Schrijf je in voor de nieuwsbrief:
Sluiten

In één oogopslag alle sport in verkiezingsprogramma’s 2017

Artikel

Welke politieke partij heeft welke ideeën over sport en bewegen? En hoe concreet zijn die plannen dan? Wat lijken voor een nieuw regeerakkoord kansrijke thema’s waar veel partijen zich over uitspreken? En is er nu minder of meer aandacht voor sport en bewegen in de Tweede Kamer, vergeleken met 2013? Met een interactieve infographic is al die informatie – en meer! – voor het eerst in één dynamisch beeld gevangen, geduid zonder politieke kleuring.

Interactieve infographic van Kenniscentrum Sport geeft inzicht en overzicht

Kenniscentrum Sport heeft de aandacht voor sport en bewegen in de partijprogramma’s voor de Tweede Kamer-verkiezingen 2017 geanalyseerd. Wie wil stemmen voor de sport – of wil lobbyen voor een specifiek thema – heeft nu het inzicht én het neutrale overzicht: Sport en bewegen in verkiezingsprogramma’s.

port in verkiezingsprogramma’s 2017
Door te klikken op de afbeelding wordt u geleid naar de interactieve infographic “Sport en bewegen in verkiezingsprogramma’s”

 

Het overzicht kunt u eveneens als interactieve pdf downloaden: Sport in verkiezingsprogramma’s 2017.

Waarop is de infographic sport in verkiezingsprogramma’s gebaseerd?

Op basis van quick scans door zowel NOC*NSF als Kenniscentrum Sport zijn vijf hoofdthema’s en drie thema’s met randvoorwaarden benoemd. Deze zijn aangevuld en uitgebreid tot een onderscheidende lijst met hoofdthema’s waaraan subthema’s zijn verbonden:

  • Sport en participatie
  • Gezondheid en preventie
  • Jeugd en onderwijs
  • Topsport en evenementen
  • Sportklimaat
  • Fysieke omgeving
  • Wet- en regelgeving
  • Innovatie

Vervolgens zijn alle (in november 2016 beschikbare) verkiezingsprogramma’s doorzocht op woorden sport, bewegen, beweging en vormen daarvan (gym, bewegingsonderwijs, fietsen, wandelen, zwemmen) en ze zijn alleen geteld als ze daadwerkelijk over fysieke activiteit gaan en niet figuurlijk bedoeld zijn. Kenniscentrum Sport heeft hiermee een zo objectief mogelijke analyse gemaakt, hoewel enige interpretatie niet is uit te sluiten.

Meer of minder, concreet of niet?

Eerst zijn alle woorden geteld: dat levert de absolute waarde op in de eerste kolom. Hier scoort D66 het hoogst (66) en PVV het laagst (0). De relatieve waarde is het aantal keer dat sport genoemd wordt gedeeld door het totaal aantal woorden van het partijprogramma. Dan troeft CDA nipt D66 af, gevolgd door VVD en PvdA.

Is er nu minder of meer aandacht voor sport en bewegen? Dat zien we in de kolom met de pijltjes. De verkiezingsprogramma’s van deze partijen uit 2013 hebben dezelfde ‘behandeling’ ondergaan. De pijltjes naar boven en naar beneden geven aan of partijen relatief gezien meer of minder aandacht besteden aan sport, vergeleken met hun eigen programma van 2013. ChristenUnie, D66, PvdA én SGP besteden nu meer aandacht aan sport en bewegen dan vier jaar geleden; de andere partijen minder.

En dan de vraag: al die woorden, maar hoe concreet zijn die plannen? Ook hierin is een neutrale analyse mogelijk.
Als sport alleen genoemd wordt (“verdient onze aandacht’, ‘is belangrijk’), levert dat in deze analyse geen punten op. Als de tekst een richting heeft ‘( ‘meer aandacht voor’, moet gestimuleerd worden) is dat 1 punt. Als de tekst een richting heeft maar het ‘hoe’ ontbreekt (we investeren in, we maken het mogelijk dat) levert dat 2 punten op. De hoogste score van 3 punten is als de tekst een richting heeft en ook het ‘hoe’ wordt benoemd (wetgeving, belastingmaatregel, bepaalde functionaris). Dit is per sportspecifiek thema gescoord en vervolgens gemiddeld. Algemene, meer randvoorwaardelijke thema’s zoals fysieke omgeving, wet- en regelgeving en innovatie zijn niet meegenomen in deze berekening.

Daarom zien we bij PVV geen sterren, want dat scoort alleen heel concreet op Innovatie: dat budget moet worden geschrapt. Innovatie is als randvoorwaardelijk thema niet meegenomen in het sterrensysteem.

De VVD scoort 3 sterren, want die partij is het meest concreet over onderwerpen, zoals de inzet van de vakleerkracht in de basisonderwijs en bijvoorbeeld de aanpak van matchfixing, doping, wangedrag (schorsen bestuurders, sporters)

Ook 50PLUS heeft 3 sterren: die partij is o.a. concreet over gratis verklaringen omtrent goed gedrag voor vrijwilligers en meer budget om ouderen meer te laten bewegen

Welk thema is kansrijk en welke minder?

Voor stakeholders die willen lobbyen voor een specifiek thema, geeft dit overzicht inzicht op welke thema’s alle partijen wel een mening hebben. Door op de bolletjes te klikken, wordt duidelijk wat de verschillende partijen over deze thema’s melden. Daardoor kunnen slimme strategen herkennen bij welke mogelijke coalities welke thema’s hoog op het prioriteitenlijstje kunnen staan. En ook welke thema’s maar mondjesmaat – dus meer lobbywerk? – aan bod komen.

Wat in het overzicht opvalt is dat er vrijwel Kamerbreed aandacht is voor het thema Gezondheid en preventie. En daarbij zijn Gezonde leefstijl en Financiering van preventie topscoorders. Ook het thema Fysieke omgeving vindt veel weerklank: denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid van accommodaties, fietsen en natuur en recreatie.

Op de onderwerpen topsport, participatie en jeugd lopen de ideeën het meest uiteen, zo is de indruk. Maar door de teksten van de partijen te vergelijken, is het zeker mogelijk om ook overeenkomsten te vinden die kansrijk zijn om onder de aandacht te brengen bij een nieuwe coalitie.

vvd en pvda sport in verkiezingsprogramma's
Verschil in aandacht voor ‘sport en bewegen’ en ‘zorg’ bij de twee coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma’s voor 2017

Sport en bewegen en gezondheid

Minister Schippers heeft 8 december 2016 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over sport en bewegen en de gezondheidszorg. Dat was aanleiding voor nog een kleine extra analyse: hoe verhoudt de aandacht voor sport en bewegen zich met die voor de zorg? Kort samengevat komt het erop neer dat er bij de VVD bijna vier keer zoveel aandacht voor zorg (de ‘achterkant’) is dan voor sport en bewegen/preventie (‘de voorkant’). En bij de PvdA is dat zelfs bijna vijf keer zoveel. Met meer aandacht voor preventie en de rol van sport en bewegen daarin, kan wellicht over vier jaar de verhouding anders komen te liggen?

En ook voor wie helemaal niet van plan is te gaan lobbyen, kan deze dynamische infographic klaarheid brengen. Want wie de sport een warm hart toedraagt, kan natuurlijk altijd nog zijn stem uitbrengen op basis van het sportieve deel van de verkiezingsprogramma’s.

Lees ook:

Voor informatie:

adviseurs Geeske van Asperen en Jacqueline Kronenburg

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.