Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

Jessie danst

Interventie

Erkenning

Goed beschreven

‘Jessie danst’ is een stimuleringsproduct om de sportparticipatie van kinderen en jeugd in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar te vergroten, door middel van een eigentijds, leuk en verantwoord lesaanbod dat door clubs, sportscholen en sport in het onderwijs te gebruiken is.

Door programma’s als ‘So You Think You Can Dance’ en ‘Everybody Dance Now’ is dansen erg populier geworden onder de jongeren. De KNGU speelt hierop in en heeft het product ‘Jessie danst’ ontwikkeld als sportparticipatie programma voor de jeugd. De opzet van ‘Jessie danst’ maakt het voor gymnastiekverenigingen, sportscholen en sport in het onderwijs makkelijk om het aanbod te implementeren en hiermee kinderen met dans te stimuleren meer te bewegen.

Doelgroep
’Jessie danst’ richt zich op kinderen van 4 tot en met 14 jaar. Alle kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen deelnemen, ongeacht motorische vaardigheden cq. eventuele beperkingen.

Doel
Met ‘Jessie danst’ willen we nog meer kinderen en jongeren laten bewegen. Dit wordt gestimuleerd door alle media aandacht en programma’s waarin gedanst wordt. Hiermee worden kinderen en jongeren extra gemotiveerd om te gaan dansen. Clubs en scholen kunnen hier met ‘Jessie danst’ eenvoudig op inspringen omdat ‘‘Jessie danst’’ heel laagdrempelig is voor deelnemers en leiding.

Aanpak
De productlijn ‘Jessie danst’ bestaat uit 4 werkboeken met 4 bijbehorende handleidingen voor leiding. Er zijn werkboeken voor de leeftijdscategorieën 4 t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar en 12 t/m 14 jaar.

De hoofdpersoon van het werkboek is Jessie. Zij stelt zich in elk werkboek voor en geeft informatie over de jazzdansles. De inhoud van de werkboeken is gebaseerd op vijf belangrijke leerlijnen, die herkenbaar zijn door een bepaalde kleur. De leerlijnen hebben betrekking op:

 • sociale en psychische vaardigheden;
 • motorische vaardigheden;
 • bewegingsvaardigheden;
 • muzikale vaardigheden;
 • ruimtelijke vaardigheden.

Aan de hand van tekeningen en tekst worden de vaardigheden onbewust en op een plezierige manier ontwikkeld. Bij elke leerlijn behoren opdrachten. Op het moment dat de leerlingen hun opdracht in het werkboekje beheersen, worden zij beloond met een ‘Jessie-sticker’. Bij afronding hebben zij 25 stickers behaald en dat resulteert in het behalen van een ‘Jessie danst’ diploma.

Binnen de leerlijnen wordt tevens aandacht besteed aan algemene informatie over jazzdans, de opbouw van een jazzdansles, basisvaardigheden en de terminologie die gebruikt wordt binnen de jazzdans. Hiermee leren jongeren spelenderwijs de beginselen die nodig zijn om zich te ontwikkelen. 

Probleembeschrijving

Onderzoek wijst uit dat helaas nog teveel jongeren te weinig bewegen en dat er een daling te constateren is bij de leeftijdsgroep 4 tot 11 jaar. Slechts 17,1% voldoet in 2010/2011 aan de NNGB. Dit is 15,3% minder dan in 2006/2007. Ook qua fitnorm is er een daling te zien, van 33,1% in 2006/2007 naar 29,9% in 2010/2011. Het aantal jongens haalt vaker de fitnorm dan meisjes; in de periode 2010-2011 haalden 43% van de jongens de fitnorm tegen 30% van de meisjes (Hildebrandt 2010/2011).

Dankzij de toegenomen aandacht voor dans op televisie is de populariteit voor dans onder kinderen en jongeren gestegen. De KNGU speelt hierop in door met ‘Jessie danst’ een methode aan te bieden die bij kinderen en jongeren past. ‘Jessie danst’ is specifiek voor de doelgroep 4 t/m 14 jaar geschreven. Daarmee wil de KNGU de kans benutten om het bewegen van kinderen en jongeren te stimuleren. Op een eigentijdse manier maken ze kennis met dans en door de opbouw in de werkboeken biedt de KNGU voor een langere tijd een verantwoord en gevarieerd lesaanbod. Met deze vorm van bewegen wordt ingespeeld op de bewegingsarmoede bij kinderen en jongeren.

Doelgroepen

Kinderen en jongeren in de leeftijd van:

 • 4 tot en met 6 jaar;
 • 7 tot en met 9 jaar;
 • 10 tot en met 12 jaar;
 • 12 tot en met 14 jaar.

