Sluiten

Opleiding Senioren Beweegbegeleider voor zorg- én beweegprofessionals

Artikel

Publicatiedatum 12 april 2018

Steeds meer woonzorginstellingen gaan over tot een beweegbeleid voor hun bewoners. Daarmee ontstaat een nieuwe taak voor verzorgenden en activiteitenbegeleiders. Aanleiding voor regionaal opleidingencentrum Rijn IJssel om samen met het werkveld een nieuwe opleiding Senioren Beweegbegeleider te ontwikkelen. De pilotfase is achter de rug; vanaf komend schooljaar kunnen zij-instromers zowel in Arnhem als in Tilburg voor de opleiding terecht.

Enige jaren geleden werd geconstateerd dat ouderen in woonzorginstellingen te weinig bewegen. Bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl had vaak geen prioriteit. Dankzij nieuwe ontwikkelingen groeit echter het besef dat dagelijks voldoende bewegen de gezondheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen kan bevorderen. De IGZ-bouwstenen beweegstimulering voor woonzorginstellingen hebben het beweegbeleid in veel instellingen al op de kaart gekregen. Zo ontstond een nieuwe taak voor met name verzorgenden en activiteitenbegeleiders en daarmee ook de vraag naar een nieuwe opleiding Senioren Beweegbegeleider.

Opleiding op maat voor activiteitenbegeleiders en verzorgenden

Veel activiteitenbegeleiders en verzorgenden zijn in het verleden opgeleid. In hun opleiding hebben ze te weinig handvatten gekregen om het bewegen voor ouderen goed vorm te kunnen geven. Niet voor niets is ‘Informatie en opleiding’ één van de speerpunten van de IGZ-bouwstenen. De vraag naar een opleiding op maat kwam twee jaar geleden bij het Rijn IJssel op gang. Het CIOS, een onderdeel van het Rijn IJssel, had al tien jaar ervaring opgedaan met het opleiden van Sportleiders Seniorensport (SSS). Deze opleiding sloot echter onvoldoende aan bij de vraag vanuit de zorg. De ouderen daar hebben veel ouderdom gerelateerde aandoeningen, die van de beweegbegeleiders een speciale benadering vragen. Ook het besef dat één uurtje MBvO in de week niet voldoende is om gezond te blijven en dat de meerwaarde juist ligt in het alledaagse bewegen, vroeg om een andere aanpak.

Voor zorg- en beweegprofessional

Met subsidie van de provincie Gelderland en cofinanciering van het Rijn IJssel ging vorig jaar een project van start om een nieuwe opleiding te ontwikkelen. Samen met het werkveld werd verkend wat de taken van de senioren beweegbegeleider nu precies zijn. Er werd een korte pilot georganiseerd om de vraag van de zorgprofessionals zelf in kaart te brengen en er werd een onderzoek opgezet naar de rol die vrijwilligers spelen bij het begeleiden van beweegactiviteiten. Met deze kennis werd een programma voor een pilotopleiding ontwikkeld. Inmiddels is deze pilot uitgevoerd en geëvalueerd.

Met de uitkomsten van de evaluatie wordt in samenwerking met ROC Tilburg een kwaliteitsslag gemaakt. Het is de bedoeling dat de opleiding SBB komend schooljaar zowel in Arnhem als in Tilburg wordt aangeboden voor zij-instromers. In 2016-2017 krijgt de opleiding mogelijk een plaats als keuzedeel binnen de MBO zorg- én sportopleidingen. De MBO sportprofessional krijgt namelijk in de wijk, in de rol van combinatiefunctionaris, te maken met de doelgroep kwetsbare ouderen, voor wie het net zo belangrijk is om lichamelijk actief en zelfredzaam te blijven.

Inhoud opleiding Senioren Beweegbegeleider (SBB)

De opleiding Senioren Beweegbegeleider (SBB) bestaat uit drie modules: Lesgeven aan senioren, Speciale beweegactiviteiten en Beweegstimulering. Thema’s als methodisch en didactisch handelen, werken volgens de bouwstenen IGZ, functioneel bewegen, gedragsbeïnvloeding, recreatief en preventief bewegen, spel, bewegen op muziek, bewegen op locatie worden in de opleiding behandeld. De cursist ontwikkelt een interventie voor de eigen woonzorginstelling, waarbij hij of zij aansluit bij het beweegbeleid, zorgt voor draagvlak, de samenwerking zoekt en de continuïteit van de activiteiten leert te borgen.

Vrijwilligers trainen

Daarnaast leren de cursisten om een ‘Train de trainer-cursus’ op te zetten. Daarmee kunnen zij vrijwilligers en collega’s opleiden en informeren over eenvoudige beweegactiviteiten voor cliënten. Uit het onderzoek naar de rol van beweegvrijwilligers bleek dat die wel handvatten kunnen gebruiken om hun hulp aan de ouderen meer kwaliteit te geven. Zo bleek dat deze, vaak zelf 65-plus, vrijwilligers allemaal nog redelijk fit zijn en positief over sport en bewegen. Ze hebben daarbij echter weinig kennis van en vertrouwen in hun vrijwilligerstaken. Ongeveer de helft van de respondenten uit het onderzoek wilde een korte scholing om dit te leren en het merendeel wilde begeleiding tijdens het werk. Hier ligt dan weer een mooie taak voor de senioren beweegbegeleider.

Gerelateerde artikelen

Meer informatie over het project Senioren Beweegbegeleider

Voor meer informatie over het project Senioren Beweegbegeleider kunt u contact opnemen met Rita Sissing, docent en projectleider van het CIOS Rijn IJssel: r.sissing@rijnijssel.nl.

Belangstellenden voor de opleiding zelf kunnen meer informatie vinden en/of zich aanmelden via de website van Rijn IJssel.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.