Sluiten

11 apr
Inspiratiesessie 'Gezonde leefomgeving: beweegvriendelijke openbare ruimte'

Evenement

Geplaatst op 8 maart 2019

In samenwerking met Mulier Instituut en de gemeente Roosendaal organiseert SSNB op donderdag 11 april een kennissessie voor gemeenten die geïnspireerd willen worden over een goede aanpak en mooie praktijkvoorbeelden. SSNB biedt deze sessie aan in het kader van haar 40-jarig jubileum. Deelname is kosteloos.

Verschillende ontwikkelingen zorgen voor een veranderende functie van de openbare ruimte en meer focus op leefbaarheid, verbinding met het sociaal domein en slim gebruik van de beschikbare ruimte in steden, dorpen en wijken. Veel Brabantse gemeenten zijn, al dan niet in opmaat naar de introductie van de omgevingswet, zoekend naar passende oplossingen voor de inzet van de openbare ruimte om sport en bewegen te stimuleren, waarmee wordt bijgedragen aan de realisatie van een gezonde leefomgeving. En of het nu gaat over de herinrichting van een sportcomplex of over het opstellen van een omgevingsvisie, het is onze overtuiging dat niet de feitelijke inrichting, maar het gebruik van de ruimte leidend dient te zijn bij dit soort vraagstukken. Voor een goede inrichting van de openbare ruimte hoort de focus daarom eerst te liggen op het doel en de behoefte. Een juiste balans tussen hard-, soft- en orgware is daarbij essentieel.

Voor wie

 • Iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van beweegvriendelijke openbare ruimte.
 • In het bijzonder is deze sessie van toegevoegde waarde voor beleidsambtenaren die:
  • een concrete opgave hebben op het gebied van herinrichting of herontwikkeling van een gebied of sportaccommodatie;
  • al bezig zijn met het ontwikkelen van beleid in opmaat naar de omgevingswet;
  • kansen onderzoeken op het gebied van integraal werken, het verbinden van openbare ruimte en sociaal domein.

Locatie

Donderdag 11 april van 10.00-13.00 uur

Buurtcentrum Kalsdonk, Rector Hellemonsstraat 2a, 4702 RH Roosendaal (gratis parkeren op locatie)

Programma

 • Sport en bewegen in de openbare ruimte als middel voor en gezonde en sociale leefomgeving (Bas IJpelaar, SSNB)
 • Het belang van onderzoek en data bij de (her)inrichting van de openbare ruimte (Martijn van Eck, Mulier Instituut)
 • Beweegweb Kalsdonk Roosendaal: een succesvolle wijkaanpak uit de praktijk (Edith Oostvogels en Linda van Wijk, gemeente Roosendaal)
 • Kort bezoek aan het beweegweb
 • Workshop: ‘gamestorming’ met ingebrachte vragen en probleemstellingen

Meer informatie en aanmelden.

Datum

11 april 2019

Locatie

Roosendaal

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.