Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Meer buitenspeelkansen voor kinderen

Kennisbank

Jantje Beton zet zich in voor vrij buitenspelen door kinderen. Dat is namelijk essentieel voor hun gezondheid, voor hun motorische, sociale en emotionele ontwikkeling en voor hun leervermogen. De helft van de collecteopbrengst wordt daarom geïnvesteerd in gezonde schoolpleinen, speelplekken en speelbuurten. Zulke projecten zijn van groot belang voor een beweegvriendelijke omgeving, een thema waarover Kenniscentrum Sport veel kennis in huis heeft.

De collecte van Jantje Beton wordt uitgevoerd door organisaties die zich inzetten voor een goede vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Daarbij valt te denken aan scoutinggroepen, kinderboerderijen, buurthuizen en speeltuinverenigingen, maar ook aan jeugdafdelingen van sport- en muziekverenigingen. De afgelopen jaren lag de opbrengst van de collecte rond de 1,5 miljoen euro. De helft daarvan gaat rechtstreeks naar de collecterende organisaties, die het geld aan hun eigen jeugdactiviteiten besteden. De andere helft investeert Jantje Beton, samen met andere inkomsten, in de inrichting van gezonde buitenspeelplaatsen.

Belang buitenspelen en goede voorbeelden

Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen; het is ook onmisbaar voor hun ontwikkeling. Want van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer, creatiever en socialer.

JantjeBeton

Samen met kinderen, gemeenten en andere partijen realiseert Jantje Beton buitenspeelprojecten in wijken en buurten. Daarbij gaat het om de inrichting van Gezonde Schoolpleinen (samen met RIVM, IVN, PO-, VO- en MBO-Raad in het kader van De Gezonde School), speelbuurten, speelplekken en groene speelprojecten. Ter inspiratie voor andere buurten en gemeenten publiceert Jantje Beton online voorbeelden van al deze buitenspeelprojecten.

Kinderen direct betrekken

Kinderen zijn de experts als het om buitenspelen gaat. Jantje Beton adviseert gemeenten, scholen en andere betrokken partijen dan ook om kinderen altijd vanaf het begin te betrekken bij het inrichten van een kind- en speelvriendelijke buitenruimte. De kans dat kinderen en jongeren er gebruik van gaan maken, is een stuk groter als de speelruimte écht aan hun behoeften voldoet en als zij er zelf aan mee hebben geholpen. Voor gemeenten en professionals die samen met kinderen aan een buitenspeelruimte willen werken, heeft Jantje Beton onderzoeksgegevens en een aantal handige instrumenten beschikbaar:

Meer beweegvriendelijke omgeving

Kenniscentrum Sport onderschrijft het belang van buiten bewegen. Niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Daarom is Kenniscentrum Sport in brede zin actief op het gebied van een beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving. Het kennisinstituut brengt het onderwerp doorlopend onder de aandacht van ambtenaren en professionals uit de domeinen sport, gezondheid, ruimtelijke ordening en milieu. Dit jaar is dat extra belangrijk, want 2015 is het Jaar van de Ruimte, met een breed landelijk debat over de toekomst van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. In het verband van het Platform Gezond Ontwerp probeert Kenniscentrum Sport daarbij het perspectief ‘Nederland Gezond Land’ op de agenda te krijgen.

Daarnaast verzamelt Kenniscentrum Sport zo veel mogelijk kennis op het gebied van een beweegvriendelijke omgeving, variërend van achtergrondinformatie en onderzoeksgegevens tot goede voorbeelden uit de praktijk. Deze zijn terug te vinden via de Kennisbank Sport en Bewegen. Hier zijn ook nog te vinden: (links naar) praktische instrumenten voor het ontwerpen en inrichten van een beweegvriendelijke omgeving . Denk daarbij aan ‘24 Ontwerpprincipes voor een Beweegvriendelijke omgeving’, het stappenplan ‘Reisgids naar een Beweegvriendelijke Omgeving’ en de ‘GezondOntwerpWijzer’.

Onderzoeksproject Schoolzones

Jantje Beton en Kenniscentrum Sport zijn op dit moment allebei betrokken bij het onderzoeksproject Schoolzones van TNO en het VU Medisch Centrum. Schoolzones worden door gemeenten aangelegd om de omgeving van scholen (verkeers)veiliger te maken. Vraag is nu of een veilige schoolomgeving kinderen ook aanzet tot meer sport-, speel- en beweeggedrag. Het onderzoek loopt van 2013-2016 en wordt gesubsidieerd door het onderzoeksprogramma Sport van ZonMw. De resultaten van het onderzoek worden uiteindelijk vertaald naar bruikbare tips en producten, zoals een nieuwe versie van de praktische ‘Leidraad inrichting veilige schoolomgeving’. Ook dit is een voorbeeld van de inzet van Jantje Beton en Kenniscentrum Sport voor een gezond speel- en beweegvriendelijk Nederland.

Literatuurverwijzing: Naaktgeboren, N., & Kenniscentrum Sport (2015). Meer buitenspeelkansen voor kinderen.

Uitgifte datum: 2015

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.