Sluiten

Impulsen aan de sport

Artikel

Publicatiedatum 6 januari 2016

Door subsidieregeling Sportimpuls worden activiteiten opgezet voor mensen die niet of te weinig sporten. Sportverenigingen, maar ook fitnesscentra en andere sportaanbieders kunnen subsidie aanvragen. Maar welke impulsen zijn er zoal?

Sportimpuls

Er zijn drie soorten sportimpulsen:

  1. logo Sport en Bewegen in de Buurt
    (Foto: Kenniscentrum Sport)

    De reguliere, voor iedereen die nog onvoldoende sport en beweegt

  2. Voor kinderen met overgewicht die nog onvoldoende sporten en bewegen
  3. Voor jeugd in lage inkomensbuurten die nog onvoldoende sport en beweegt

De subsidie wordt voor maximaal 2 jaar verstrekt. Daarna is het de bedoeling dat de sportactiviteiten na die periode doorgaan zonder subsidie.

HC Feijenoord

Vanuit verschillende programma’s en impulsen zijn er diverse goede praktijkvoorbeelden bekend van Sportimpulsprojecten. Bijvoorbeeld de doeltreffende inzet van een buurtsportcoach bij HC Feijenoord in Rotterdam, de eerste ‘multiculturele hockeyclub van Nederland’ met een exponentieel gegroeid ledenaantal. Een van de nieuwste goede voorbeelden is de ‘buurtsportcoach & LO-docent’ in Borne (Overijssel) waar allerlei andere sport- en beweegactiviteiten voor zowel kinderen als ouderen wordt georganiseerd.

Haarlem

Over de inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen wordt beschreven op de website van Sport en Bewegen in de Buurt. Ook interessant is het project ‘Sport in de Wijk‘ in Haarlem Centrum en Zuid-West, speciaal bedoeld voor meisjes in de leeftijd van 6-13 jaar. Dit aanbod is ontstaan vanuit een vraag van ouders, meisjes zelf en het welzijnswerk.

Weert

Het project Jeugd in Beweging Weert maakt gebruik van de interventie ‘Alle Leerlingen in beweging / VMBO in beweging’ van de Sportimpuls Menukaart. Het project heeft twee hoofddoelen. Ten eerste om minimaal 10 procent van de leerlingen in het voorgezet onderwijservaring op te laten doen met meerdere sport- en beweegactiviteiten. Ten tweede om inactieve en te weinig actieve leerlingen te motiveren deel te nemen aan bestaande sportactiviteiten.

Doorstroming

De inactieve en te weinig actieve jeugd wordt gestimuleerd en begeleid naar het bestaande sportaanbod of de nieuw te ontwikkelen activiteiten. Het primaire uitgangspunt is doorstroming naar bestaand aanbod. Waar ‘witte vlekken’ zijn en het aanbod niet voldoet aan de behoefte, kan nieuw aanbod ontwikkeld worden.

Sportimpulsprojecten

Op de website van Sport in de buurt tref je nog meer voorbeelden aan van goede Sportimpulsprojecten. Het zijn voorbeelden van projecten uit de drie verschillende soorten sportimpulsen.

Het overzicht

overzichtskaart met sportimpulsprojecten
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Tot op heden zijn er al vier Sportimpuls-ronden geweest: 2012, 2013, 2014 en 2015. Bekijk het overzicht van gehonoreerde projecten 2012 en 2013, 2014 en 2015. Lees ook de samenvattingen van deze projecten. Kijk op Sportopdekaart.nl voor een landkaartje met de verdeling van de projecten over Nederland.

Voorwaarden

De voorwaarde voor sportaanbieders die in aanmerking willen komen voor een Sportimpuls-regeling is dat ze samenwerken met partijen in de buurt en zelf gevestigd zijn in de plaats van het project. Bijvoorbeeld met scholen, zorginstellingen, de kinderopvang of het bedrijfsleven.

Kamer van Koophandel

Een sportaanbieder moet tenminste twee jaar aantoonbare ervaring hebben in het zelf lokaal uitvoeren en organiseren van sport- en beweegaanbod in de gemeente (of regio) waar de subsidieaanvraag zich op richt. De organisatie moet ook ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is begonnen met een speciaal sportprogramma. Met dit programma wil het fonds sociale samenhang door sport versterken via samenwerkingen van verschillende lokale organisaties, zowel financieel als inhoudelijk.

GezondIn

Voor het tegengaan van gezondheidsachterstanden is het programma GezondIn gestart. Deze regeling helpt gemeenten met het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.