Sluiten

Meer vakdocenten gym in Friesland

Artikel

Publicatiedatum 28 juli 2015

Een wiskundedocent die Frans geeft. Drumles van een violist. Leren hoogspringen van een zwemmer. Klinkt volstrekt onlogisch in de oren, niet? Maar kinderen die gymles krijgen van basisschool docenten, daar lijken we gewoon mee akkoord te gaan.

In Friesland besloten ze dit jaar wel dat het tijd was voor verandering. Hoognodig tijd: in 2011 kreeg slechts 7% van de leerlingen gymles van een vakdocent. Door de inzet van Sportstimuleringsorganisatie Sport Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar ziet dat cijfer er vier jaar later een stuk rooskleuriger uit: inmiddels krijgt meer dan 50% les van een gediplomeerde vakleraar.

Voor de start van het project Sport op Basisscholen lag het percentage kinderen dat in Friesland goede gymlessen krijgt nog ver onder het landelijk gemiddelde. Dit lag destijds op 49%. Inmiddels is de provincie dus gelijk getrokken en dit percentage misschien zelfs wel voorbij.

Een financieel probleem

Naast de inzet van scholen, ouders en docenten heeft deze verandering natuurlijk met name flink veel geld gekost. Maar Friesland ziet dit als een investering die zich vanzelf terug zal betalen, want de zorgkosten van fitte mensen liggen beduidend lager dan die van volwassenen en kinderen die er een minder goede gezondheid op nahouden.

Verstrekten gemeenten rond 2011 nog massaal subsidies om de kwaliteit van de gymles te verbeteren, werd dit door de nodige bezuinigingen twee jaar later met dezelfde vaart weer teruggedraaid.

Vorig jaar waren in provincies in het noorden en oosten nog maar op 20% van de basisscholen vakleerkrachten te vinden in de gymzalen. Ondertussen wordt er regelmatig gesproken over het verhogen van het aantal uren gym per week, maar de overheersende mening lijkt duidelijk: kwaliteit is nu belangrijker dan kwantiteit.

Ook kinderen willen vakdocenten

Als ‘volwassen Nederland’ lobbyen wij voor bekwame leerkrachten omdat dit de gezondheid en zeker ook de motorische ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Kinderen hebben echter een heel andere reden voor hun voorkeur: zij vinden gymlessen van vakdocenten vele malen leuker dan van hun ‘gewone’ leerkrachten.

En dat is niet zo gek: gymdocenten die zich 100% kunnen toeleggen op hun vak, kunnen meer tijd steken in de voorbereiding van de lessen en hebben een grotere hoeveelheid kennis waaruit ze kunnen putten bij het bedenken van spelletjes. Bovendien zijn zij beter in staat de sterke en zwakke punten van elk kind te herkennen en hen zo te helpen zich optimaal te ontwikkelen.

Lees meer

Bron

Dit artikel is geschreven op basis van een bericht op SportKnowhowXL.

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.