Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Nieuwe inzichten vereisen nieuwe Beweegnorm

Artikel

De Beweegnorm bestaat sinds 1998. Inmiddels is er veel nieuw inzicht gekomen over hoeveel beweging nou precies goed voor je is. Experts proberen dat nu te verwerken in een nieuwe Beweegnorm. We praten je even bij.

Hoeveel moet je bewegen om gezond te blijven? Die vraag houdt veel wetenschappers bezig, en veel bestuurders en anderen die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid. Er zijn verschillende beweegnormen opgesteld, voor verschillende generaties. Zo is er sinds 1998 de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, ofwel de Beweegnorm, maar we kennen ook de fitnorm en de combinorm. In het artikel Hoeveel moet je bewegen volgens de beweegnorm? hebben we deze normen onder elkaar gezet.

Commissie aan de slag

Deze normen zijn al een tijdje niet meer gewijzigd. Terwijl er veel onderzoek is en wordt gedaan naar het effect van bewegen op gezondheid. Daarom heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Gezondheidsraad gevraagd om de normen te evalueren in het licht van deze nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook wil ze graag weten of de verschillende aspecten van bewegen zijn te integreren in één norm.

De Gezondheidsraad heeft de Commissie Beweegrichtlijnen samengesteld – waarin Kenniscentrum Sport waarnemer is – om antwoord te geven op deze vragen. Dat antwoord komt waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2017.

Wat zegt de Wereld Gezondheids Organisatie over de beweegnorm?

In 2010 verschenen bij de WHO de Global recommendations on physical activtity for health. Belangrijkste wijzigingen in de beweegrichtlijnen zijn:

  • Het gaat om bewegen per week en niet meer een aanbeveling voor de dagelijkse hoeveelheid bewegen. (Minimaal 150 minuten matig-intensief bewegen per week voor een volwassene)
  • Er ligt een grotere nadruk op intensief bewegen (meer gezondheidswinst door intensiever en/of meer bewegen). Waarbij 75 minuten intensief bewegen vergelijkbaar is met 150 minuten matig-intensief bewegen.
  • Nieuw is de aandacht voor meer spierversterkende oefeningen (minimaal 2 x per week) bij volwassenen en ouderen.

Hoe doet Europa het?

Een overzicht van de stand van zaken in Europese landen is in 2015 verschenen in een artikel van Kahlmeier e.a.. De auteurs concluderen dat veel landen nog beweegnormen hebben die zijn gebaseerd op oud wetenschappelijk onderzoek. En dus ook (nog) niet overeenkomen met de richtlijnen van de WHO.

Bijzondere beweegrichtlijnen in andere landen

Canada

24-uurs richtlijn, waarin adviezen staan over genoeg bewegen, weinig zitten en voldoende slaap
24-uurs richtlijn, waarin adviezen staan over genoeg bewegen, weinig zitten en voldoende slaap

In Canada is eind juni 2016 wel een bijzondere beweegrichtlijn voor de jeugd uitgebracht. Het is een zogenaamde 24-uurs richtlijn, waarin adviezen staan over genoeg bewegen, weinig zitten en voldoende slaap: Sweat, Step, Sleep en Sit.

Volgens deze richtlijn houdt een gezond etmaal voor de jeugd in:

  • minimaal 60 minuten per dag matig tot intensief bewegen
  • meerdere uren licht intensief bewegen in diverse activiteiten
  • negen tot elf uur ononderbroken slaap (5 tot 13-jarigen) en acht tot tien uur (14 tot 17-jarigen), met regelmatige bed- en opsta tijden
  • lange periodes van zitten moeten worden vermeden. Niet meer dan twee uur per dag in je vrije tijd zitten voor beeldscherm

Australië en Engeland

De meeste landen, waaronder Nederland maar ook de WHO, kennen geen richtlijn voor 0 tot 5-jarigen. Australië en Engeland vormen hierop een uitzondering.

Op hoofdlijnen zijn de beweegrichtlijnen voor deze groep:

  • Vanaf de geboorte dient bewegen gestimuleerd te worden, vooral met vloer- en waterspelen, uiteraard in een veilige omgeving.
  • Over de hele dag verspreid minimaal drie uur bewegen als kinderen zelfstandig kunnen lopen
  • Zo min mogelijk langdurig zitten (sedentair gedrag). Kinderen van 2 tot 5 jaar oud mogen maximaal één uur per dag gamen of tv kijken. Jongere kinderen moeten helemaal niet tv te kijken of te gamen.

In Finland is onlangs zelfs een vergelijkbare richtlijn voor kinderen jonger dan 8 jaar uitgekomen.

Deze richtlijnen zijn vooral adviezen. Een stevige wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt vaak, omdat er maar beperkt onderzoek plaatsvindt naar de gezondheidseffecten op de lange termijn van deze jongste groep.

In de Japanse richtlijnen voor bewegen is niet alleen onderzocht in welke mate meer bewegen zorgt gezondheidswinst (60 minuten per dag matig-intensief bewegen voor volwassenen), maar speelt ook de implementeerbaarheid een belangrijke rol. Wat is een realistische verwachting als het gaat om meer bewegen?

Uit het Japans Nationaal Gezondheids- en Voedingsonderzoek (2010) is gebleken dat 61% van de Japanse bevolking bereid is om dagelijks 10 minuten meer te bewegen. Dit zorgt voor een verlaging van 3,2% van het relatieve risico op gezondheidsklachten. Vandaar dat zij in de communicatie over de richtlijn ‘+10’ als boodschap hebben genomen. Hiermee hebben zij een wetenschappelijk onderbouwde en haalbare richtlijn geformuleerd.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.