Sluiten

Model BeweegVriendelijke Omgeving (BVO-model)

Artikel

Publicatiedatum 26 juli 2012

De omgeving speelt een belangrijke rol in de gezondheid van mensen. Om mensen in actie te krijgen, is het creëren van een zogenoemde beweegvriendelijke omgeving essentieel.

Een beweegvriendelijke omgeving is voor de buurt van het grootste belang, want het draagt bij aan o.a.:

 • de leefbaarheid
 • de sociale samenhang
 • prestaties op school en werk
 • de identiteit van de buurt
 • citymarketing
 • participatie van de bewoners

Het BVO-model is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat: Hardware, Software en Orgware.

het model beweegvriendelijke omgeving dat illustreert wat in het artikel beschreven staat
(copyrights Kenniscentrum Sport)

Hardware

Hardware bestaat uit de fysieke (sport)infrastructuur dat voor iedereen toegankelijk is en die sport en bewegen faciliteren. Kenniscentrum Sport heeft samen met Mulier Instituut de BVO indicator ontwikkeld die uit 6 onderdelen bestaat:

 1. Sportaccommodaties/sportvoorzieningen (zoals grasvelden, sporthallen, gymzalen en zwembaden)
 2. Speel- en sportplekken (zoals playgrounds, schoolpleinen, speeltuinen, skateparken, trapveldjes en outdoor fitness)
 3. Sport-, speel- en beweegruimte (zoals beweegtuinen, parken, plantsoenen, volkstuinen, speelvijvers en meren)
 4. Routes (zoals wandelroutes, fietspaden en -snelwegen, ruiterpaden en skeelerroutes)
 5. Buitengebied (zoals bos, hei, duin en strand)
 6. Nabijheid publieke voorzieningen (zoals school, supermarkt, kerk en huisarts)

Niet in de indicator inbegrepen, maar wel als onderdeel van een beweegvriendelijke omgeving te beschouwen, is (7) bewegingsstimulerend vastgoed. Denk hierbij aan beweegvriendelijke gebouwen, beweegstimulerende plinten (overgang tussen buitenruimte en gebouwen), multifunctionele accommodatiesbraakliggende terreinen,…

Veel van deze voorbeelden dienen wel te voldoen aan de vereisten: schoon, heel en veilig. Voor ouderen is het van belang dat de stoep geen hobbels en scheve tegels bevat, voor kinderen dat een speelplek van alle kanten te overzien is en de speeltoestellen niet kapot zijn. Aan de andere kant kunnen speelbossen en natuurlijke omgevingen juist uitdagend zijn omdat ze niet geheel veilig zijn. De voorzieningen moeten voldoen aan de wensen en behoeften van de buurtbewoners.

Software

Het begrip software staat voor het aanbod van activiteiten, begeleiding en communicatie. Activiteiten bestaan o.a. uit interventies, programma’s, projecten en sportaanbod verenigingen. Denk hierbij aan de organisatie van sport- en beweegactiviteiten als: spelmiddagen, instuiven, buurtbijeenkomsten, toernooien, fiets- en wandeltochten, sportieve opvang, etc.

Bij Begeleiding kun je denk aan: inzet van een sportbuurtwerker, buurtsportcoach, jeugd- en jongerenwerker, pedagogische medewerkers, NME-centra en kinderopvang, wijkmanagers en vrijwilligers (o.a. buurtbewoners).

Onder Communicatie valt o.a. voorlichting, campagnes, buurtbijeenkomsten, websites of app’s om mensen te informeren over de beweegmogelijkheden, bewegwijzering en bebording met instructieteksten.

Orgware

Orgware bevat alles wat betreft het proces achter het zichtbare aanbod (hardware en software). Denk hierbij aan burgerparticipatie, eigenaarschap, management, beheer en onderhoud, financiën, monitoring en evaluatie alsmede strategisch beleid van de gemeente (gezonde stad, bewegende stad, sportieve stad, mobiele stad, Actieve stad, child friendly city).

De gemeente heeft meestal de regie, maar orgware is geen taak van de gemeente alleen. Het is juist de kunst om samenwerking te realiseren met partners (buurt, sportverenigingen, welzijnswerk, buurtsportcoach, woningcorporaties, projectontwikkelaars, enz.).

Aan de slag?

Aan de slag met Beweegvriendelijke omgeving?

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.