Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Monkey Moves

Interventie

Erkenning

Goed beschreven

Voor de algehele ontwikkeling is fysieke activiteit enorm belangrijk. Een motorische achterstand zal de ontwikkeling van basisvaardigheden als lezen (Dewey e.a,. 2002) schrijven (Driessen, 2008), taal (Dewey e.a., 2002) en rekenen (Luo e.a., 2007) belemmeren. Daarnaast hebben verminderde motorische vaardigheden vaak een negatief effect op het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde (Kunst, 2007). Kinderen die meer positieve beweegervaring hebben ervaren een groter zelfvertrouwen ten overstaande van bewegen en stellen zichzelf daardoor meer bloot aan beweegsituaties (sportersmonitor, 2012). 

Om een leven lang fysiek actief te zijn is het volgens Seefelt (1980) uiterst belangrijk dat kinderen met hun motorische vaardigheden boven een “kritische drempel” komen. Kinderen die boven deze drempel scoren worden geacht in staat te zijn deze vaardigheden toe te passen in levenslange lichamelijke fysiek activiteit. Bij kinderen die deze kritische drempel niet halen zal de kans op succeservaring bij bewegen lager zijn en daarmee het risico op afhaken groter zijn.

Monkey Moves is een uniek multi sport programma met 10 verschillende sporten als middel voor fitte zelfredzame kinderen met een positief zelfbeeld.

Deze lessen worden gegeven bij kinderdagverblijven, in de Buitenschoolse opvangen en in clubvorm bij locale sportaccomodaties.

Er zijn verschillende leeftijdsgroepen gedefinieerd op basis van sociale, mentale en fysieke ontwikkeling:

  • 1.5 – 3 jaar
  • 3 – 6 jaar
  • 6 – 9 jaar
  • (9 – 12 jaar) nog niet gestart

Er zit een overlap in de leeftijsgroepen om kinderen die voor of achter lopen in hun ontwikkeling de ruimte te geven eerder of later over te stappen naar een andere groep.

Onze lessen zijn uniek omdat er gebruik wordt gemaakt van recente wetenschappelijke inzichten om kinderen zichzelf optimaal te ontwikkelen op motorisch-, sociaal- en mentaalvlak.

Een voobeeld hierin is het toepassen van de self-determination theory om de intrinsieke motivatie van kinderen op het gebied van fysieke activiteit te vergroten. Kinderen horen bij de Monkey Moves club en kunnen zich relateren aan hun mede groepsgenoten (relatedness), de aangeboden lessen en onderdelen zijn afgestemd op de belevings- en ontwikkelingswereld van de kinderen. Door positieve aanmoedigen en succesbeleving aan de rand van hun motorische vaardigheid wordt het gevoel van competentie (competence) versterkt. Samen met de kinderen wordt een deel van de inhoud van de les bepaald. Dit geeft een mate van autonomie (automony).

Muziek heeft een belangrijke plaats binnen de Monkey Moves lessen elke les bevat bewegen op muziek, ouders worden gevraagd mee te dansen (ouder betrokkenheid, role model). 

Het aantal valincidenten in NL neemt niet af, terwijl kinderen minder bewegen. Tergelijkertijd neemt de ernst van valincidenten juist toe. Elke Monkey Moves les heeft dan ook een klim- en klauterparcours, waarbij kinderen hun valtechniek kunnen oefenen.

Doelgroepen

Kinderen / jongeren, Peuters, Kleuters, Volwassenen

Doel van het sport- en beweegaanbod

Een kind heeft dankzij zijn deelname aan het Monkey Moves lesprogramma (bestaande uit 40 lessen):

– een positiever zelfbeeld en heeft het meer zelfvertrouwen 

– de motorische vaardigheden zijn verbeterd.

– in een vaste groep en met een vaste goed opgeleide begeleider kennis gemaakt met 10 verschillende sporten.

– ervaart beweegplezier zodat zij niet alleen bij Monkey Moves maar ook daarbuiten meer bewogen wordt

– een lagere kans op een ernstig valincident

Organisatie

Organisatie: InspanningLoont
Telefoon nummer organisatie: 0302539149

Contactpersoon

Naam: Leendert van Gaalen
Telefoon nummer: 0302539149
Mobiel nummer: 0644300803
Email: leendert@monkeymoves.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.