Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Opzetten van een lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen: goede opvang en begeleiding door sport- en beweegaanbieders, sociale kaart, huisartspraktijk, fysiotherapiepraktijk

Artikel

Om zorg, sport en bewegen te verbinden op lokaal niveau is goede opvang en begeleiding nodig door sport- en beweegaanbieders. Zorgverleners zullen patiënten (sneller) doorverwijzen als ze hier vertrouwen hebben en als ze denken dat het aanbod geschikt is voor hun patiënten. Sport- en beweegaanbieders kunnen zich op de volgende manier profileren richting eerstelijns zorg.

Tips voor goede opvang en begeleiding door sport- en beweegaanbieders

  1. Het is belangrijk dat jouw aanbod bekend is bij zorgverleners in de wijk. Zorg ervoor dat jouw aanbod op de sociale (beweeg)kaart staat. En breng de buurtsportcoach op de hoogte, als die er is in jouw wijk. Als aanvulling kun je folders of flyers over jouw aanbod opsturen of neerleggen in de huisarts- of fysiotherapiepraktijk.
  1. Zorg voor laagdrempelig aanbod voor mensen met een gezondheidsrisico. Deze doelgroep heeft vaak weinig of geen ervaring met bewegen. De term ‘sporten’ schrikt vaak af, dus de nadruk moet liggen op plezier, gezelligheid en veiligheid. Houd er rekening mee dat je doelgroep het spannend en moeilijk vindt om aan de slag te gaan. Probeer drempels te achterhalen en sluit aan bij hun intrinsieke motivatie. Een training motiverende gespreksvoering kan hierbij helpen. Denk ook aan de mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken na afloop van de activiteit. Of samen toewerken naar een bepaald evenement.
  1. Maak aannemelijk dat je mensen (patiënten) op een goede en veilige manier kunt begeleiden. En dat je tijdig terug verwijst naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Dit kun je doen door inzicht te geven in opleidingen of bijscholingen op het gebied van bijvoorbeeld diabetes, (EHBO) diploma’s of werkervaring met de doelgroep. Niet alleen voor zorgverleners, maar ook voor (potentiële) deelnemers is veiligheid een belangrijke factor.
  1. Sport- en beweegaanbod dat begeleid wordt door gekwalificeerd kader geeft sommige zorgverleners wellicht meer vertrouwen. Denk daarbij aan opleidingen Sport en Bewegen (MBO/HBO) volgens de kwalificatiestructuur op de niveaus 1 t/m 5. Aanvullende kennis en competenties op het vlak van EHBO, voeding en bijvoorbeeld diabetes kunnen het vertrouwen versterken.
  1. Vraag enthousiaste deelnemers om hun ervaringen met jouw aanbod terug te koppelen naar de zorgverlener(s). Koppel zelf ook goede resultaten terug. Dit kan een prikkel zijn om weer nieuwe mensen door te verwijzen.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.