Sluiten

Ouders staan centraal als kind te zwaar is

Stappenplan

Publicatiedatum 13 januari 2016

Ouders spelen een grote rol als hun kind te zwaar is. Zij kunnen hun kinderen motiveren en stimuleren daar iets aan te doen en ze kunnen een voorbeeld zijn. Daarom is het belangrijk ze te betrekken bij de strijd tegen overgewicht. Het gehele gezin moet meewerken. Alleen dan is het mogelijk een gezondere leefstijl te ontwikkelen voor de lange termijn.

Kinderen in een zwembad, met een kind dat overgewicht heeft
(foto: Kenniscentrum Sport)

Kinderen van ouders met overgewicht hebben een grotere kans dat zelf ook te ontwikkelen. Dit komt onder andere doordat kinderen gewoonten overnemen van hun vader en moeder. Het eet- en beweegpatroon van kinderen wordt onder meer beïnvloed door wat zij van ouders meekrijgen: de opvoedregels, voorbeeldgedrag, controle van het voedingsgedrag, aanmoediging, kritiek en aanzetten tot bewegen. Bovendien bepalen zij hoe de thuisomgeving eruitziet. Staat er bijvoorbeeld een televisie op de kamer van het kind en kopen de ouders speelgoed dat bewegen stimuleert?

Kijk op de website van NJi voor meer publicaties over opvoeding en ontwikkeling.

Ouders betrekken in 3 stappen

Stap 1: hoe vind en bereik je ouders?

Er bestaat verschil in de rol van ouders voor kleine kinderen en voor jongeren. Bij de eerste groep heb je de ouders altijd nodig. Zij zijn vaak ook gemakkelijker te ‘vinden’. Zij bepalen immers of een kind wel of niet meedoet aan de voorgestelde aanpak. Jouw aanpak zal sterk gericht zijn op de ouders. Denk aan een kind van 3 met overgewicht dat wordt gesignaleerd bij het consultatiebureau. Ouders van deze kinderen kun je voorlichten, bijvoorbeeld bij datzelfde consultatiebureau, bij de kinderopvang, of in de eerste jaren van het basisonderwijs.

Lees ook: ‘Tien tips om ouders te bereiken bij sport en bewegen van kinderen’.

Stap 2: hoe maak je ouders bewust?

Ook hier bestaat een belangrijk verschil tussen ouders van jonge kinderen en oudere jeugd, hoewel het voor beide groepen essentieel is. Bij erg jonge kinderen staan ouders vaak nog niet open voor een gesprek over overgewicht van hun spruit. Ze kunnen kwaad worden en ontkennen dat er een probleem bestaat.‘Hij heeft helemaal geen overgewicht, dat is babyvet’ en ‘Daar groeit mijn kind nog echt wel overheen’ zijn veelgehoorde reacties. Hun duidelijk maken dat er echt sprake is van overgewicht en dat er iets moet gebeuren is van groot belang.

Lees over eigen ervaringen op het blog van Rebecca Beck, specialist op dit gebied bij het Kenniscentrum Sport.

Bij ouders van wat oudere jongeren is het bewust maken vaak wat gemakkelijker. Zij zien meestal wel in dat hun kinderen te zwaar zijn en daarvan problemen ondervinden. Van belang is dat ze er ook van overtuigd raken dat ze een belangrijke rol kunnen spelen.

Het doel is dat ouders inzien dat hun kind overgewicht heeft, dat zij een rol kunnen spelen bij het verhelpen daarvan en dat ze die rol ook willen vervullen. De sleutel tot succes is inspelen op wat ouders belangrijk vinden. Als je bij ouders bewustzijn wil creëren, zijn termen als ‘overgewicht’ of ‘sport en bewegen’ meestal niet handig om meteen te gebruiken. Breng het gesprek op wat de ouders zelf belangrijk vinden, op wat hen motiveert. Ouders komen dan hopelijk tot het inzicht dat jouw aanpak aansluit bij hun kind en bij wat zij belangrijk vinden. Ze nemen zich voor hun kinderen te stimuleren af te vallen.

illustratie argumentenkaartjes kind te zwaar
(foto: Kenniscentrum Sport)

Wanneer ouders beseffen dat bewegen belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kind en inzien hoe leuk dat kan zijn, raken ze gemotiveerd om aan de slag te gaan. Wanneer kinderen alleen duidelijk wordt gemaakt dat ze een probleem hebben, kunnen ze bewegen ervaren als een verplichting, een soort medicijn. Bij veel kinderen en ouders ontstaat dan tegenzin. Zet daarom in op ‘willen’ en niet op ‘moeten’.

Tip: de argumentenkaartjes van het Kenniscentrum Sport zijn een handig hulpmiddel om niet meteen het gesprek aan te gaan over overgewicht en bewegen, maar om helder te krijgen wat ouders belangrijk vinden. Wilt de Argumentenkaartjes, inclusief een korte uitleg over de Argumentenkaartjes, kosteloos digitaal ontvangen? Mail dan naar Rebecca.Beck@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Lees ook: ‘Acht tips om ouders bewust te maken van het belang van sport en bewegen’.

Stap 3: hoe ondersteun je ouders?

Inmiddels zijn ouders bereid hun kinderen helpen een gezond gewicht te bereiken. Dan is het zaak dat voornemen om te zetten in daden. Op verschillende manieren kunnen ze hun rol oppakken. Denk aan:

  • regels en afspraken. ‘Wat is gewenst beweeggedrag in mijn gezin?’ ‘Hoe lang mag mijn kind maximaal televisie kijken?’ Positief geformuleerde regels geven een gezin helderheid over welk gedrag verwacht wordt en gewenst is.
  • hoe de thuisomgeving eruit ziet. Hier zijn ouders verantwoordelijk voor. Denk aan een inrichting van huis en tuin die beweging stimuleert, het al dan niet toestaan van een televisie of spelcomputer op de slaapkamer en het aanbieden van speelgoed dat bewegen stimuleert.
  • het faciliteren, enthousiasmeren en stimuleren van de kinderen tot actieve spelletjes, buiten spelen en gezond gedrag.
  • het goede voorbeeld geven door zelf te sporten en te bewegen. Ouders zijn rolmodellen voor kinderen. Het is belangrijk om zelf het gezonde voorbeeld te geven. Ouders kunnen bijvoorbeeld zelf de trap nemen in plaats van de lift en ze kunnen de kinderen lopend of met de fiets naar het kinderdagverblijf of naar school brengen.

Lees ook: ’10 Tips om ouders te ondersteunen in gedragsverandering’.

Lees meer

Bronnen

Voor dit artikel zijn behalve al genoemde deze bronnen geraadpleegd:

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.