Sluiten

Kernindicatoren Sport en Bewegen

Feiten & cijfers

Publicatiedatum 10 januari 2016

Om te bepalen hoe de sport er in ons land voor staat zijn cijfers (kengetallen) nodig. Waarbij een kengetal een cijfer is dat inzicht geeft in de actuele situatie. Door deze kengetallen regelmatig te verzamelen worden ontwikkelingen zichtbaar. Het ministerie van VWS gebruikt deze kengetallen om het sportbeleid op te baseren, maar ook om op termijn te bepalen of het beleid gewerkt heeft. Zijn er meer mensen gaan bewegen? Sporten mensen vaker wekelijks? Is het bezoek aan (top)sportevenementen toegenomen? De kernindicatoren sport zijn niet bedoeld om het effect van specifieke beleidsmaatregelen te evalueren, maar geven een algemeen beeld. Het is een soort thermometer waarmee je regelmatig de ‘gezondheid’ van de sport meet.

Kengetallen

Sinds jaar en dag zijn er vele kengetallen in omloop. Van sommige thema’s bestonden meerdere kengetallen. Waardoor onduidelijk is wat het ‘echte’ cijfer is. En van andere sportthema’s zijn juist geen kengetallen bekend. Mede daarom is besloten dat het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de coördinatie op zich neemt. Daarnaast neemt een beperkt aantal gerenommeerde organisaties, als CBS, SCP, Infostrada en Mulier Instituut, de verzameling van deze cijfers op zich. Het adviesrapport van het SCP is het vertrekpunt geweest voor de kernindicatoren sport.

De kernindicatoren

Het ministerie van VWS heeft in 2014 gekozen voor ongeveer 20 kernindicatoren die in de tijd gevolgd worden. Daarbij is kwaliteit, vergelijkbaarheid en continuïteit van cijfers over meerdere jaren uiterst belangrijk.

Beweeg- en zitgedrag

Sportdeelname en clublidmaatschap

Sport- en beweegaanbod

Sportblessures

Bewegingsonderwijs

Sporteconomie

Wedstrijden en evenementen

Prestatieverhogende middelen

  • Dopinggebruik (nog geen cijfers)

Top-10 Ambitie

Lees meer

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.