Sluiten

Hoeveel tijd en geld besteedt de individuele sporter aan sport en bewegen?

Artikel

Publicatiedatum 10 januari 2019

De overheid stimuleert sport en bewegen vanuit de overtuiging dat investeren in sport en bewegen loont. Sport en bewegen draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid. Daarnaast kan sport worden ingezet als middel om diverse maatschappelijke doelen te realiseren. De bijdrage van sport aan onze maatschappij en economie valt of staat bij sportdeelname. Die deelname kan beïnvloed worden door kosten die ermee gepaard gaan. Een groot deel van deze investering doet de sporter namelijk zelf, zowel in tijd als in geld.

Het is daarom goed om meer inzicht te krijgen in het uitgavenpatroon van de sporter. Het Mulier Instituut bracht onlangs drie factsheets uit over individuele investeringen in sportdeelname. We lichten ze kort toe.

Individuele investering in tijd en geld in sport

De meeste mensen hebben persoonlijke ervaring met de effecten van sport en bewegen. Denk bijvoorbeeld aan een verbeterde gezondheid, het hebben van plezier, het ontmoeten van nieuwe mensen of het creëren van zelfvertrouwen. Vaak zijn de effecten positief. Maar sport kost ook altijd tijd en in de meeste gevallen geld. In de ‘factsheet bestedingen per uur sporten’ kijkt Mulier voor de eerste keer naar de bestedingen van sportdeelname in geld en tijd in Nederland en hoe die zich tot elkaar verhouden.

Voor alle onderzochte sporten (fitness, golf, hardlopen, tennis, wandelen, wielrennen en zwemmen) geldt dat mensen met een bovenmodaal inkomen meer uitgeven aan hun sport, dan mensen met een beneden modaal inkomen die dezelfde sport beoefenen. Wat opvalt is dat de sporten die de hoogste financiële investering vergen, niet de hoogste tijdsinvestering vragen. Wandelen kost bijvoorbeeld veel minder geld dan golfen, maar kost wel meer tijd. Wanneer we kijken naar de bestedingen aan een tak van sport per uur, dan zijn de verschillen kleiner en is fitness bijvoorbeeld bijna net zo duur als zwemmen.

Consumentenuitgaven aan sport

Naast de overheid en het bedrijfsleven, levert de sporter zelf een hele grote financiële bijdrage aan de sport. Van alle Nederlandse huishoudens geeft 70% geld uit aan sport. Het gaat dan vooral om huishoudens waar de inkomens wat hoger liggen en er meer gezinsleden aan sport doen. De factsheet ‘consumentenuitgaven aan sport’ laat zien dat de belangrijkste uitgaven aan sport, kosten voor lidmaatschappen, sportkleding en sportschoenen zijn. Van elke tien huishoudens die in 2018 minder te besteden hadden dan in de jaren daarvoor, hebben er iets meer dan vier bezuinigd op uitgaven voor sport.

Hoewel er dus gedeeltelijk wel bezuinigd wordt op uitgaven voor sport, bezuinigen mensen vaker op uitgaven voor uitgaan en etentjes. Op lidmaatschappen bezuinigen Nederlanders in vergelijking met andere sportuitgaven het minst . Als het financieel mogelijk zou zijn, zou ongeveer 20% van de Nederlanders een andere sport beoefenen dan ze nu doet. Wat opvalt is dat ongeveer een derde van de mensen die sport, liever iets anders zou doen in haar vrije tijd. Ook een derde van de sportende mensen, zou het bijzonder vervelend vinden te moeten stoppen met sporten ten gunste van een andere vrijetijdsbesteding.

Redenen voor het opzeggen van een lidmaatschap

Er zijn verschillende redenen om een lidmaatschap bij een sportvereniging of fitnesscentrum op te zeggen. Maar hoe vaak heeft het opzeggen van een lidmaatschap te maken met kosten? En, leidt dat vervolgens tot verminderde sportdeelname? De factsheet ‘opzeggen sportlidmaatschap’ gaat daar op in.

Elk jaar zegt 12% van de huishoudens een lidmaatschap van een sportvereniging op. Daarnaast wordt 9% van de lidmaatschappen van fitnesscentra opgezegd. In ongeveer 20% van deze gevallen zijn de kosten de belangrijkste reden om op te zeggen. Heel vaak zijn er dus andere redenen om op zeggen, zoals het niet meer leuk vinden van de sport of de frequentie waarin er gebruik wordt gemaakt van het lidmaatschap. Na het opzeggen van een lidmaatschap bij een sportvereniging, gaan mensen in drie van de tien gevallen weer een nieuw lidmaatschap aan. Helaas heeft het opzeggen van een lidmaatschap in veel gevallen minder sporten tot gevolg (50%).

Meer lezen

Trefwoorden:
Bewaren

Geselecteerd voor jou

Praat mee

Wat is jouw mening over of ervaring met dit onderwerp? Of heb je een specifieke vraag?

Laat hieronder een reactie achter en ga in gesprek.