Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Nieuw college: nieuw (sport)beleid

Tools en instrumenten

Geplaatst op 9 maart 2018

Met de komst van een nieuwe wethouder voor het beleidsterrein sport na de verkiezingen in maart 2018 kan er aanleiding zijn om (nieuw) sport- en beweegbeleid te maken. Of er nu wel of geen sprake is van een bestaande nota, je begint nooit helemaal opnieuw. De Beleidswijzer Sport en Bewegen is een praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen.

Sport en bewegen deel van integrale aanpak

Er zijn altijd een gemeentelijke visie, randvoorwaarden, kaders en bestaand beleid die voor een deel het (ver)nieuw(d)e beleid bepalen. Het zal daarom ook niet altijd per definitie gaan over het ontwikkelen van een geheel nieuwe nota. Steeds vaker wordt er gekozen voor een visie, jaarplan of notitie om hiermee in te kunnen blijven spelen op trends en ontwikkelingen.

Met het opstellen en uitvoeren van lokaal sport- en beweegbeleid kun je als gemeente inspelen op lokale vragen, problemen of uitdagingen in de sport.

Sport als middel in het sociale domein

Daarnaast zetten gemeenten lokaal sport- en beweegbeleid steeds vaker in als middel om doelstellingen op andere, aanpalende beleidsterreinen zoals gezondheid, onderwijs en opvoeding, welzijn, veiligheid, economie en stadsontwikkeling te realiseren. Er bestaat geen wettelijke verplichting op het gebied van sportbeleid, maar sport en bewegen leveren wel een belangrijke bijdrage aan een gezonde, sociale, leefbaarder en veiliger samenleving. Het kan een (deel van de) oplossing bieden voor uitdagingen als gezondheidsbevordering en het bereiken van maatschappelijke samenhang.

Beleid vanuit draagvlak

Afhankelijk van de lokale situatie, wens of fase van het beleid maak je als gemeente een keuze voor een startnotitie, kadernota, beleidsnota of uitvoeringsnota. Het kan ook een combinatie zijn. In elk van de gekozen varianten is het creëren van draagvlak van cruciaal belang voor goed sport- en beweegbeleid. Bij een startnotitie of visiedocument is het bijvoorbeeld van belang goed in beeld te krijgen wat de behoeften en wensen van de burgers en maatschappelijke organisaties zijn. Op deze manier sluit het sport- en beweegbeleid goed aan bij de lokale vraag en creëer je tevens draagvlak voor het beleid.

Aan de slag

Als je aan de slag gaat met (ver)nieuw(d) beweegbeleid dan is de Beleidswijzer sport en bewegen een praktisch hulpmiddel. In de beleidswijzer hanteren we de verschillende fases of onderdelen van het beleidsproces.

  1. Aanleiding
  2. Procesarchitectuur
  3. Analyse
  4. Visie, doelen en doelgroep
  5. Beleidskeuzes en thema’s
  6. Uitvoering
  7. Monitoring en evaluatie
  8. Verankering

Een nieuw college en collegeakkoord maken het noodzakelijk om beleid te (her)formuleren. Raadpleeg de Beleidswijzer sport en bewegen en kijk welke stappen jou kunnen helpen. De beleidswijzer geeft inzicht in elementen van beleidsvorming die je stapsgewijs kunt inzetten, aangevuld met handige tips en praktijkvoorbeelden.

Aanvullend op de Beleidswijzer heeft Kenniscentrum Sport nu een checklist gemaakt die ondersteuning biedt bij het inrichten van een kader- of beleidsnota. Als je de onderdelen uit de checklist volgt en vult met inhoud van de Beleidswijzer, schrijf je makkelijk een nota. Handig!

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.