Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Peuterpret

Interventie

Erkenning

Goed beschreven

Doelgroep Peuterpret

De einddoelgroep zijn peuters van 2 tot 4 jaar met overgewicht en/ of een motorische achterstand. De belangrijkste subdoelgroep zijn de ouders van de peuters.

De belangrijkste intermediaire doelgroepen zijn:

 • arts/ verpleegkundige consultatiebureau
 • de kinderfysiotherapeut
 • de pedagoog
 • diëtist
 • gymleerkracht en leidsters peuterspeelzaal
 • docenten sportaanbod peutergym

Doel interventie

Peuters van 2-4 jaar krijgen meer plezier in bewegen en bewegen blijvend meer in hun dagelijks leven.|

Omdat voor deze doelgroep de ouders (en het hele gezin) de belangrijkste factor is, is het uiteindelijke doel dat de leefstijl van het hele gezin verbetert en het hele gezin meer plezier in sporten en bewegen krijgt.

Tevens worden in het traject per peuter persoonlijke hoofddoelen opgesteld, bijvoorbeeld:

 • verlagen van de BMI;
 • hogere score op de motorische ontwikkelingstest BSID3.

Aanpak Peuterpret

PeuterPret is speciaal bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar die onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut extra bewegingservaring opdoen. Samen springen, klimmen, balanceren, gooien en vangen. Alle vaardigheden komen aan bod! PeuterPret verbetert motorische vaardigheden, bewegingservaring en plezier in bewegen. De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen!

De pedagoog en diëtist verzorgen leuke ouderavonden waar op een verrassende wijze voeding en opvoeding aan bod komen. De avond wordt ingevuld op een praktische en persoonlijke wijze! Zoals: “Hoe doen andere ouders dat nou?”. Daarnaast biedt Peuterpret een vloeiende doorstroming naar regulier Peutergym van de sportvereniging.

Probleembeschrijving

In de laatste decennia is het aantal kinderen dat overgewicht heeft in Nederland verdubbeld. Één op de zes Nederlandse kinderen is te dik en deze stijgende tendens blijft bestaan. Steeds jongere kinderen hebben overgewicht. Een op de zeven baby’s en peuters is te zwaar, terwijl dat tien jaar terug nog een op de tien was. Er bestaat een duidelijke relatie tussen overgewicht op jonge leeftijd en overgewicht tijdens adolescentie en volwassenheid (Boere-Bonekamp, 2008). D e meest recente cijfers uit 2012 laten zien dat 12,9 % van de 2-9 jarigen overgewicht heeft (CBS, 2014).

Daarnaast hebben kinderen tegenwoordig een slechtere motoriek (Bloemers, 2010 ). Door slechtere motorische vaardigheden vallen kinderen sneller bij het spelen, lopen hierdoor eerder blessures en verwondingen op en zullen minder geneigd zijn tot bewegen of deelname aan sport. Tevens worden op het consultatiebureau steeds meer jonge kinderen met motorische achterstand gezien. Vaak hangt dit samen met het overgewicht van het jonge kind, echter er zijn ook peuters met motorische achterstand zonder overgewicht.

Factoren die meespelen bij het probleem overgewicht en slechte motorische ontwikkeling bij jonge kinderen zijn bijvoorbeeld gebrek aan kennis over gezonde en actieve leefstijl. Daarnaast spelen positieve ervaring met bewegen en tijdige begeleiding op motorische vaardigheden een rol. Ook nemen kinderen de eet- en beweeggewoonten over van hun ouders, goed voorbeeld gedrag van ouders en verzorgers is essentieel.

Voor de doelgroep 0-4 met overgewicht en motorische problemen die gesignaleerd worden tijdens het spreekuur bij het consultatiebureau bestaat in Nederland geen of weinig kwalitatief goed aanbod wat de aspecten ouders (gezin), gezonde leefstijl en actieve leefstijl op een integrale manier mee neemt. Hiervoor is de interventie Peuterpret ontwikkeld.

Goede motorische vaardigheden bij kinderen zijn belangrijk voor een latere actieve beweeg en sportdeelname. Als jonge kinderen met slechte motorische vaardigheden niet extra gestimuleerd worden kan dit leiden tot minder bewegen en sport deelname. Deze verminderde actieve leefstijl levert op latere leeftijd een groter risico op (blijvend) overgewicht of zelfs obesitas, en ziekten als diabetes en hart-en vaatziekten. Meer ziekte kan leiden tot grotere zorgconsumptie en zorgkosten.

Doelgroepen

Peuters van 2-4 jaar met overgewicht en/ of een motorische achterstand.

PeuterPret is geschikt voor kinderen die: Deze kinderen hebben ook vaak last van:

 • faalangstig zijn en b.v. het klimmen en klauteren griezelig vinden
 • te zwaar zijn of dreigen te worden
 • letterlijk en/of figuurlijk sterker in hun schoenen willen of zouden moeten staan
 • grof motorisch onhandig zijn
 • veel vallen/struikelen
 • na individuele begeleiding van een kinderfysiotherapeut nu in groepsverband de motorische vaardigheden willen blijven oefenen/uitbreiden
 • een lichte motorische achterstand hebben

Subdoelgroep: ouders van de peuters

Intermediaire doelgroep

De belangrijkste intermediaire doelgroepen zijn:

 • de arts/ verpleegkundige consultatiebureau
 • de kinderfysiotherapeut
 • de pedagoog
 • de diëtist
 • gymleerkracht en leidsters peuterspeelzaal
 • docenten sportaanbod peutergym

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Peuters van 2-4 jaar krijgen meer plezier in bewegen en bewegen blijvend meer in hun dagelijks leven.

