Sluiten

Noem vechtende jongeren niet kwetsbaar

Blog

Publicatiedatum 17 november 2016

Stijn Sieckelinck doceert Educatie en Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. In deze column weegt hij de term ‘kwetsbare jongeren’.

Door de hausse aan aandacht voor radicalisering in het sociale domein moet ik tegenwoordig vaker nee verkopen dan ik zou willen, als mij om een bijdrage aan het debat wordt gevraagd. Toch kon ik geen weerstand bieden aan de uitnodiging van Kenniscentrum Sport om, in het kader van een project over vechtsport, een inleiding te verzorgen over de zin en onzin van de term ‘kwetsbare jongeren’.

boksende jongeren op straat
(Foto: Stijn Sieckelinck)

Een goede definitie helpt ons meestal bij twee dingen:

  • bij het beter begrijpen van het fenomeen; en
  • bij het ingrijpen als dat nodig is.

Laten we de test doen.

Kwetsbare jongeren begrijpen

Ten eerste: helpt de term ‘kwetsbare jeugd’ om die beter te begrijpen? Positief is dat het begrip kan wijzen op zorgzaamheid. Bijvoorbeeld: “Het zijn jongeren die onze zorg verdienen, meneer de minister”. Tegelijk klinkt er ook iets zorgelijks in door en vernauwt de term onze focus, terwijl de jeugdzorg juist inzet op normalisatie van de opvoeding.

Een ander voordeel zou kunnen zijn dat de term uitnodigt tot een preventieve benadering. “Dit zijn jongeren die gekwetst zouden kunnen worden en daar kunnen wij nu wat aan doen.” Maar zitten jongeren niet per definitie in een kwetsbare leeftijdsfase? In dat geval hebben we te maken met een pleonasme en voegt de term niet echt iets toe.

Een derde reden om het begrip wél te gebruiken zou zijn dat het een realistisch concept is: het gebeurt dat bepaalde jongeren kwetsbaarder zijn dan andere jongeren en daar moeten we niet te politiek correct over doen. Mijn antwoord: benoem dan ook de kwetsers. Benoem de rol van de casino’s, van coffeeshops, reclame en marketing en de structurele ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Anders laat het onrecht zich niet bestuderen.

Ingrijpen bij kwetsbare jongeren

Ten tweede: helpt deze term om beter in te kunnen grijpen? Hoezeer dat vanuit bestuurlijk perspectief ook mag lijken, er zit een flinke afstand tussen hoe jongeren bekeken worden en hoe zij zichzelf zien. En zoals u weet: If men define situations as real, they are real in their consequences. Als de jonge Mo en zijn vriendjes zichzelf niet als kwetsbaar zien, maar als stoer en in control, is het zeer de vraag of zij de schouders mee onder het project zullen zetten.

Steriele beleidstaal

Ik schreef er al eerder over met Micha de Winter: als jongeren boos zijn, dan wordt dit gedrag sneller dan voorheen geproblematiseerd, gemedicaliseerd of gecriminaliseerd. Vandaar mijn voorstel om dit vechtsportproject niet te laten kapen door steriele beleidstaal.

Laten we deze misplaatste pacificatie van de jeugdige leefwereld juist meenemen als belangwekkend thema van onderzoek. Want waar kunnen jeugdigen nog leren knokken tegen wat hen dwars zit, of wat zich als onrecht aan hen voordoet? Waar leren ze strijden voor hun ideeën, idealen, voor zichzelf? Waar kan men de kunst van het vreedzaam vechten leren, zodat men de tegenstander niet als vijand gaat zien die vernietigd moet worden?

Stukje tekst uit het woorden boek voor het begrip definitie
(Foto: Stijn Sieckelinck)

Omdat het antwoord op deze vragen helemaal niet zo helder is, wil ik voorstellen om de term ‘kwetsbare jongeren’ zolang in de koelkast te stoppen totdat zijn waarde opnieuw is onderzocht. En daarom in dit project consequent te praten over vechtende jongeren. Gun jongeren hun kwetsbaarheid, maar gun hen vooral hun gevecht, ook tegen de termen die we hen al te makkelijk opplakken.

Deze column is ook verschenen in ‘De Pedagoog’, het vakblad van de beroepsvereniging van universitair afgestudeerde pedagogen en onderwijskundigen, de NVO.

Ook interessant

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.