Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

IVN Biowalking

Interventie

Erkenning

Goed beschreven

IVN Biowalking is een groepswandeling in de natuur, georganiseerd voor mensen met chronische gezondheidsklachten en begeleid door een zorgprofessional en natuurgids.
Door middel van een serie van vier wandelingen in een natuurgebied ervaren mensen met chronische aandoeningen wat het effect van bewegen in de natuur is. Een wandeling is anderhalf uur (maximaal 5 km). Er is een vaste opbouw van de Biowalk.

De zorgprofessional begeleidt deelnemers tijdens een IVN Biowalking op welzijnsgebied en houdt lopend spreekuur. De natuurgids begeleidt de deelnemers door het natuurgebied laat mensen natuur ervaren.
Deelnemers worden op een laagdrempelige en veilige manier bekend gemaakt met wandelen in de natuur door de aanwezigheid van de zorgprofessional. Door het genieten van natuur en contact met andere deelnemers is Biowalking leuk, leerzaam en gezond om te doen.
Het doel is dat mensen met chronische gezondheidsklachten vaker en meer gaan bewegen in de natuur. Dit wordt onderdeel van zelfmanagement van chronische gezondheidsklachten.

Probleembeschrijving

IVN Biowalking is een groepswandeling in de natuur, georganiseerd voor mensen met chronische gezondheidsklachten en begeleid door een zorgprofessional en natuurgids.

Door middel van een serie van vier wandelingen in een natuurgebied ervaren mensen met chronische aandoeningen wat het effect van bewegen in de natuur is. Een wandeling is anderhalf uur (maximaal 5 km). Er is een vaste opbouw van de Biowalk.

De zorgprofessional begeleidt deelnemers op welzijnsgebied en houdt lopend spreekuur. De natuurgids begeleidt de deelnemers door het natuurgebied laat mensen natuur ervaren.

Deelnemers worden op een laagdrempelige en veilige manier bekend gemaakt met wandelen in de natuur door de aanwezigheid van de zorgprofessional. Door het genieten van natuur en contact met andere deelnemers is Biowalking leuk, leerzaam en gezond om te doen.
Het doel is dat mensen met chronische gezondheidsklachten vaker en meer gaan bewegen in de natuur. Dit wordt onderdeel van zelfmanagement van chronische gezondheidsklachten.

Doel

Doel IVN Biowalking

Mensen met chronische gezondheidsklachten laten ervaren wat het effect van bewegen in de natuur op hun welzijn en gezondheid heeft, waardoor mensen vaker en meer gaan bewegen in de natuur. Bewegen wordt een onderdeel van zelfmanagement van chronische gezondheidsklachten.

Doelgroepen

Mensen met chronische gezondheidsklachten, bijvoorbeeld diabetes, COPD, CVR, rugklachten, psychische klachten, in de leeftijd tussen 18 en 65 jaar. De uitdaging is om binnen deze doelgroepen de mensen te bereiken die weinig tot niet bewegen en die nooit in de natuur komen.

Intermediaire doelgroep

Biowalking kent geen intermediaire doelgroep.

Doel van het sport- en beweegaanbod

Hoofddoel

Mensen met chronische gezondheidsklachten hebben bewegen in de natuur opgenomen als onderdeel van zelfmanagement van gezondheidsklachten, doordat zij ervaren hebben wat het effect van bewegen in de natuur is.

Subdoel

Subdoelen voor hoofddoelgroep:

 • Deelnemers hebben ervaren wat het effect van bewegen op het lichaam is.
 • Deelnemers hebben ervaren wat het effect van een natuurlijke omgeving op het lichaam is.
 • Deelnemers hebben meer zelfvertrouwen om te gaan bewegen.
 • Deelnemers hebben meer contact met lotgenoten.
 • Deelnemers zijn in staat om betere vragen te stellen aan de zorgverlener in vergelijking met vragen die zij stellen op spreekuur binnen de zorginstelling.
 • Deelnemers hebben meer kennis van natuurgebieden in de buurt en komen meer in contact met natuur.
 • Deelnemers hebben plezier in en zijn enthousiast om te bewegen in de natuur

Aanpak (opzet interventie, locatie en uitvoerders)