Omdat voor deze doelgroep de ouders (en het hele gezin) de belangrijkste factor is, is het uiteindelijke doel dat de leefstijl van het hele gezin verbetert en het hele gezin meer plezier in sporten en bewegen krijgt.

Tevens worden in het traject per peuter persoonlijke doelen opgesteld, bijvoorbeeld:

 • verlagen van de BMI;
 • hogere score op de motorische ontwikkelingstest BSID3.

Subdoel

Op niveau van de peuters (einddoelgroep):

 • Peuters worden motorisch sterker gemeten volgens de BSID3*;
 • Peuters leren springen, klimmen, balanceren, gooien en vangen;
 • Peuters worden lid van een sport (bijvoorbeeld gym);
 • Peuters ervaren minder angst bij het bewegen;
 • Peuters staan sterker in hun schoenen en zijn in staat om in een groep te functioneren;
 • Peuters leren exploreren met bewegen door ze bewust te laten ervaren en meemaken
 • Peuters ervaren minder problemen in de sociaal cognitieve ontwikkeling;
 • Peuters ervaren minder problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling;

Op niveau van de ouders (gezin):

 • Ouders hebben inzicht in een gezond voedingspatroon van henzelf en de peuter;
 • Ouders hebben inzicht in regels en grenzen, moeilijke momenten en uitzonderingen;
 • Ouders zijn gemotiveerd tot verandering;
 • Ouders hebben inzicht en indien mogelijk controle over de gewichtsbeheersing van hun kind.

* Bailey Scales of Infant Development-versie III (BSID3), een valide motorische ontwikkelingstest, voor uitleg zie inhoud interventie. Vanaf 3,5 jaar is de MABC2 een valide motorische ontwikkelingstest.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Peuterpret is onder te verdelen in de volgende stappen:

 1. Voorbereiding Peuterpret: opzet van projectgroep en opstart (3 maanden);
 2. Verwijzing peuters (in tijd onderdeel van de voorbereiding);
 3. Intake: werving van de peuters en ouders (5 weken);
 4. Uitvoer van de activiteiten:
 5. Trainingen: de PeuterPret les duurt 45 minuten gedurende 12 weken (1 x per week les);
 6. 3 ouderavonden of individuele begeleiding van de ouders;
 7. Persoonlijke begeleiding, indien nodig (3-6 maanden);
 8. Evaluatie (eenmalig aan het einde);
 9. Vervolgtraject: doorstroming naar regulier gym (continue) of herhaling van het PeuterPret traject (12 weken)

Locaties en Uitvoering

De rol van alle uitvoerende professionals:

 • De arts/ verpleegkundige consultatiebureau en huisarts: werving en doorverwijzen;
 • Gymleerkracht en leidsters peuterspeelzaal: moeten tijdens hun reguliere werkzaamheden opletten of er kinderen opvallen en mogelijk doorgestuurd moeten worden voor kinderfysiotherapeutische beoordeling;
 • De kinderfysiotherapeut; uitvoeren van de trainingen, intake en outtake, beoordelen testresultaten en coördinerende/aansturende rol binnen de trajecten;
 • De pedagoog; intake en evt. outtake, ouderavond, evt. 1-1 begeleiding van het gezin;
 • Diëtist; intake en evt. outtake, ouderavond, evt. 1-1 begeleiding van het gezin;
 • Docenten sportaanbod peutergym: aanbieden van regulier peutergym (doorstroom).

Peuterpret is een multidisciplinair programma waarin het GGD-consultatiebureau, Gemeente, Diëtistenpraktijk, pedagogen, en Fysiotherapie samenwerken ter bevordering van een gezonde leefstijl bij kinderen tussen 2 en 4 jaar. Overleg met het GGD is telefonisch of 2 keer per jaar op locatie. Pedagoog, Kinderfysiotherapie en Diëtiste komen 3 keer per jaar bij elkaar. Consultatiebureau, peuterspeelzaal, huisarts hebben een signalerende en verwijzende rol. Er is altijd een terugkoppeling met huisarts en consultatiebureauarts.

Een consulent van de Provinciale Sportraad verzorgt de PR op scholen en in kranten. Daarnaast levert de provinciale Sportraad de folders en kunnen locatie van uitvoer leveren.

De locatie van de beweegactiviteiten is een gymzaal. De ouderavonden en mogelijke individuele begeleiding door een pedagoge en diëtiste vinden plaats in een Gezondheidscentrum.

Ondersteuning

Het project is in zijn geheel te kopiëren naar andere fysiotherapiepraktijken. Advies op maat door interventie-eigenaar is mogelijk. De interventie-eigenaar is bereid om tegen een vergoeding ,zie kostenbijlage hier een begeleidende of informerende rol in te hebben.

Materialen

 • BSID3;
 • Toestemmingslijsten kinderfysiotherapie: er is toestemming nodig van ouders om te behandelen, g om beeldmateriaal te maken, voor overleg en rapportage naar en met derden;
 • Overeenkomst tussen Peuterpret en ouders;
 • Vragenlijsten voor het in kaart brengen van de huidige situatie om een verandering tot stand te kunnen brengen;
 • PR materiaal (folders en advertenties);

Tot slot is er voor de uitvoer een weegschaal en meetlint nodig.

Een aparte handleiding voor lokale uitvoerders om het elders uit te voeren is (nog niet) aanwezig.

Organisatie

Organisatie: Fysiotherapie den Ommelanden
Telefoon nummer organisatie: 088-0005757

Contactpersoon

Naam: Mirjan Beekman-Sienot
Mobiel nummer: 0621422035
Email: m.beekman@den-ommelanden.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.