Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

21 sep
Nationaal Eenzaamheid Congres

Evenement

Het Nationaal Eenzaamheid Congres wordt georganiseerd als opening van de Week tegen eenzaamheid: 21 september – 1 oktober 2017.

Week tegen Eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact. De Week tegen Eenzaamheid 2017 is van donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober.

Door het hele land zijn jaarlijks tijdens de Week tegen Eenzaamheid honderden Kom erbij-activiteiten waar deelnemers nieuwe sociale contacten op kunnen doen en bestaande contacten kunnen versterken. Van gezamenlijk eten tot een groepswandeling; van een workshop over omgaan met eenzaamheid tot een cultureel uitstapje. Lees er op deze pagina alles over.

Eenzaamheid

Eenzaamheid en sociaal isolement staan de laatste jaren volop in de belangstelling en dat is een goede zaak. Er is steeds meer bekend over de negatieve invloed die eenzaamheid op het welzijn en gezondheid van mensen kan hebben. Er is sprake van een groter risico op zowel somatische als psychische aandoeningen. Dat maakt de strijd tegen eenzaamheid urgent en belangrijk. De afgelopen tien jaar is er veel gebeurd en op veel plaatsen en op veel manieren staat eenzaamheid op de agenda. Zowel landelijk als lokaal. Zowel in grote als in kleine gemeenten. Hierbij zijn veel vrijwilligers en beroepskrachten, vooral vanuit de welzijnssector maar ook vanuit de zorg- en de woonsector betrokken.

Het voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid is geen sinecure. De oorzaken van eenzaamheid verschillen van mens tot mens en zelfs met een goed sociaal netwerk kunnen mensen zich eenzaam voelen bijvoorbeeld als gevolg van een groot gemis of onvervangbaar verlies. In veel gevallen is er iets aan te doen en kunnen mensen gesteund worden om hun gevoel van eenzaamheid te reduceren.

De meeste belangstelling voor eenzaamheid is zoals gezegd te vinden bij maatschappelijke organisaties die actief zijn in de welzijnssector. Hierbij gaat het vooral om de sociale activering van mensen, het versterken van netwerken en het organiseren van ontmoeting. We zien gelukkig in toenemende mate dat het thema ook leeft in andere sectoren. Dat is belangrijk omdat hiermee de aandacht voor eenzaamheid wordt verbreed en er nieuwe aanknopingspunten komen voor een gerichte aanpak ervan.

Nationaal Eenzaamheid Congres met thema ‘De kunst van verbinding’

In dit openingscongres staan drie “andere” invalshoeken en benaderingen centraal. Drie experts zullen hun licht doen schijnen op de relatie van hun werkterrein met het thema eenzaamheid. Daarna worden projecten gepresenteerd waar de verbinding met eenzaamheid wordt gerealiseerd.

Programma van het congres

13.00 uur – 13.30 uur
Binnenkomst met koffie en thee.

13.30 uur – 13.40 uur
Opening
Door: de dagvoorzitter.

13.40 uur – 13.50 uur
10 jaar KPN Mooiste Contactfonds.
Door: Mark Versteegen, Directeur Sponsoring KPN en KPN Mooiste Contact Fonds.

13.50 uur – 14.20 uur
Kunst en eenzaamheid.
Eenzaamheid als onderwerp van kunst, als voorwaarde van kunstgenot en – meest belangrijk – als bron voor inspiratie en creativiteit: hoe werden deze denkbeelden in het verleden verwoord en voorgesteld? En hoe sterk werken ze tot vandaag door?
Lezing door: Prof. Dr. Gregor J. M. Weber, hoofd beeldende kunst, Rijksmuseum.

14.20 uur – 14.50 uur
Sport en eenzaamheid.
Dat sport en bewegen belangrijk zijn voor een goede gezondheid staat tegenwoordig buiten kijf. Hebben sport en beweging ook een positieve invloed op de kwantiteit en kwaliteit van sociale relaties van mensen en vooral ook bij mensen met een relatief groot risico op vereenzaming? En zo ja, wat zijn dan de werkzame elementen en wat betekent dat voor beleid en praktijk inzake sport en beweging?
Lezing door: Anneke Hiemstra, MSc, consultant Kenniscentrum Sport.

14.50 uur – 15.20 uur
Pauze.

15.20 uur – 15.50 uur
Techniek en eenzaamheid.
Ontwikkelingen in communicatietechnologie gaan razendsnel. De toekomst is dat we op ieder moment op verschillende wijze met elkaar kunnen communiceren en elkaar ontmoeten. Mensen met beperkingen in communicatie en mobiliteit kunnen steeds beter ondersteund worden met technische oplossingen. Helpt techniek tegen eenzaamheid?
Lezing door: Vincent Everts, trendwatcher en video blogger op het gebied van internet en techniek.

15.50 uur – 16.20 uur
De kunst van verbinding: presentatie projecten.

16.20 uur – 16.30 uur
Opening van de Week tegen Eenzaamheid 2017.

16.30 uur – 17.30 uur
Netwerkborrel.

AANMELDEN

Datum

21 september 2017

Locatie

Rijksmuseum, Amsterdam

Website

https://www.samentegeneenzaamheid.nl/aanmelden-nationaal-eenzaamheid-congres

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.