Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

13 nov
Kinderwerkersdag "Samen spelen = samen leven!"

Evenement

“Samen spelen, samen leven” is het thema van de Kinderwerkersdag 2017 die bij Doenja Dienstverlening in Utrecht wordt gehouden. Door samen te spelen leren kinderen samen te leven in een wereld waarin iedereen meedoet: kinderen én hun ouders. Het gaat om inclusie, gemeenschapszin, buurtpedagogie, ontplooiing, samenwerking met onderwijs en andere partners en over gezond opgroeien.

Het kinderwerk is gericht op alle kinderen in de buurt, met extra aandacht voor kwetsbare jeugd. Gemeenten zijn de belangrijkste opdrachtgevers voor het kinderwerk. Kinderwerkers werken steeds effectiever samen met partners in het onderwijs, de jeugdhulp en sociale wijkteams. Als buurtpedagogen hebben zij in samenwerkingsnetwerken een eigen positie en specialisme. Enerzijds stimuleren zij de talentontwikkeling van kinderen tijdens leuke en leerzame activiteiten op veilige plekken naast thuis en school. Anderzijds hebben zij een preventieve functie. Zij signaleren problemen van kinderen vroegtijdig en zorgen er voor dat die worden aangepakt. Door henzelf of door specialisten. Kinderwerkers kunnen ook buurtwerkers, bredeschoolcoördinatoren, speeltuinwerkers, pedagogisch medewerkers, kinderopbouwwerkers en combinatiefunctionarissen zijn.

Programma

Vanaf 9.00 uur
Ontvangst en inschrijven workshops.

9.30 uur
Welkom en plenair en interactief programma

  • ‘Samen spelen is samen leven, de praktijk in Utrecht! Wethouder Victor Everhardt, verantwoordelijk voor jeugdbeleid, en voorzitter commissie jeugd van de VNG en Dineke Ruitenberg manager Doenja Dienstverlening openen de 13e Kinderwerkersdag
  • “Meedoen gaat niet vanzelf” door Jeannette Doornenbal, lector Integraal jeugdbeleid – Opvoeding, Onderwijs en Opvang aan de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast is zij voorzitter van het wetenschapsteam van PACT, een landelijk project Samen werken voor jonge kinderen. Zij gaat in op vormen van inclusie en de rol van de kinderwerker als buurtpedagoog.
  • “Hoe doen we dat in Leidsche Rijn?” door Loes Peterse, directeur Basisschool De Achtbaan. Zij vertelt hoe de basisschool werkt aan inclusie en burgerschapsvorming, en de rol van de sociaal makelaars daarbij.
  • Soorten inclusie en samenspel in de wijk. Discussie met inleiders en deelnemers. Hoe werken we in de praktijk aan inclusie, waar lopen we tegen aan? Herkenbaar uit verhalen? Waar liggen uitdagingen waar zoek je naar?

11.00 – 12.30 uur
1e ronde werksessies

12-30 – 13-45 uur
Lunch met inhoud. Tijdens de lunch kun je verder ervaringen uitwisselen met collega’s uit het hele land. Er is praktijkmateriaal en achtergrondinformatie beschikbaar bij diverse stands, o.a. van de partnerorganisaties met leuke activiteiten.

13.45 – 15.15 uur
2e ronde werksessies

15.15 uur
De rol van de Sociaal (Kinder)werker anno 2017.

Opleidingen en het werkveld zijn op zoek naar goede ‘jeugdprofessionals’; een verzamelnaam van vele beroepen. Hoe onderscheidt de kinderwerker zich binnen deze brede groep? Wat zijn de specifieke taken? Die zijn te herleiden uit het Verdrag van de Rechten van het Kind. Welke tien taken vervult de kinderwerker? En hoe zet je die in bij de ontwikkeling van het lokale jeugdbeleid? Dat is extra van belang nu de Gemeenteraadsverkiezingen er aan komen, en er nieuwe programma’s voor jeugd gemaakt gaan worden. De kosten gaan voor de baat uit, Kinderwerkers spelen een verbindende rol in het jeugdbeleid in buurten waar kinderen opgroeien. Zij heten overal anders. Hoe vertaal je de tien taken naar je eigen praktijk?

16.30
Plenaire afsluiting met aansluitend netwerkborrel

17.30
Einde en huiswaarts.

Meer informatie over het programma of bekijk de website van Kinderwerkersdag 2017.

Datum

13 november 2017

Locatie

Doenja Dienstverlening in Utrecht

Website

http://www.kinderwerkwinkel.nl/kinderwerkersdag-2017/

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.