Sluiten

ProVITA: Innovatieve oplossingen voor de vitale medewerker

Artikel

Publicatiedatum 22 december 2017

Hoe kunnen nieuwe, innovatieve technologieën medewerkers helpen om hun werk beter, langer en met meer plezier uit te kunnen voeren? Deze vraag bindt de partners van het ambitieuze, grensoverschrijdende project ‘ProVITA’. Dit EU-gesubsidieerde project beoogt, met cross overs tussen verschillende praktijk- en kennisgebieden, om slimme, innovatieve toepassingen te ontwikkelen die vitaliteit op het werk verhogen. Het gemêleerde consortium bestaat uit een combinatie van markt- en kennisorganisaties. De partners realiseren hun ambitie voor een vitalere maatschappij door de combinatie van het ontwikkelen van nieuwe multidisciplinaire kennis met het creëren van bedrijvigheid in de vorm van ‘start ups’ die de kennis in de markt zetten.

Aanleiding en relevantie

Welvaartsziekten, stijgende pensioenleeftijden en een toenemende belasting van arbeid maken dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op het vermogen om ons werk in goede gezondheid en met plezier te kunnen blijven uitvoeren (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, 2016). De maatschappelijke kosten van ongezond gedrag op het werk lopen in de vele miljarden per jaar (Ding et al., 2016). Er is behoefte aan werkzame interventies die vitaliteit onder werknemers bevorderen. Nieuwe technologieën bieden hier uitgelezen kansen voor. ProVITA speelt hier op in.

Werkwijze

medewerkers staan bij een flipover bord en lopen de punten door die opgeschreven zijn
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Onderzoekers, eindgebruikers en bedrijven werken binnen ProVITA nauw samen bij de ontwikkeling van nieuwe interventies. Deze samenwerking kenmerkt zich door een actiegerichte aanpak; ideeën worden in de praktijk bedacht, getest en gerealiseerd. Het resultaat hiervan is dat de ontwikkelde interventies optimaal aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de eindgebruikers.

Een centrale rol binnen ProVITA is weggelegd voor de Vitaliteits Index. Deze nieuwe, gepersonaliseerde en omgevingsbewuste maat voor vitaliteit vormt een basis voor verschillende ProVITA interventies. Hij maakt gebruik van een combinatie van objectieve en subjectieve indicatoren van vitaliteit. Deze worden op verschillende manieren en momenten verzameld, zowel periodiek (bijvoorbeeld via korte digitale vragenlijsten) als continu (bijvoorbeeld via fitness wearables). Hierdoor is de index dynamisch en houdt hij rekening met verschillen tussen mensen, tijdstippen en situaties. De Vitaliteits Index draagt bij aan de gemeenschappelijke taal tussen de samenwerkingspartners en creëert de mogelijkheid om interventies ‘op maat’ te ontwikkelen.

Illustratie van de Vitaliteits Index ter ondersteuning van de tekst
(Bron: Kasper Bakker)

Twee voorbeelden van ProVITA- interventies

We geven twee voorbeelden van nieuwe ProVITA-interventies. De prototypes hiervan zijn binnen het project bedacht en ontwikkeld. Vervolgens zijn ze in de praktijk getest bij verschillende eindgebruikersgroepen.

Tweakwork

De interventie ‘Tweakwork’ ondersteunt mensen bij actief en gezond gedrag op het werk door slimme suggesties voor vitaliteitsbevordering direct in iemands digitale agenda te plaatsen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie uit verschillende gegevensbronnen, zoals fitness wearables, vragenlijsten en weer- en locatiegegevens. Het systeem is zelflerend, waardoor het steeds beter aansluit op de voorkeuren van de eindgebruiker. Tweakwork maakt gebruik van bestaande systemen, is laagdrempelig en geeft maximale controle aan de eindgebruiker bij het verbeteren van zijn vitaliteit. Dit draagt allemaal bij aan de toepasbaarheid van het systeem. Het volgende filmpje geeft een goed beeld van de functionaliteiten en mogelijkheden van Tweakwork:

 

 

Schermafbeeldingen van het programma Active Team Program
(Foto: Kasper Bakker)

Active Team Program

Het ‘Active Team Program’ is een interventie waar teams of afdelingen gezamenlijk virtuele vitaliteits-uitdagingen aan gaan. Het systeem coacht deelnemers zowel individueel als op teamniveau om deze uitdagingen te realiseren. Daarbij gebruikt het onder andere elementen van gamificatie en community-theorie. Teams stellen zelf een doel en het systeem selecteert daarbij een passende virtuele uitdaging uit de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk beklimmen van een berg in de Himalaya of het doen van een meerdaagse trekking in een ander land. Door daadwerkelijk vitaliteitsgedrag, dat gemonitord wordt met fitness wearables, kan het team een uitdaging realiseren. Daarbij kunnen ze tussentijdse beloningen verdienen en worden ze begeleid en gestimuleerd door een digitale coach. Naast vitaliteit lijkt de interventie ook bij te dragen aan betrokkenheid, teamcohesie en tevredenheid. Tijdens een pilot met het Active Team Program bij drie afdelingen in een ziekenhuis in Engeland hebben zich 10 andere afdelingen gemeld die ook mee wilden doen.

Kennisontwikkeling, kennisdeling en toepassing

Uit de samenwerking en het onderzoek binnen het project, komen uiteenlopende nieuwe inzichten voort ten aanzien van vitaliteitsbevordering op de werkplek. Zowel de kennisinstellingen als de praktijkpartners hebben hier ook buiten ProVITA baat bij. Zo kunnen de praktijkpartners ze benutten bij hun andere, commerciële activiteiten. De universiteiten gebruiken ze bijvoorbeeld voor het schrijven van wetenschappelijke publicaties. Delen, verspreiden en toepassen staan binnen het project centraal

Toekomst ambities vd partners & call for action

De ProVITA partners en de betrokken eindgebruikers zijn zeer tevreden over de resultaten die ze in 2017 hebben kunnen realiseren. Ze zien veel potentie in de nieuwe interventies voor de toekomst en willen graag verder gaan met de ontwikkeling en implementatie ervan. Daarom hebben ze besloten om gezamenlijk de gekozen route te vervolgen in 2018. Daarbij staan ze open voor organisaties die geïnteresseerd zijn in het project en denken een bijdrage te kunnen leveren aan de samenwerking.

Heeft u vragen over het project? Neem contact op met: kasper.bakker@han.nl.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.