Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Model beweegvriendelijke omgeving (bvo)

Kennisbank

De beweegvriendelijke omgeving is een onderdeel van de gezonde leefomgeving. Het is een middel om te komen tot leefbaarheid, sociale cohesie, een gezonde leefstijl, betere school en werkprestaties, identiteit van een buurt, city-marketing en participatie. De focus ligt op ruimte en bewegen. Een Beweegvriendelijke omgeving (BVO) is:

  1. Een omgeving met voorzieningen (plekken) in de openbare ruimte waar mensen spelen, bewegen, sporten, ontmoeten en zich verplaatsen;
  2. Een omgeving waarin gebruikers worden gestimuleerd (o.a. door voorlichting en activiteitenaanbod) zich actief te verplaatsen en bewegen, te spelen en te sporten;
  3. Een omgeving waar aan de voorzieningen een activiteitenaanbod is gekoppeld, zodat de voorziening duurzaam gebruikt wordt;
  4. Een omgeving die schoon, heel, veilig en uitdagend en toegankelijk is (ingericht);
  5. Een omgeving die tot stand is gekomen vanuit commitment (urgentie) bij de gebruiker(s) en door samenwerking tussen publieke, private en particuliere partijen;
  6. Toegepast en afgestemd op het juiste schaalniveau.

Literatuurverwijzing: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2012). Model beweegvriendelijke omgeving (bvo). Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Uitgifte datum: 2012

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.