2.900 buurtsportcoaches aan het werk te hebben. De procedure voor deelname en aanvragen van de regeling voor deelname en aanvragen van de regeling staan uitgebreid beschreven op sportindebuurt.nl.

Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches hebben de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. Ze leggen verbinding tussen aanbieders van sport en bijvoorbeeld welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs en bedrijfsleven. Het verschilt waar ze in dienst zijn. Dat kan bij een gemeente zijn maar ook een school, (sport)vereniging, welzijnsorganisatie of zorginstelling.

Video: Buurtsportcoaches actief in Leeuwarderadeel:

Sinds september van dit jaar zijn Jildou Slagmann en Tanja Mud als buurtsportcoaches actief in Leeuwarderadeel. Zij zijn aangesteld om het sport- en beweegaanbod in de gemeente te optimaliseren en te stimuleren. Voornamelijk binnen en buiten school, maar ook via sportverenigingen en de wijken.

Publicaties

Knipsel magazine bscMagazine Buurtsportcoach
Acht buurtsportcoaches aan het woord over hun kerntaak, samenwerking en ambitie. Zoals Tineke Meens. Bezuinigen op gymlessen in het basisonderwijs, daar moet je bij Tineke Meens (28) niet mee aankomen. In Tilburg gebeurt het tegenovergestelde. De kinderen van basisschool De Vijf Hoeven krijgen elke dag bewegingsonderwijs. “Het zorgt voor een verbeterde concentratieboog”, aldus de winnares van de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2013.

Aan de slag met de buurtsportcoach
Dit is het eindrapport van de Werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches. De werkgroep heeft een aantal handreikingen en modellen ontwikkeld zoals:

  • een stappenplan voor de invoering van buurtsportcoaches;
  • modellen voor samenwerking in de buurt;
  • diverse samenwerkingsovereenkomsten tussen instellingen met buurtsportcoaches;
  • een overzicht met relevante competenties en
  • een aantal voorbeeldfuncties.

Daarnaast geeft de werkgroep adviezen aan gemeenten, hun lokale partners en anderen die betrokken zijn bij de invoering van de buurtsportcoaches.

verdiepingsonderzoekHet Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014

Het verdiepingsonderzoek beoogt zicht te krijgen op ervaringen van buurtsportcoaches en samenwerkingspartners met opbrengsten op lokaal niveau. Daarvoor is voor het vierde jaar op rij onderzoek uitgevoerd in 18 gemeenten. De uitkomsten van het onderzoek moeten aanknopingspunten bieden om het landelijke beleid doelmatiger in te zetten en kunnen door lokale beleidsmakers worden toegepast om beleidskaders inhoud te geven.

 

 

 

Vragen?

Voor alle vragen over over de regeling (Brede Impuls Combinatiefuncties) kunt u contact opnemen met Marjon Stroet of Ingrid Wijntjes van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG): info@sportindebuurt.nl, telefoon: 070-3738053.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.