Sluiten

Investeren in Nederland als (top)sportland

Artikel

Publicatiedatum 23 juni 2016

Nederland is een echt sportland. In de topsport hebben we als klein land de ambitie om bij de top 10 van beste landen ter wereld te horen. Maar ook in de buurt en op scholen is sport volop aanwezig. Om de topsportambities waar te maken en nog meer mensen aan het sporten te krijgen, investeert minister Edith Schippers (Sport) komende jaren miljoenen in sport en komt zij met nieuwe plannen in de bestaande breedtesportprogramma’s. Dit schrijft Schippers in de brief ‘Voortgangsbrief Sport juni 2016’ aan de Tweede Kamer.

De belangrijkste extra investeringen zijn 1,5 miljoen euro voor topsportprogramma’s, 2 miljoen euro voor de toelage van topsporters die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en 6 miljoen euro voor maatschappelijk relevant sportonderzoek. Ook werkt Schippers aan een regeling om topsporters te ondersteunen bij een overstap naar een maatschappelijke carrière.

In dit artikel is de brief samengevat.

Met de brief informeert Schippers de Tweede Kamer over een aantal actuele ontwikkelingen op het terrein van sport, onder andere:

  • Voortzetting programma Sport en Bewegen in de Buurt 2017-2018.
  • Voortzetting actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat 2017-2018.
  • Topsportbeleid 2017 en verder.
  • Stand van zaken van de Kennisagenda Sport.

Voortzetting programma Sport en Bewegen in de Buurt

In de twee jaar verlenging van het programma wordt in overleg met de bestuurlijke partners een aantal verbeterpunten aangebracht. Zo komt er in de sportimpuls bijvoorbeeld meer aandacht voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Ook komt er een extra focus op scholing van de buurtsportcoaches.

Voortzetting actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat

Het aantal meldingen rondom geweld in de sport vereist een aanhoudende inzet van de sportsector. De focus van het actieplan komt deze twee jaar daarom te liggen op de ondersteuning van zwakke verenigingen en het stimuleren van goed bestuur bij verenigingen.

Topsportbeleid 2017 om te investeren in sport en verder

In deze brief laat Schippers weten de plannen te steunen zoals die zijn beschreven in de Sportagenda 2017+. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid onderstreept ze het belang van de volgende thema’s:

  • integriteit in de topsport;
  • versterking positie van topsporters;
  • vastlegging afspraken met topsporters over hun maatschappelijke inzet;
  • aandacht voor paralympische topsport;
  • stimulering divers topsportlandschap dat uitnodigt om te presteren.

Kennisagenda Sport

Vanaf 2017 geld om te kunnen investeren in Nederland als sportland dankzij onderzoek en innovatie

In de brief laat Schippers weten dat ze de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen steunt en zich hiervoor wil inzetten door een geïntegreerd programma voor sportonderzoek en innovatie. Hiertoe stelt ze uit bestaand budget 6 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2017 tot en met 2020, waarvan 900.000 euro in 2017.

VWS is in gesprek met stakeholders over de contouren van een partnerschap in het sportonderzoek voor de implementatie van de kennisagenda. In het najaar van 2016 zal het partnerschap verder worden vormgegeven.

Bron: Rijksoverheid.nl

 

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.