Sluiten

Nederlanders bewegen én zitten meer dan gemiddeld in EU

Feiten & cijfers

Publicatiedatum 28 december 2015

Nederlanders bewegen én zitten meer dan gemiddeld in EU. Dit laten de cijfers beweeggedrag zien. Nederlanders scoren het hoogst in de Europese Unie (EU) als het gaat om bewegen naast sportactiviteiten. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn: fietsen, dansen en in de tuin werken. Maar Nederlanders zitten gemiddeld ook veel vaker dan andere EU-burgers.

Nederlanders sporten vaker dan gemiddeld in de EU

Van de EU-burgers beweegt en sport 40% minimaal één keer per week. Nederland zit hier met 56% ruim boven, net als andere noordelijke landen als Zweden (67%), Denemarken (63%) en Finland (69%). De Zuid-Europeanen bewegen en sporten het minst. Van de Bulgaren, Portugezen en Grieken beweegt of sport 78% nooit (Europese Commissie, 2018).

Nederlanders bewegen meer dan wie ook in Europa

Gemiddeld doet 40% van de EU-burgers ten minste één keer per week op een of andere manier aan bewegen, of dit nu dansen is, fietsen of in de tuin werken. Aan de andere kant doet 46% van de Europeanen nooit aan dit soort activiteiten.

Nederland is koploper qua bewegen in Europa. 80% van de Nederlanders beweegt wekelijks.

Ook het Mulier Instituut analyseerde de Special Eurobarometer – sport and physical activity (2009, 2013 en 2017) en maakte er een informatieve factsheet van: Sport en bewegen in Nederland en de Europese Unie.

Nederlanders vaker lid van sportclub dan EU-buurman

Nederlanders zijn binnen de EU degenen die het vaakst lid zijn van een sportclub (27%). Gemiddeld is 12% van de EU-burgers lid van een sportclub (Europese Commissie, 2018).

Bron: Europese Commissie, 2018; Data afkomstig uit Factsheet Eurobarometer 2018 NL EU

Nederlandse jongeren qua bewegen in de Europese middenmoot

Uit de internationale Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) blijkt dat Nederlandse kinderen wat betreft bewegen en sporten in de middenmoot zitten (Currie et al., 2012):

  • 22% van de 11-jarigen, tov 23% (HBSC gemiddeld) beweegt of sport ten minste één uur per dag
  • 20% van de 13-jarigen, tov 19% (HBSC gemiddeld)
  • 16% van de 15-jarigen, tov 15% (HBSC gemiddeld)

Ierse jongeren bewegen het meest

Ierland scoort gemiddeld hoog bij alle leeftijdgroepen. Buiten de EU scoort de Verenigde Staten hoog. Voor alle onderzochte landen en in alle leeftijdsgroepen geldt dat meer jongens dan meisjes lichamelijk actief zijn. In Italië en Frankrijk haalt slechts 5% van de oudere meisjes de norm van een uur bewegen. Bij de 11-jarigen ligt dit rond de 8%, maar ook hier scoren met name de meisjes veel lager dan gemiddeld.

Nederlanders bewegen meer dan gemiddeld in de EU …

Nederlanders scoren het hoogst in de Europese Unie (EU) als het gaat om bewegen naast sportactiviteiten. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn: fietsen, dansen en in de tuin werken. Gemiddeld besteedt 14% van de EU-burgers daar vijf keer per week tijd aan. Voor Nederlanders ligt dat percentage op 45%. Ook als het gaat over gemiddelde lichamelijke inspanning, zoals een partijtje dubbel tennis, fietsen of lichte spullen tillen, blijkt Nederland actief. Waar gemiddeld 23% van alle Europeanen zegt op minstens vier dagen van de afgelopen week actief te zijn geweest, geldt dit voor 43% van de Nederlanders (Europese Commissie, 2018).

… maar zijn ook kampioen langdurig zitten

Gemiddeld zit 12% van de EU-burgers langer dan acht en een half uur op een gemiddelde dag. Nederlanders (33%) en Denen (23%) zitten daar ver boven. Het is opvallend dat in de landen waar men lang zit, men ook vaker op regelmatige basis beweegt of sport. Dit is te zien in Nederland, Denemarken en Zweden. Een groot deel van de Europeanen (56%) is niet of nauwelijks actief. Het percentage Europeanen dat nooit actief is, is de laatste jaren gedaald van 42% in 2012 naar 35% in 2017. Van de Nederlanders is 20% niet of nauwelijks actief (Europese Commissie, 2018).

Bron: Europese Commissie, 2018; Inclusief zitten achter een bureau, op bezoek, studeren en TV kijken.

Nederlandse kinderen zitten relatief vaak voor TV/computer

Nederlandse kinderen kijken relatief veel TV: 67% van de 11-jarigen en 70% van de 13- en 15-jarigen kijkt minstens twee uur per dag televisie. Gemiddeld liggen deze percentages lager in Health Behaviour in School-Aged Children-landen: 56%, 65% en 63% (Currie et al., 2012).

Ook op de vraag hoe vaak jongeren computeren en/of computerspelletjes spelen scoren Nederlandse jongeren hoog. Nederland staat zelfs helemaal bovenaan met het computergedrag van 13-jarigen: 61% van hen zit doordeweeks twee uur of meer per dag achter de computer. Gemiddeld is dat 44% van de ondervraagde jongeren in de HBSC-landen (Currie et al., 2012).

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.