Sluiten

Onderzoeken en publicaties over de preventieve werking van sport en bewegen op gezondheid

Factsheet

Publicatiedatum 12 februari 2016

Op de website Kenniscentrum Sport & Bewegen bieden wij informatie over de preventieve werking van sporten en bewegen op de gezondheid van mensen. Zoek je naar verdieping of wetenschappelijk onderzoek, dan kun je (een van) de onderstaande publicaties raadplegen.

Volksgezondheidenzorg.info

Een website met feiten en cijfers over volksgezondheid en zorg. Betrouwbare informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten. Gemaakt door experts van binnen en buiten het RIVM.

Sportzorg.nl

Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van Sportgeneeskunde Nederland. De ontwikkeling van de website is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Als je meer informatie wilt over chronische aandoeningen en diabetes in combinatie met sport, kun je dat hier vinden.

Sport en bewegen als middel in het gezondheidsbeleid (2014)

De factsheet ‘Sport en bewegen als middel in het gezondheidsbeleid’ geeft inzicht in de mogelijkheden van sport en bewegen als middel voor het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelstellingen. Deze factsheet gaat over sport en bewegen als middel in het gezondheidsbeleid. In deze factsheet wordt alleen ingegaan op de mogelijke invloed van sport en bewegen op de fysieke en cognitieve gezondheid. Met fysieke gezondheid worden zaken als gewicht en verschillende (chronische) ziekten bedoeld. Met cognitieve gezondheid worden bepaalde hersenfuncties, zoals het geheugen en het concentratievermogen bedoeld.

Exercise as medicine: evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases (2015)

Auteurs: Bente Pedersen, B. Saltin
De auteurs geven in dit overzichtsartikel de stand van zaken weer van onderzoek naar de werkzaamheid van bewegen als therapie bij 26 chronische ziekten. In hoeverre heeft bewegen een positief effect als therapie en welke vorm en mate van beweging is dan het meest geschikt. Het gaat om onder meer de volgende ziekten: depressie,angst, stress, dementie, Ziekte van Parkinson, obesitas, diabetes, type 1 en type 2, hart- en vaatziekten, copd, cf, astma, osteoporose, reuma en kanker.

Exercise or exercise and diet for preventing type 2 diabetes mellitus (2008)

Auteurs: Orozco, L.J., Buchleitner, A.M., Gimenez-Perez, G., Roquéi Figuls, M., Richter, B., Mauricio. D.
In deze review is gekeken naar het effect van interventies gericht op het verhogen van de fysieke activiteit met of zonder een dieetcomponent op het voorkomen van type 2 diabetes bij mensen met een hoog risico (bv. vanwege obesitas, hoge bloeddruk, familiegeschiedenis met type 2 diabetes). De interventies op het gebied van fysieke activiteit varieerden, maar gemiddeld ging het om minimaal 150 minuten per week stevig wandelen of iets dergelijks. Uit de resultaten komt naar voren dat interventies gericht op de combinatie van bewegen en dieet het risico op diabetes type 2 verlaagden in vergelijking tot standaardadvies. Voor interventies alleen gericht op bewegen werden geen significante effecten gevonden. Ook zijn er geen effecten gevonden van de interventies op kwaliteit van leven en cardiovasculaire morbiditeit of mortaliteit.

Effecten van sport en bewegen op de basisschool. Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (2014)

Auteurs: Collard, D.C.M., Boutkan, S., Grimberg, L., Lucassen, J.M.H., Breedveld, K.
Een literatuuroverzicht van wat er bekend is over de veronderstelde verbanden tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. De auteurs concluderen dat Sport en bewegen op school duidelijk positieve effecten heeft op motorische en beweegvaardigheden, fitheid, hersenstructuur en (executieve) functies van kinderen, maar dat het wetenschappelijke bewijs voor de causale relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties echter nog licht is. Duidelijk is wel dat meer sport en bewegen op school de schoolprestaties van kinderen niet vermindert.

Exercise for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews (2013)

Auteurs: Cooney, G.M., Dwan, K., Greig, C.A., Lawlor, D.A., Rimer, J., Waugh, F.R., McMurdo, M., Mead, G.E.
Een reviewstudie naar de effectiviteit van bewegen bij de behandeling van depressie. Er werden 39 relevante studies gevonden. De auteurs concluderen dat bewegen iets effectiever is in het terugdringen van de symptomen van depressie dan geen therapie, maar niet effectiever dan het gebruik van antidepressiva of niet-medicamenteuze therapie. Wanneer alleen de studies van hoge kwaliteit werden meegenomen, was het effect van bewegen op de stemming niet significant. De auteurs benadrukken dat er meer onderzoek nodig is naar de effectiviteit van bewegen bij depressie.

Global recommendations on physical activity and health (2010)

Auteurs: World Health Organization (WHO)
Rapport over preventie van niet-overdraagbare ziekten (kanker en cardiorespiratoire, metabole, musculoskeletale en functionele gezondheid) door fysieke activiteit. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor intensiteit en duur van fysieke activiteit voor gezondheid voor 5-17 jarigen, 18-64 jarigen en 65-plussers.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.