Intermediaire doelgroep

 • Dans- en gymleiding bij een sportclub of organisatie;
 • buurtsportcoaches/ combinatiefunctionarissen;
 • leerkrachten met een aantekening bewegingsonderwijs of dansdiploma/ervaring met dans.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Kinderen en jeugd op een speelse en verantwoorde manier dansen leren, wat resulteert in een stijging van 10% van het aantal jongeren die voldoen aan de beweegnorm en een groei van 10% van het aantal leden binnen de verenigingen/bond.

Subdoel

 • Het stimuleren van basisschoolleerlingen om te gaan bewegen op muziek door het aanbieden van kennismakingslessen en daarmee 25% een positieve eerste ervaring laten opdoen met (jazz)dans.
 • Het sporten binnen leef en/of leeromgeving van de jeugd stimuleren, door een samenwerking tussen sportclubs en buitenschoolse opvang, dat uiteindelijk resulteert in een toename van verenigingslidmaatschap onder 4-14 jarigen met 10%.
 • Het binden en behouden van de jeugd (4 t/m 14 jaar) die dansen binnen de vereniging, door het aanbieden van een eigentijdse lesmethode die een opstap biedt naar de opleiding Assistent Leider Jazzdans.

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

Het product ‘Jessie danst’ bestaat uit 4 werkboeken met 4 bijpassende handleidingen. Leiding van van verenigingen of leerkrachten van scholen kunnen aan de hand van de handleiding invulling geven aan de lessen (jazz)dans / bewegen op muziek voor kinderen en jongeren. De lessen worden klassikaal aangeboden. Het aantal uren kan variabel aangeboden worden, maar minimaal 1 uur in de week wordt aanbevolen.

De inhoud van ‘Jessie danst’ is gebaseerd op vijf belangrijke leerlijnen;

 • sociale en psychische vaardigheden;
 • motorische vaardigheden;
 • bewegingsvaardigheden;
 • muzikale vaardigheden;
 • ruimtelijke vaardigheden.

Binnen deze leerlijnen wordt aandacht besteed aan algemene informatie over jazzdans, de opbouw van een jazzdansles, basisvaardigheden en de terminologie die gebruikt wordt binnen de jazzdans. Hiermee leren jongeren spelenderwijs de beginselen die nodig zijn om zich te ontwikkelen. Werkboek vier, bedoeld voor kinderen van 12 t/m 14 jaar, sluit aan op de opleiding Assistent Leider Jazzdans van de KNGU.

Locaties en Uitvoering

De ‘Jessie danst’ lessen worden meestal uitgevoerd in een gymzaal of sporthal, maar het kan bijvoorbeeld ook in de beweegruimte van een BSO. Bij het starten van een aanbod is de vereniging verantwoordelijk voor de werving van deelnemers, de leiding en het lesaanbod. De KNGU biedt ondersteuning bij het aanbieden van een scholing ‘Jessie danst’ en het verstrekken van het materiaal.

In eerste instantie is ‘Jessie danst’ ontwikkeld voor de verenigingen die bij de KNGU zijn aangesloten. Door de laagdrempelige opzet kan het product ook gebruikt worden tijdens lessen op de basisschool of de buitenschoolse opvang. Hierbij kan ook een samenwerkingsverband plaatsvinden, waarbij de leiding van de vereniging de (kennismakings)lessen verzorgt.

Ondersteuning

‘Jessie danst’ is onder de aandacht gebracht bij de gymnastiekverenigingen. (Bij)scholingen worden door het hele land door de KNGU (interventie-eigenaar) gegeven en bieden de mogelijkheid om de vereiste (bij)scholingen te kunnen volgen. De materialen voor het lesaanbod zijn voor de gebruiker aan te schaffen via de webshop van de KNGU.

Materialen

Er zijn 4 handleidingen ‘Jessie danst’, verdeeld in vier leeftijdscategorieën: 4-6 jaar, 7-9 jaar, 10-12 jaar en 12-14 jaar. Met behulp van deze handleidingen kan de leiding/trainer invulling geven aan de lessen ‘Jessie danst’. De leerlijnen zijn zo ontwikkeld dat men de kinderen/jongeren op hun eigen niveau kan laten leren en stimuleren. In de handleiding staan tips en adviezen voor de leiding/trainer om goed en verantwoord les te kunnen geven aan kinderen van 4 tot en met 14 jaar.

Voor de deelnemers zijn er ‘Jessie danst’ werkboekjes. Hier staan vaardigheden in die de kinderen tijdens de les beoefenen met bijbehorende opdrachten. Ter stimulering ontvangen de kinderen een ‘Jessie-sticker’ als ze de vaardigheid beheersen. Als alle opdrachten goed zijn uitgevoerd en alle stickers behaald zijn, ontvangen ze een ‘Jessie danst’ diploma. Er zijn sleutelhangers, die verenigingen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld mee te geven bij de diploma-uitreiking.

Organisatie

Organisatie: Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
Telefoon nummer organisatie: 055-5058700

Contactpersoon

Naam: Margo Cornelissen
Telefoon nummer: 055-5058795
Email: mcornelissen@kngu.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.