Opzet van de interventie

IVN Biowalking is een groepswandeling in de natuur, waarbij deelnemers begeleid worden door een natuurgids en een zorgdeskundige. Lotgenotencontact is mogelijk, doordat de wandeling in groepsverband is. Biowalking wordt aangeboden in een serie van vier Biowalks. Een wandeling duurt anderhalf uur (maximaal 5 km) en wordt één keer per maand uitgevoerd.
Een (zorg)thema kan onderdeel van Biowalking zijn; de zorgdeskundige vult dit naar eigen inzicht in.
Een Biowalk heeft een vaste opbouw (ontvangst, wandeling: conditioneel deel, korte pauze, wandeling: natuurexcursie, afsluiting), waarbij ruimte gegeven is aan:

 • Het laten ervaren van het effect van bewegen;
 • Lotgenotencontact;
 • Mogelijkheid tot consult/contact met de zorgdeskundige: wandelend spreekuur;
 • Het beleven van de natuur.

Opzet

 1. Opzetten van samenwerkingen (met zorginstellingen e.d.)
 2. Werven van deelnemers
 3. Activiteiten Biowalking
 4. Evaluatie

Locaties en Uitvoering

Interventie wordt in een willekeurig natuurgebied/park uitgevoerd. In dit gebied is het mogelijk minimaal vier verschillende routes uit te zetten met een maximale lengte van 5 km.
IVN Biowalking is een samenwerking tussen een zorginstelling en IVN. Initiatiefnemer kan de zorginstelling of de natuurorganisatie zijn, maar beide organisaties zijn betrokken in de uitvoering van Biowalking.
IVN treedt op als coördinator en is betrokken bij IVN Biowalking.

Ondersteuning

Er is (nog) geen systeem van implementatie vastgesteld. Dit heeft ermee te maken dat IVN Biowalking nog in de oriëntatiefase zit. Stichting IVN is bezig om IVN biowalking structureel uit te voeren op landelijk niveau. Hierdoor is nog geen standaard implementatieplan opgesteld. Op dit moment draait IVN Biowalking grotendeels op subsidiegelden. Het structureel aanbieden van IVN Biowalking vraagt om een verdienmodel om biowalks structureel uit te voeren. Dit model is nog niet doorontwikkeld.

Materialen

Algemene informatie en opzet Biowalking:

 • Handleiding voor de opzet van Biowalking;
 • Artikel: Biowalking, leren luisteren naar je lijf Mens en Natuur 2, 2013;
 • Artikel: Wandelen voor de gezondheid Natuur en Gezondheid;
 • Video: Natuurkaravaan – Biowalking;
 • Factsheet: Waarom wij natuur nodig hebben Agnes van den Berg, IVN, 2013.

Werving begeleiding en deelnemers:

 • Folder voor medici;
 • Inschrijfformulier gidsen;
 • Aanmeldformulier zorgdeskundige;
 • (Online) inschrijfformulier patiënten;
 • Flyer: werving deelnemers.

Kwaliteitsbewaking en evaluatie:

 • Evaluatieformulier deelnemers;
 • Evaluatieformulier gidsen;
 • • Evaluatieformulier zorgdeskundige.

Locatie

Op welk schaalniveau vindt de interventie plaats?

Regio

Is de interventie ontwikkeld voor een bestaand(e) of nieuw(e) wijk of gebied?

Bestaand(e) wijk of gebied

Op welke plek (locatie) vindt de interventie plaats?

Groen buiten bebouwde kom

Is de plek openbaar toegankelijk?

Altijd

Is de interventie tijdelijk of definitief van aard?

Tijdelijk

Beheer en onderhoud

Is er een beheer- en onderhoudsplan gekoppeld aan deze interventie?

Nee

Hardware en software

Is er een koppeling gemaakt tussen ruimtelijke aanpassingen (hardware) en activiteitenaanbod, communicatie of begeleiding (software)?

Ja

Aanpassingen in de fysieke omgeving (hardware).

Geen aanpassing van de fysieke omgeving.

Ingezette activiteiten, communicatie of begeleiding (software).

 • interventie wordt begeleid door gids en medisch deskundige
 • medisch deskundigel/instelling verzorgt de werving van deelnemers
 • stichting IVN voert projectcommunicatie en coördinatie; ontwikkelt communicatiemateriaal en stelt website open voor inschrijvingen van deelnemers
 • stichting IVN leidt gidsen op voor begeleiding van de wandelingen

Organisatie

Organisatie: stichting IVN
Telefoon nummer organisatie: 020 - 622 81 15

Contactpersoon

Naam: J. de Jonge
Telefoon nummer: 088-5003110
Mobiel nummer: 06-27865500
Email: j.de.jonge@ivn.nl

Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.