Sluiten

Maatschappelijke waarde van sport: wetenschappelijk bewijs versus gemeentelijk beleid

Artikel

Publicatiedatum 21 november 2016

Welke wetenschappelijke bewijzen zijn er voor een maatschappelijke betekenis van sport? En in welke mate komt de maatschappelijke waarde van sport op gemeenteniveau tot uiting? Deze vragen staan centraal in het in 2016 verschenen rapport ‘Maatschappelijke betekenissen van sport: wetenschappelijke onderbouwing en weerslag in lokaal beleid’ van het Mulier Instituut in samenwerking met Kenniscentrum Sport.

Wetenschap over de maatschappelijke waarde van sport

5 verschillende gekleurde sportschoenen op een zebrapad
(Foto: Mulier Instituut)

Wetenschappelijke studies laten zien dat sport en bewegen bijdragen aan maatschappelijke waarden als gezondheid, opvoedkundige vraagstukken en burgerschap, en sociale samenhang en leefbaarheid. Dit vertaalt zich ook in een economische waarde van sport.

Dat je door sport en bewegen daadwerkelijk gezonder wordt is inmiddels stevig wetenschappelijk onderbouwd. In veel andere gevallen is het sporten en bewegen zelf niet de verklarende factor voor succes. Zo kan sport en bewegen leiden tot meer sociale samenhang, maar blijkt dit (onder andere) veroorzaakt te worden doordat je meer sociale contacten opdoet bij de sportvereniging.

Kortom, de voorwaarden waaronder mensen sporten zijn essentieel om de waarden van sport en bewegen tot hun recht te laten komen. Welke voorwaarden precies van belang zijn kan voor iedereen anders zijn. Het onderzoek hiernaar is daarom lastig, maar kan nog wel veel waardevolle, nieuwe inzichten geven.

Gemeentelijk beleid en sport

Sport en bewegen (en haar maatschappelijke waarde) heeft de laatste jaren een steeds grotere rol gekregen in gemeentelijk beleid. Ambtenaren van andere beleidsterreinen geven mede vorm aan het sportbeleid. En vice versa zijn er veel beleidsterreinen die ‘gebruikmaken’ van sport en bewegen. Denk hierbij aan het armoedebeleid, het jeugdbeleid, het welzijnsbeleid, waaronder de decentralisaties in het sociale domein, en het gezondheidsbeleid.

Deze toenemende aandacht voor sport en bewegen is deels ook terug te zien in de gemeentefinanciën. Ondanks de forse bezuinigingen in de afgelopen jaren is het sportbudget grotendeels overeind gebleven. Vooralsnog is er echter nog nauwelijks sprake van (structurele) financiële bijdragen van andere beleidsterreinen aan de sport.

Verzilveren maatschappelijke waarde

Samenvattend stellen we dat het gemeentelijk sportbeleid steeds meer gericht is op het verzilveren van de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Op hoofdlijnen kan dit vanuit de wetenschappelijke literatuur worden onderbouwd. Over de precieze voorwaarden waaronder het sport- en beweegbeleid het best tot zijn recht komt is echter nog veel onbekend. Daar zal ook in beleid meer aandacht voor moeten komen. Een belangrijke volgende stap in zowel de kennis- als de beleidsontwikkeling zal zijn om meer in te zetten op het onderbouwen van de maatschappelijke waarden van sport en bewegen en daarbij nadrukkelijk ook oog te hebben voor de voorwaarden die daarvoor nodig zijn.

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.