Sluiten

Lang statisch rekken beïnvloedt de sportprestatie negatief

Artikel

Geplaatst op 16 februari 2012

Geplaatst op 16 februari 2012

Al lange tijd zijn wetenschappers het niet met elkaar eens over de gevolgen van rekken op de sportprestatie. Rekken zou goed zijn voor de bewegingsuitslag en de spierstijfheid verminderen waardoor de kans op spierblessures zou verminderen.

Anderzijds zou rekken ervoor zorgen dat spieren minder snel samentrekken, waardoor de kracht en het geleverde vermogen zouden verminderen. Kay en Blazevich hebben de resultaten van verschillende studies over statisch rekken en het effect op kracht, vermogen en snelheid samengevat in hun review.

In totaal hebben Kay en Blazevich 106 artikelen samengevat. Omdat de duur van het rekken in de studies varieerde van minder dan dertig seconden tot meer dan twee minuten hebben de auteurs een onderverdeling gemaakt in vier groepen: < 30 seconden rekken, 30-45 seconden rekken, 60-120 seconden rekken en > 120 seconden rekken.

In totaal zijn in tien studies de effecten van minder dan dertig seconden statisch rekken onderzocht. In zeven studies is geen verschil gevonden, in twee studies werden positieve effecten gerapporteerd van kort statisch rekken en in één studie werden negatieve effecten gevonden. Er zijn 25 studies gevonden waarin de effecten van 30-45 seconden statisch rekken zijn onderzocht. Ook hier rapporteerde het merendeel van de auteurs geen verschil (slechts in twee studies zijn positieve en in twee studies zijn negatieve gevolgen van statisch rekken op de prestatie gerapporteerd). Volgens Kay en Blazevich is dit een belangrijk gegeven, aangezien de meeste rekoefeningen tijdens de warming-up in de sport deze duur hebben.

Bij studies waarin de effecten van langer dan zestig seconden statisch rekken zijn onderzocht werden hoofdzakelijk negatieve effecten op de prestatie gevonden. De negatieve effecten werden ook aangetoond in studies waarbij de effecten van langer dan 120 seconden rekken zijn onderzocht.

Bij korter dan dertig seconden rekken werd in veertien procent van alle uitkomstvariabelen een negatief effect gevonden. Bij 30-45 seconden was dit 22 procent, terwijl de percentages bij 60-120 seconden en bij > 120 seconden rekken respectievelijk 61 en 63 procent waren. Volgens Kay en Blazevich duidt dit erop dat er een omslagpunt zit voor de gevolgen op de prestatie bij zestig seconden rekken. De auteurs zijn van mening dat statische rekoefeningen korter dan 45 seconden gebruikt kunnen worden tijdens de warming-up zonder dat dit een significante afname van de kracht, het vermogen en de snelheid tot gevolg heeft.

De auteurs benadrukken dat de validiteit een probleem is bij veel studies. Tevens geven de auteurs aan dat het effect van statisch rekken op de excentrische kracht (de kracht die spieren moeten leveren als ze langer worden) niet is onderzocht. Of er daadwerkelijk van een omslagpunt gesproken kan worden, wordt uit de resultaten niet duidelijk. Er zijn immers geen resultaten van rekken tussen de 45 en 60 seconden in deze samenvatting opgenomen. In tegenstelling tot de auteurs wil Topsport Topics wel benadrukken dat ondanks dat er relatief weinig negatieve effecten van rekken in studies zijn aangetoond, kort statisch rekken in sommige gevallen ook kan leiden tot een afname van de prestatie.

S. (Susan) Vrijkotte

Kay AD, Blazevich AJ (2012) Effect of acute static stretch on maximal muscle performance: A systematic review. Med. Sci. Sports Exerc., 44: 154-164.
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.