Sluiten

Jongeren op gezond gewicht brengen? Een overzicht van programma's

Artikel

Publicatiedatum 18 december 2015

Het bestrijden van overgewicht bij kinderen is een belangrijk punt in het Nederlandse overheidsbeleid. Er gaan miljoenen naar verschillende programma’s om obesitas tegen te gaan. Hieronder de belangrijkste, met verwijzingen naar de websites van deze programma’s.

Bij Jongeren Op Gezond Gewicht draait het om lokale projecten. Het programma richt zich op wijken waar overgewicht bij kinderen het meest voorkomt. Gemeenten werken samen met onder meer scholen, bedrijven en sportclubs. Een concreet voorbeeld: het stimuleren van water drinken in plaats van frisdrank.

Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG)

Het doel van de Sportimpuls KSG is samenwerking van sportorganisaties en de gezondheidszorg. Zij moeten zich richten op kinderen tot en met 4 en jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Lokaal moeten ze het aanbod van activiteiten uitbreiden voor kinderen met overgewicht of de kans daarop. Het is de bedoeling complete gezinnen te bereiken. Het doel is een duurzaam sportieve en gezonde levensstijl.

Impuls individueel contactmoment voor adolescenten

Het zogenoemde pubergesprek. Een arts of verpleegkundige, meestal van de GGD, voert een individueel gesprek met kinderen vanaf 14 jaar in het voortgezet onderwijs. Tegengaan van obesitas is het belangrijkste. Maar ook kwesties als roken, drugsgebruik en veilig vrijen kunnen aan de orde komen. Mogelijk komt er een vervolg: nog een ontmoeting, een groepsgesprek of ondersteuning van de school. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid biedt meer informatie.

Meer en breder

  • Alles is gezondheid is een nationaal programma voor preventie. Verschillende partijen moeten Nederland samen aanzetten tot meer bewegen.
  • Sportimpuls moet mensen die nauwelijks bewegen in actie krijgen. Hun worden activiteiten aangeboden.
  • Programma Gezond in… moet de gezondheid bevorderen in armere wijken. De bewoners daarvan zijn vaak minder gezond dan die van zogenoemde betere buurten.

Afgerond in 2014:

  • Gezonde Slagkracht verspreidt kennis over en ervaring met de bevordering van gezondheid. Het gaat om gezondheid in het algemeen, en daar hoort het bestrijden van overgewicht bij.
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.