Sluiten

Ook bewegen moet je leren!

Artikel

Publicatiedatum 9 september 2016

Net als taal en rekenen is bewegen een verplicht onderdeel van het lesprogramma. De gymlessen maken kinderen van jongs af aan vertrouwd met sport- en beweegactiviteiten en laat ze ontdekken wat ze leuk vinden. Dit helpt ze een actieve leefstijl aan te leren en ook op latere leeftijd te blijven sporten en bewegen. Daarom vindt de overheid het belangrijk dat leerlingen meer en beter bewegingsonderwijs krijgen.

Al sinds 1863 is bewegingsonderwijs of lichamelijke opvoeding een verplicht vak in het voortgezet onderwijs. In 1890 kwam daar het basisonderwijs bij. Gym heeft dus al meer dan 150 jaar een vaste plek in het onderwijs. Bij de lessen krijgen leerlingen een brede basis van motorische vaardigheden mee waarvan ze hun hele leven plezier hebben. Ook maken de kinderen kennis met een breed scala aan sport- en beweegactiviteiten. Zo stimuleren de lessen een actieve leefstijl, wat belangrijk is om gezond te blijven. Maar dat is niet het enige: goed bewegingsonderwijs levert ook een bijdrage aan de sociale ontwikkeling en persoonsvorming. Het is goed voor kinderen te leren omgaan met winst en verlies en hoe je kunt presteren binnen een team. Dat vergroot ook hun eigenwaarde: iedereen is wel ergens goed in.

Positieve effecten leren bewegen

Onderzoek bevestigt dat kinderen zich door bewegingsonderwijs motorisch beter ontwikkelen en fitter zijn (Stegeman, 2000; Collard, 2014). Ze kunnen zich beter concentreren en er zijn aanwijzingen dat dat hun schoolprestaties ten goede komt. Ook worden kinderen sociaal vaardiger en krijgen ze meer zelfvertrouwen, als er tenminste sprake is van positieve ervaringen (Stegeman, 2000; Collard, 2014; Bailey, 2006).

Andersom concludeert de Rapportage Sport 2014 op basis van diverse onderzoeken dat te weinig bewegingsonderwijs, vooral voor de jongste leeftijdsgroepen, bij een deel van de scholieren kan leiden tot achterstanden in vaardigheid en deelnamebekwaamheid. Op latere leeftijd kunnen die moeilijk ingehaald worden. Bewegingsonderwijs is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen in staat zijn om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten.

Ambitie: meer en betere gymlessen

Het onderwijsbeleid is erop gericht dat kinderen een aantal lesuren bewegingsonderwijs per week krijgen. Veel scholen bieden daarnaast sport- en beweegactiviteiten aan in pauzes, na school en tijdens sportevenementen zoals sportdagen. Zo kunnen leerlingen goed kennismaken met de omringende beweeg- en sportcultuur. Dat vergroot de kans dat ze later blijven sporten en bewegen.

In de regeerakkoorden van de laatste regeringen (VVD-CDA en PvdA-VVD) is steeds het belang benadrukt van meer sportlesuren op school. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker heeft met de PO Raad de gezamenlijke ambities voor het primair onderwijs in de komende jaren vastgelegd in het Bestuursakkoord PO. Eén van de onderdelen is meer en betere gymlessen. Ook zouden leerlingen buitenschools vaker moeten sporten. Dit helpt hen om een gezonde en actieve leefstijl te ontwikkelen en te behouden.

De ambities worden uitgewerkt in een plan van aanpak bewegingsonderwijs. Het is de bedoeling dat de basisscholen vanaf 2017 minimaal twee en waar mogelijk drie lesuren bewegingsonderwijs geven en dat dat gebeurt door een bevoegde leerkracht of een vakleerkracht gym. Verder gaan schoolbesturen, gemeenten en sportverenigingen op lokaal niveau afspraken maken om meer bewegingsonderwijs te realiseren en het buitenschoolse aanbod te versterken.

Er is ook een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat nog wat verder gaat. Hierin wordt voorgesteld om het minimum aantal uren in PO te verhogen naar gemiddeld drie uur per week en de lessen te laten verzorgen door een gekwalificeerde (ALO-opgeleide) vakdocent.

Lees meer

Gebruikte bronnen:

  • Stegeman, H. (2000). Belang van bewegingsonderwijs. Legitimatie en algemene doelstellingen van het schoolvak lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds.
  • Slingerland, M. (2014). Physical education’s contribution to levels of physical activity in children and adolescents. (PhD), Maastricht University.
  • Collard, D., Boutkan, S., Grimberg, L., Lucassen, J., & Breedveld, K. (2014). Effecten van sport en bewegen op de basisschool. Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Utrecht Mulier Instituut.
  • Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools. A review of benefits and outcomes. American School Health Association
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.