Sluiten

Perfectionisme vaak oorzaak van de “yips”

Artikel

Geplaatst op 4 april 2013

Geplaatst op 4 april 2013

Perfectionisten hebben een grotere kans op een voorval van de “yips”. Drie onderdelen van perfectionisme, namelijk het stellen van hoge eisen aan zichzelf, een hoge mate van organisatie en veel angst om fouten te maken zijn gerelateerd aan een hogere kans om de “yips” te krijgen.

De ‘yips’ is een hinderlijke aandoening waarbij een atleet onwillekeurige bewegingen maakt (bijvoorbeeld trillen van hand of pols) als deze een complexe sportieve beweging wil uitvoeren [1]. Dit gebeurt vaak bij een handeling die de atleet al jaren beheerst, en vooral aan het begin van een handeling (bijv. service of put). Atleten die last hebben van de yips moeten er vaak voor kiezen om hun beweging aan te passen of deze uit te stellen. Ook maken zij zich doorlopend zorgen over dit probleem. Veel van deze atleten vermijden de betreffende beweging en sommigen zien zich gedwongen te stoppen met hun sport. Het is duidelijk dat de yips een belangrijk negatief effect heeft op de prestatie. In voorgaand onderzoek is aangetoond dat angst en stress een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van de yips [2]. Of andere persoonlijkheidskenmerken hier ook een rol bij spelen hebben Britse bewegingswetenschappers onderzocht bij 120 golfers, darters en cricketspelers.

Zestig van deze atleten hadden last van de yips. Zij hadden allen last gehad van problemen bij een vaardigheid die zij daarvoor al minstens een jaar lang gemakkelijk konden realiseren. Deze atleten zijn wat sportervaring, leeftijd en geslacht betreft gematcht met zestig vergelijkbare sporters die nooit yips-verschijnselen hebben gekend. Alle deelnemers hadden ongeveer tien jaar ervaring in hun sport en ze waren gemiddeld 42 jaar oud. Met de korte versie van de Multidimensionale Perfectionisme Schaal (FMPS) is de score van de atleten gemeten op vier verschillende onderdelen van perfectionisme. Uit de resultaten blijkt dat de atleten die ooit in hun leven te maken hadden met de yips op drie van de vier onderdelen een hogere score hadden dan de controlegroep. Dit betekent dat zij 1) meer belang hechten aan organisatie, 2) hogere eisen aan zichzelf stellen en 3) meer angst hebben om fouten te maken.

Het lijkt aannemelijk dat het streven naar perfectie gecombineerd met sterke kritiek op zichzelf bij atleten tot grote psychologische stress kan leiden. Dit zou een oorzaak kunnen zijn van de yips. De resultaten van dit onderzoek kunnen echter een causale relatie niet bevestigen. Omdat de gevolgen van de yips zeer nadelig kunnen zijn voor de sportprestatie adviseert Topsport Topics om bij verdenking ervan, vooral bij pupillen, de symptomen serieus te nemen en een sportpsycholoog in te schakelen.

__________

[1] Bawden M, Maynard I (2001) Towards an understanding of the personal experience of the “yips” in cricketers. J Sports Sci 19: 937-953.

[2] Smith AM, Malo SA, Laskowski ER, Sabick M, Cooney WP III, Finnie SB, Crews DJ, Eischen JJ, Hay ID, Detling NJ et al. (2000) A Multidisciplinary Study of the ‘Yips’ Phenomenon in Golf. Sports Med 6:423-437.

Roberts R, Rotheram M, Maynard I, Thomas O, Woodman T (2013) Perfectionism and the ‘Yips’: An Initial Investigation. The Sport Psychologist, 27: 53 – 61
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.