Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Kunnen alle kinderen meedoen?

Kennisbank

Kinderen hebben de toekomst, maar de kans op een goede toekomst is niet voor alle kinderen gelijk. Veel hangt af van de wijze waarop kinderen opgroeien en zich tijdens hun jeugd kunnen ontwikkelen. De vrijetijdsbesteding is een belangrijke factor in dit proces. Het is de vraag of het inkomen van de ouders een grote rol speelt in de mogelijkheden die kinderen hebben zich in de vrije tijd te ontplooien. Nemen arme kinderen minder en aan andere activiteiten deel dan kinderen uit gezinnen die financieel beter af zijn? Waaraan zouden deze armere kinderen dan willen deelnemen en om welke redenen gebeurt dat niet? In deze studie wordt veel aandacht geschonken aan de vraag of de kosten van vrijetijdsactiviteiten een belemmering vormen voor deelname.

Literatuurverwijzing: Jehoel-Gijsbers, G. (2009). Kunnen alle kinderen meedoen?: onderzoek naar de maatschappelijke participatie van arme kinderen, nulmeting. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Uitgifte datum: 2009

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.