Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Kennis over alledaagse beweging bereikt planologen niet

Kennisbank

Geplaatst op 21 mei 2015

Bovenstaande titel is een van de conclusies uit het recente onderzoek Gezond Opgroeien, weten wat werkt (mei 2015) van de Jonge Gezondheidsraad. Op Netwerk in Beweging becommentarieert NISB-adviseur Maartje Kunen één van de vier onderzoekscasussen. Daarbij gaat zij er liever vanuit dat de kennis over alledaagse beweging nog niet alle planologen bereikt.

In de casus ‘In beweging’ stellen de onderzoekers dat het niet ontbreekt aan kennis over het stimuleren van alledaagse beweging (spelen, lopen, fietsen) door middel van het verkeersveilig en beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Die kennis belandt echter zelden dan wel moeizaam op de bureaus van planologen en andere stedenbouwkundige ontwerpers, mede omdat er op het gebied van ruimtelijke ordening onvoldoende wettelijke kaders voor gezondheidsaspecten zijn.

Kunen pleit ervoor om de oplossing niet in formeel vastgelegde wettelijke kaders en richtlijnen te zoeken. Eerdere pogingen daartoe hadden geen succes en de Omgevingswet wordt juist ingevoerd om de regeldruk voor provincies en gemeenten te verminderen. Beter is het om de ruimtelijke ordenaars bewust te maken van het feit dat zij met hun inrichtingsplannen alledaags bewegen en daarmee gezondheid kunnen beïnvloeden. Vervolgens moeten we ze overtuigen en verleiden om daar in hun werk ook rekening mee te houden. En ja, daartoe is heel wat (NISB-)kennis beschikbaar.

Lees hier de complete blog van Maartje Kunen.

Literatuurverwijzing: Kunen, M., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Kennis over alledaagse beweging bereikt planologen niet.

Uitgifte datum: 2015

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.