Sluiten

Hoeveel vakleerkrachten lichamelijke opvoeding zijn er in Nederland?

Feiten & cijfers

Publicatiedatum 8 september 2016

In Nederland zijn naar schatting zo’n 14.000 vakleerkrachten lichamelijke opvoeding (LO), van wie ongeveer 8.500 in het voortgezet onderwijs en 3.000 in het basisonderwijs. Velen van hen werken parttime.

Sinds 2006 mogen alleen vakleerkrachten of groepsleerkrachten met een aanvullende LO-bevoegdheid geven aan groep 3-8 van de basisschool. Dat wil zeggen: leerkrachten met een diploma van de ALO of de PABO met een LO-bevoegdheid. Het hangt van de startdatum van de studie af of afgestudeerden van de PABO bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te geven aan alle groepen van het basisonderwijs. 

Lees ook: KVLO heeft naar aanleiding van de vele vragen hierover een overzicht gemaakt, evenals een themapagina.

De nieuwe regeling heeft nog niet geleid tot de inzet van meer vakleerkrachten. Op iets minder dan de helft van de basisscholen zijn vakleerkrachten LO werkzaam. Een kwart van de basisscholen laat alle lessen bewegingsonderwijs verzorgen door vakleerkrachten. Waar vakleerkrachten les geven doen ze dat gemiddeld voor 0,4 voltijds aanstelling. Driekwart van de basisscholen zet ook groepsleerkrachten in. Bijna de helft werkt alleen met groepsleerkrachten (Reijgersberg, 2013).

Opvallend is dat in de Randstad vaker vakleerkrachten op de basisschool zijn aangesteld dan in de rest van het land. In Limburg heeft minder dan één op de vijf scholen een vakleerkracht.

Scholen die alleen vakleerkrachten inzetten, beoordelen de bekwaamheid van de leerkrachten voor bewegingsonderwijs het beste. Uit de nulmeting in het basisonderwijs blijkt dat de onderwijsaanpak bij deze scholen op veel punten significant beter is. Zo wordt vaker gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem en doorgaande leerlijnen.

Lees ook: een ervaringsverhaal van een vakleerkracht.

Rik Geurts op de fiets
Rik Geurts (Foto: Kenniscentrum Sport)

Voortgezet onderwijs

Op scholen voor voortgezet onderwijs zijn altijd vakleerkrachten werkzaam. Een vaksectie voor lichamelijke opvoeding bestaat gemiddeld uit 5,5 docenten met een gemiddelde formatie van 3,8 fte.

Gebruikte bronnen

  • Reijgersberg, N., Lucassen, J.M.H. & Werff, H. van der (2013). Nulmeting bewegingsonderwijs. Onderzoek naar de organisatie van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Utrecht: Mulier Instituut.
  • Reijgersberg, N., Lucassen, J.M.H., Beth, J.O. & Werff, H. van der (2014). Nulmeting lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Onderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Mulier Instituut.
  • Lucassen, J.M.H. & Reijgersberg, N. (2015). Sport en onderwijs. In A. Tiessen-Raaphorst, Rapportage sport 2014 (pp. 201-223). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.