Sluiten

Overzicht van maatregelen voor gemeenten in Nationaal Sportakkoord

Artikel

Geplaatst op 11 maart 2019

Lokaal kunnen gemeenten aan de ambities van het Nationaal Sportakkoord werken door onder andere gebruik te maken van de ‘stimuleringsregeling Sportakkoord’. Binnen deze stimuleringsregeling kan er (ter inspiratie en overweging) gebruik worden gemaakt van verschillend aanbod wat landelijk, regionaal en/of lokaal al aangeboden wordt.

Het aanbod kan bijvoorbeeld bestaan uit scholingen voor professionals/vrijwilligers, maar ook uit interventies (concepten/aanpakken) of financiële bijdragen. Per deelakkoord staan er in het Nationaal Sportakkoord maatregelen die bijdragen aan de ambities van de verschillende deelakkoorden. Om je op weg te helpen geeft onderstaande opsomming een overzicht opgenomen van de maatregelen die beschreven staan in het Nationaal Sportakkoord.

Inclusief sporten en bewegen

 • Lokale samenwerkingen bevorderen door aanvragen begeleiding
 • Ondersteuningsaanbod van alliantiepartners
 • Microbudget
 • Het verlagen van financiële drempels voor (potentiële) sporters
 • Het verbeteren van de praktische toegankelijkheid voor (potentiële) sporters (BOSA)
 • Toolbox sporthulpmiddelen
 • Vervoersvoorziening
 • Vergroten zwemveiligheid kinderen in armoede

Duurzame sportinfrastructuur

 • Werkateliers
 • Actieplan/pilots open beweegplekken
 • Eénmalige subsidies voor terreinaanpassingen (BOSA)

Vitale sport- en beweegaanbieders en positieve sportcultuur

 • Organisatiegraad sport vergroten
 • Bestuurscoaching
 • (Online) trainingen bestuurders/trainers
 • Versterken technisch hart
 • Opleiden clubkadercoach
 • Maatschappelijke diensttijd
 • Verkiezing ondernemende club

Van jongs af aan vaardig in bewegen

 • Aanbod/interventies ter bevordering van een vaardige generatie
 • Bevorderen van buiten spelen
 • Scholingsaanbod / kennisuitwisseling rond vroegsignalering
 • Beweegmonitor op school
 • Bijscholen technisch kader
 • Beurs LO bevoegdheid
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.