Sluiten

Kennisdeling voor teamleiders en coördinatoren van buurtsportcoaches

Artikel

Publicatiedatum 13 februari 2019

Teamleiders en coördinatoren van buurtsportcoaches vallen vaak tussen wal en schip. Veel onderzoeken, bijeenkomsten en congressen in de sport- en beweegsector zijn gericht op beleidsmakers of buurtsportcoaches, terwijl zij daar precies tussenin zitten. Kenniscentrum Sport heeft eind 2018 een verkennend onderzoek uitgevoerd en vijftien teamleiders bevraagd. Op hun verzoek werd op 12 februari een bijeenkomst georganiseerd waar twintig teamleiders ervaringen uitwisselden over hun werkwijze en de dingen waar ze tegenaan lopen.

In gesprekken met teamleiders en coördinatoren over de inzet van buurtsportcoaches lokaal, merkten we steeds vaker dat teamleiders juist vragen hadden over hun eigen rol. En dan met name over de aansturing van buurtsportcoaches en het schakelen tussen uitvoering en beleid. Niet vreemd, gezien het feit dat een groot deel van de teamleiders zelf weinig of geen ervaring heeft in management of leidinggeven. Zo zijn 10 van de 15 bevraagde teamleiders doorgegroeid van buurtsportcoach tot teamleider. Bovendien is de ondersteuning vanuit HR in veel lokale sportservice organisaties (nog) niet optimaal. Daarbij komt dat ze weinig mogelijkheden hebben om uit te wisselen met collega teamleiders. Alleen enkele grotere werkgevers faciliteren deze uitwisseling.

Uitwisseling in alle openheid

Voor teamleiders geldt hetzelfde als voor buurtsportcoaches: hun exacte rol en positionering verschilt per gemeente, maar er zit ook veel overlap in hun werkwijze en in de vraagstukken waar ze tegenaan lopen. De belangrijkste vraagstukken die naar voren kwamen in het verkennend onderzoek en tijdens de bijeenkomst, staan weergegeven in twee onderstaande kaders. Tijdens de bijeenkomst bevestigden de aanwezige teamleiders het belang van onderlinge uitwisseling over deze vraagstukken: “Ik vind het zo prettig en bijzonder dat iedereen zo open is. Dat kan natuurlijk ook, omdat we niet elkaars concurrenten zijn, maar allemaal van elkaar willen leren.” Iedereen onderschreef de behoefte om vaker in deze setting bij elkaar te komen.

Praktijkvoorbeelden ‘goed werkgeverschap’ en ‘monitoring en evaluatie van de buurtsportcoachregeling’

Lees het interview met coördinator van de buurtsportcoaches Robbert Jaspers in: ‘Zo krijgt de gemeente Soest inzicht in de opbrengsten van de buurtsportcoachregeling‘ over hun wijze van monitoren en evalueren. Bas de Wit, manager sport en bewegen bij SportSupport Kennemerland, vertelt over het belang van goed werkgeverschap voor een duurzame inzet van buurtsportcoaches en deelt zijn ervaringen en tips vanuit vijf gemeenten in regio Haarlem.

Behoeftepeiling

Kenniscentrum Sport voert in maart 2019 een behoeftepeiling uit onder teamleiders om inzicht te krijgen in de exacte wensen ten aanzien van verdere kennisdeling en uitwisseling. Op 12 februari werd nadrukkelijk geuit dat men vaker bij elkaar wil komen om op thema’s uit te wisselen. De thema’s worden geïnventariseerd met een korte vragenlijst, evenals de gewenste wijze van uitwisseling en kennisdeling. Denk aan onderling met collega’s of liever onder leiding van een expert op het betreffende thema. Maar ook een inspiratiesessie, masterclass of webinar met input van experts, gevolgd door collegiale uitwisseling behoren tot de mogelijkheden.

Vervolg

De teamleiders die op 12 februari aanwezig waren, gaven aan bij voorkeur op landelijk niveau uit te wisselen. In de toekomst verandert deze behoefte mogelijk, maar op dit moment werd de voorkeur gegeven aan contact met collega’s in het hele land. Op basis van de uitkomsten van de behoeftepeiling zal Kenniscentrum Sport (eventueel met samenwerkingspartners en experts) de vervolgbijeenkomst(en) faciliteren.

Meer weten of interesse om aan te sluiten?

Ben je ook een teamleider of coördinator en wil je meer informatie over het verkennend onderzoek, de bijeenkomst of het vervolg? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Marloes Aalbers via marloes.aalbers@kcsport.nl / 06-21649610.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.